Thứ hai 15/08/2022 04:40

Phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế bảo đảm hiệu quả

Ngày 20/6/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.
Phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế bảo đảm hiệu quả
Phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế bảo đảm hiệu quả

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện tiêu chí lựa chọn dự án, gửi các Bộ, địa phương để rà soát, hoàn thiện danh mục dự án; quán triệt và hướng dẫn các địa phương để bảo đảm các dự án được lựa chọn, phân bổ vốn, thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Theo Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế và các Bộ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, phối hợp chặt chẽ rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Cơ chế trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lập Tổ công tác hoàn thiện phân bổ vốn phát triển KTXH thuộc lĩnh vực y tế
Rà soát, hoàn thiện phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động