Thứ ba 31/01/2023 23:20

Hà Nội triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2022.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến với các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm thủ công tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến với các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm thủ công tại hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021.

Kế hoạch nêu rõ, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, dự án liên quan đến bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; căn cứ tình hình thực tế của Hà Nội, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2022.

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố; nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép giới trong kế hoạch công tác của đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thành phố liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nội dung của kế hoạch gồm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động, đặc biệt quan tâm đến nội dung mới về bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030.

T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động