Thứ bảy 22/01/2022 15:23

Giao nhiệm vụ tổ chức lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Ngày 25-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4990/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (khu H thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N10) tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm.
Hà Nội sẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tại quy hoạch phân khu N10.
Hà Nội sẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tại quy hoạch phân khu N10.

Theo đó, UBND thành phố giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị tổ chức thực hiện và chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ngành, UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm tổ chức lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (khu H thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N10) tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Đồng thời, tổ chức lựa chọn tư vấn theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; tham mưu UBND thành phố xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

UBND thành phố giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (khu H thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N10) tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các sở, ngành cùng UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm và các đơn vị trực thuộc thành phố có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện theo quy định.

HP

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động