Thứ hai 25/09/2023 17:47
Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội:

Giao cho từng công chức phường theo dõi, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật

Đầu năm 2022, UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ban hành Quyết định công nhận 10 phường trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Để tiếp tục thực hiện việc xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, quận đã có những chỉ đạo cụ thể, sát sao.
Giao cho từng công chức phường theo dõi, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật
Tại Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý 1/2022, ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu mỗi cán bộ ngành Tư pháp quận tham mưu cho lãnh đạo quận, phường thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ cấp trên giao-trong đó có nhiệm vụ nâng cao chất lượng chuẩn tiếp cận pháp luật, làm tốt công tác hòa giải (ảnh Thanh Bình)

100% số phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Để thực hiện chấm điểm đối với các phường trên địa bàn, ngay từ đầu năm UBND quận Nam Từ Liêm đã giao nhiệm vụ cho UBND các phường trong việc bám sát các nội dung theo quy định của Chính phủ, Bộ Tư pháp để đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu các phường xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức phường phụ trách theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp thực hiện tại phường mình đảm bảo thời gian, tiến độ quy định.

Trong năm 2021, UBND quận đã phân công nhiệm vụ theo các chức danh, bao gồm: Công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì, theo dõi chỉ tiêu 3, 5 của tiêu chí 2; chỉ tiêu 3, 4, 5, 6, 7, 8 của tiêu chí 3; chỉ tiêu 1, 2 của tiêu chí 4;

Công chức Văn phòng - Thống kê: Chủ trì, theo dõi chỉ tiêu 1, 3 của tiêu chí 1; chỉ tiêu 1, 2, 4 của tiêu chí 2; chỉ tiêu 1, 2 của tiêu chí 3; chỉ tiêu 1, 2 của tiêu chí 5; phối hợp với Trưởng Công an phường theo dõi chỉ tiêu 2 của tiêu chí 1; phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch theo dõi chỉ tiêu 3, 5 của tiêu chí 2 và chỉ tiêu 6, 7 của tiêu chí 3;

Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường: Phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch theo dõi chỉ tiêu 3, 5 của tiêu chí 2;

Công chức Văn hóa - Xã hội: Phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch theo dõi chỉ tiêu 5 của tiêu chí 2 và chỉ tiêu 6, 7 của tiêu chí 3;

Công chức Tài chính - Kế toán: Theo dõi chỉ tiêu 9 của tiêu chí 3; chỉ tiêu 3 của tiêu chí 4; phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch theo dõi chỉ tiêu 7 của tiêu chí 3;

Trưởng Công an phường: Theo dõi chỉ tiêu 2 của tiêu chí 1.

Sau khi xác định số điểm của từng chỉ tiêu, các công chức gửi kết quả đến công chức Tư pháp - Hộ tịch để tổng hợp chung.

Các công chức dựa vào chức năng, nhiệm vụ của mình để theo dõi, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí, trên cơ sở đó có đề xuất chấm điểm phù hợp. Với cách làm này, năm 2021 quận Nam Từ Liêm có 10 phường (chiếm tỉ lệ 100% số phường trên địa bàn) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo các chỉ tiêu, tiêu chí đặt ra.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trong năm 2022, để triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022); Công văn số 295/UBND-NC ngày 27/1/2022 của UBND Thành phố về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp... bảo đảm thống nhất, chất lượng, hiệu quả và thực hiện việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Nam Từ Liêm từ năm 2022, UBND quận đã đề nghị Trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường tổ chức thông tin, tuyên truyền các quy định đến các đơn vị ngay từ đầu năm.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt, tập huấn bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức quận, phường được giao quản lý, tham mưu công tác đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND quận Nam Từ Liêm đã đề nghị phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp các phòng, ban có liên quan tham mưu thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật quận.

Đồng thời, đề xuất và thực hiện các giải pháp hỗ trợ các địa bàn khó khăn, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có); Thực hiện chỉ đạo tổ chức điểm, hỗ trợ xây dựng, triển khai mô hình phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tham mưu, xem xét, bố trí kinh phí triển khai nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp hỗ trợ các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không đúng quy định pháp luật (nếu để xảy ra).

Định kỳ hàng năm tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của từng công chức thì quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc việc đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, quận đã nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chí để đánh giá, xếp loại Đảng bộ, chính quyền và xem xét thi đua khen thưởng của các phường.

Thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật phải có sự vào cuộc đồng bộ, toàn diện
Lí do chủ yếu ảnh hưởng đến việc xã, phường không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật?
Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới khẳng định vị thế của pháp luật trong quản lý Nhà nước
Tích cực tổ chức hội nghị, tập huấn công tác tuyên truyền PBGDPL
Phong Châu
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động