Chủ nhật 28/05/2023 19:24

Đổi mới công tác tuyên phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu hiện nay

Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, công tác PBGDPL Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết qủa tích cực. Năm 2022, tập trung triển khai các Kế hoạch, Đề án, Chương trình của Thành phố về PBGDPL; Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua nhiều hình thức mới...
Đổi mới công tác tuyên phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu hiện nay
Hà Nội đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Năm 2021, kết quả thực hiện công tác PBGDPL, Thành phố đã tuyên truyền, PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện phòng, chống dich bệnh Covid-19 và các hoạt động tuyên truyền khác như đẩy mạnh tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, đã đăng tải hơn 5.248 tin, bài tuyên truyền, PBGDPL pháp luật, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Tổng kết chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg; Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội và 6 Đề án thuộc chương trình. UBND Thành phố đã tổ chức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích triển khai thực hiện các Đề án.

Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10-03-2018 của Bộ Tư pháp. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn trong kỳ đánh giá từ ngày 31-12-2018 đến ngày 31-12-2020: Tổng số điểm tự đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn UBND thành phố Hà Nội kỳ đầu là: Đạt 92.8/100 điểm.

Các quận, huyện, thị xã đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác PBGDPL theo Kế hoạch đã đề ra như: Tổ chức 3.114 hội nghị với 324.659 lượt người tham dự; phát hành 4.413.166 tài liệu PBGDPL tập trung vào quy định pháp luật bầu cử, thí điểm mô hình chính quyền đô thị, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Nhiều mô hình, cách thức tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả được triển khai nhân rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số khó khăn, hạn chế tại một số địa phương, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL nói chung, về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 nói riêng còn hạn chế. Một số quận, huyên và nhiều xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí PBGDPL còn thấp.

Năm 2022, tập trung triển khai các Kế hoạch, Đề án, Chương trình của Thành phố về PBGDPL; Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua nhiều hình thức mới trên các phương tiện thông tin đại chúng (các báo, đài phát thanh, truyền hình và trên website của Thành phố, các sở ngành…); Chỉ đạo việc kết hợp có hiệu quả giữa công tác PBGDPL và TGPL.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua; quan tâm phổ biến những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật qua các chuyên trang, chuyên mục pháp luật của các báo và Đài phát thanh, truyền hình theo những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành năm 2021 và năm 2022, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn Thành phố; Triển khai thí điểm một số mô hình phổ biến giáo dục mới; Đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp PBGPL cho phù hợp với yêu cầu hiện nay.

Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động