Thứ sáu 22/09/2023 13:02
Giải đáp chính sách

Độ tuổi bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Ngày 28/2/2023, Ban chấp hành Trung ương ban hành Quyết định số 101-QĐ/TW quy định về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi được biết, vừa có quy định mới về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí, xin quý báo cho biết chi tiết?

(Phạm Tuấn Tài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau: Ngày 28/2/2023, Ban chấp hành Trung ương ban hành Quyết định số 101-QĐ/TW quy định về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. Theo đó, đối tượng điều chỉnh được nêu tại Điều 1:

1. Cơ quan chỉ đạo báo chí và cơ quan quản lý báo chí.

2. Cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí.

3. Lãnh đạo cơ quan báo chí (người đứng đầu; người được giao thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu; cấp phó của người đứng đầu).

4. Tổ chức đảng của cơ quan chủ quản báo chí và tổ chức đảng của cơ quan báo chí.

Về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm, Điều 5 quy định:

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo).

3. Có trình độ lý luận chính trị cao cấp (Không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo).

4. Tốt nghiệp ĐH trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về báo chí.

5. Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ít nhất 2 năm. Trường hợp đặc biệt, do cơ quan chỉ đạo báo chí xem xét, quyết định.

6. Có đầy đủ hồ sơ và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận (theo Phụ lục II, Quy định này).

7. Về độ tuổi bổ nhiệm

a) Lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

b) Lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên.

c) Lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc Điểm a, Điểm b, Khoản 7 Điều này, phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên và tuổi tối đa giữ chức vụ lãnh đạo không quá 65 tuổi đối với nữ và 67 tuổi đối với nam.

Trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi, do cơ quan chỉ đạo báo chí xem xét, quyết định.

8. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí; lãnh đạo cơ quan báo chí này không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí khác.

Điều 7 về quy trình, thủ tục bổ nhiệm như sau:

1. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và thuộc cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định khác có liên quan của cấp có thẩm quyền.

2. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của cơ quan chủ quản báo chí và theo Mục I của Phụ lục I, Quy định này.

3. Việc bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí mà Quy định này chưa điều chỉnh thì cơ quan chủ quản báo chí căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan chủ quản báo chí để thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm phù hợp với Quy định này.

Điều 6. Về số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí

1. Số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của cơ quan chủ quản báo chí.

3. Số lượng lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, mỗi cơ quan báo chí có 1 cấp trưởng và tối đa không quá 3 cấp phó.

B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động