Thứ hai 25/09/2023 23:20
Giải đáp chính sách

Điều chỉnh lương hưu... khi không còn hồ sơ gốc

Ngày 31-12-2021, Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi được biết, Bộ LĐTB&XH vừa có điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc. Xin quý báo cho biết chi tiết về quy định này?

(Phạm Thanh Hà, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau:

Ngày 31-12-2021, Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc. Theo đó, Điều 1 nêu về đối tượng như sau:

1. Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-1-2022.

2. Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-1-1995 (bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 1-1-1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động), sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng.

3. Người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1-1-1995 theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4-8-2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

Cụ thể, việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng được nêu tại Điều 2:

1. Từ ngày 1-1-2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này được tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021. Cụ thể: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 1- 2022 = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 12-2021 (1,074);

2. Từ ngày 1-1-2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh cụ thể như sau:

a) Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước điều chỉnh (200.000 đồng/tháng);

b) Đối với người có mức lương hưu, trợ BHXH, trợ cấp hàng tháng từ trên 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh = 2.500.000 đồng/tháng;

Thông tư quy định sửa đổi khoản 17 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7-7-2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc

“17. Thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04-8-2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam là thời điểm ghi trong văn bản giải quyết của BHXH Việt Nam”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-3-2022. Quy định tại Điều 2 Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-1-2022.

Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28-6-2019 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20-5-2019 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Đỗ Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động