Thứ hai 06/02/2023 00:00

Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 9/12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị công bố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị
Hội nghị công bố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Đảng ủy CATW đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để định hướng chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển lực lượng Công an nhân dân từ nay đến năm 2030 với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, khoa học.

Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 để cụ thể hóa Nghị quyết số 12.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương của Bộ Chính trị, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận nhiều phiên họp, trên cơ sở đó thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cơ quan Thường trực công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, tờ trình đề nghị thông qua Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 32 đồng chí (trong đó có 08 đồng chí lãnh đạo cấp ban, bộ, ngành của các cơ quan Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh) do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 16 đồng chí do Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Tổ trưởng; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Phó Tổ trưởng…

Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới nêu rõ: Ngày 17/6/2022, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Ngày 27/6/2022, tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt, triển khai đến thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương và một số nội dung trọng tâm trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Đến thời điểm hiện nay, 100% Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương đến cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc; góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết quả cụ thể, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 thực hiện Nghị quyết số 12. Trong đó, giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng 22 đề án thành phần theo hệ lực lượng, giao nhiệm vụ cho 63 Công an địa phương xây dựng đề án và trình Tỉnh ủy, Thành ủy phê duyệt… Đối với tiến độ thực hiện các đề án, hiện nay, một số đề án có vai trò là cơ sở và làm căn cứ chính để Công an các đơn vị xây dựng đề án khác có liên quan.

Bên cạnh đó, đã tập trung tuyên truyền đậm nét, kịp thời, chính xác chủ trương của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, kênh ANTV, trang điện tử Báo CAND, qua đó góp phần khơi dậy tâm lý phấn khởi, thi đua trong toàn lực lượng, kịp thời định hướng dư luận, tạo hiệu ứng tốt trong toàn xã hội…

Sau khi nghe công bố Quyết định, Quy chế làm việc và Báo cáo tóm tắt kết quả, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương; cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tranh thủ huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện những danh mục ưu tiên ở từng giai đoạn theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”, “giải quyết từng việc một” và có lộ trình cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu của đề án đã đề ra.

Chỉ đạo triển khai có hiệu quả mục tiêu, nội dung, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị sau khi được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ duyệt, ký ban hành. Làm việc với Đảng đoàn Quốc hội để trao đổi, rà soát việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động theo thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội những vấn đề liên quan đến thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an; tạo cơ sở chính trị, pháp lý, xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118.

Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương và các đề án, dự án thành phần của Công an các đơn vị, địa phương.

Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án mong muốn các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo trên từng vị trí công tác tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò, trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu với cấp ủy đơn vị nơi công tác thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an Nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

TTĐT Chính phủ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Các nước nhất trí ASEAN phát huy vai trò trung gian tin cậy

Các nước nhất trí ASEAN phát huy vai trò trung gian tin cậy

Vừa qua, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Thủ đô Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.
“Củng cố Cộng đồng, vượt qua khó khăn, phát huy vị thế”

“Củng cố Cộng đồng, vượt qua khó khăn, phát huy vị thế”

Về Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN có cuộc trả lời các cơ quan báo chí...
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng

Ngày 3/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.
Hà Nội: Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ

Hà Nội: Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ

Ngày 4/2, tại Bảo tàng Chiến thắng B-52, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2023.
Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội giao, nhận quân năm 2023

Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội giao, nhận quân năm 2023

Ngày mai (6/2), 30/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 với 3.500 thanh niên Thủ đô sẽ lên đường nhập ngũ...
Ước mơ trở thành người lính, chàng trai Thủ đô viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Ước mơ trở thành người lính, chàng trai Thủ đô viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Đó là câu chuyện đầy xúc động về chàng trai Nguyễn Đình Huy, trú ở thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội trong dịp đầu xuân, thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đưa cáp quang, điện đến 266 thôn, bản;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 30/1-3/2/2023.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Chính phủ vừa có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế
Cần đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất, bổ sung cơ sở dữ liệu thu hồi đất

Cần đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất, bổ sung cơ sở dữ liệu thu hồi đất

Ngay khi việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện, đã có rất nhiều người dân tham gia đóng góp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật, đảm bảo thống nhất quản lý của Nhà nước về đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất…
Phiên bản di động