Thứ bảy 01/04/2023 21:22
Hà Nội

Cuối tháng 10/2022, đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC lĩnh vực đất đai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 237/KH-UBND ngày 6/9/2022 về tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022.
Hà Nội: Dự kiến cuối tháng 10/2022 tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC lĩnh vực đất đai
Tại Hội nghị sẽ giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP

Theo đó, mục đích đối thoại nhằm thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTHC, giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP. Đồng thời, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát TTHC, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của TP.

Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu việc tổ chức đối thoại phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND Thành phố về việc tham mưu trả lời, giải đáp những nội dung của cá nhân, tổ chức đăng ký đối thoại.

Sau Hội nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành liên quan kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu giúp UBND Thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân.

Hội nghị sẽ diễn ra dưới dự chủ trì điều hành của Chủ tịch UBND Thành phố. Cùng dự có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam TP, lãnh đạo UBND TP, lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP; Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã.

Hình thức đối thoại là trực tiếp kết hợp trực tuyến trên địa bàn TP. Những phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định, được trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị đối thoại. Trường hợp cá nhân, tổ chức được mời dự Hội nghị đối thoại, vì lý do khách quan vắng mặt tại Hội nghị, kịp thời thông báo về Ban tổ chức Hội nghị để nhận được trả lời bằng văn bản.

Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại Hội nghị đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Chủ tịch UBND Thành phố giao các Sở chuyên ngành có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Nội dung đối thoại: Trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của TP; thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới của Trung ương, của TP liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP; Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC chính về đất đai trên địa bàn TP.

Thời gian tiếp nhận, phân loại, chuyển phiếu đăng ký tham gia đối thoại của tổ chức, cá nhân đến các Sở, ban, ngành xử lý: Từ ngày 25/8/2022 đến hết ngày 23/9/2022 do Sở TN&MT chủ trì.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ tham mưu trả lời, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị theo phiếu đăng ký tham gia đối thoại gửi Sở TN&MT tổng hợp: Từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 5/10/2022.

Sở TN&MT chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng nội dung đối thoại, trình Lãnh đạo UBND Thành phố duyệt nội dung đối thoại từ ngày 6/10/2022 đến 21/10/2022.

Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại dự kiến vào ngày 28/10/2022 theo hình thức trực tiếp tại trụ sở UBND TP và theo hình thức trực tuyến tại trụ sở UBND các quận, huyện, thị xã.

UBND TP giao cho Sở TN&MT là đầu mối, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, chuyển các Sở, ban, ngành thuộc TP và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời, giải quyết theo thẩm quyền để phục vụ Hội nghị.

Chủ trì, tham mưu cho UBND TP trả lời, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị đối thoại: Chương trình, tài liệu, bài phát biểu, dự thảo kết luận hội nghị của Chủ tịch UBND Thành phố. Đề xuất giấy mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia dự Hội nghị đối thoại; Lập dự toán, trình UBND Thành phố kinh phí để tổ chức Hội nghị.

Hà Nội thực hiện 3 quy trình giải quyết TTHC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Hà Nội phê duyệt 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường
Hà Nội yêu cầu thực hiện số hóa giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án 06
Hà Nội công bố danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội
Vân Hà
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động