Thứ năm 23/03/2023 18:03

Công tác Tư pháp góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển Thủ đô

Công tác Tư pháp đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô. Năm 2022, hoạt động PBGDPL và hoạt động lý lịch tư pháp đã đạt những kết quả nổi bật.
Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp TP Hà Nội về thực hiện Đề án 06
Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp TP Hà Nội về thực hiện Đề án 06

Đạt nhiều kết quả tích cực

Phát biểu tại Hội nghị giao ban năm 2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, năm 2022, công tác PBGDPL trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, công tác PBGDPL trên địa bàn TP năm 2022 đã kịp thời, linh hoạt bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và TP để tham mưu UBND TP xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai theo đúng nhiệm vụ đã đề ra. Hội đồng phối hợp PBGDPL đã ban hành Quy chế, phân công thành viên Hội đồng. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung đáp ứng phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, vừa sâu, vừa rộng, ngày càng thu hút đông đảo được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tham gia tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật, thực hiện theo pháp luật sôi nổi trên địa bàn Thủ đô. Bên cạnh thực hiện hình thức PBGDPL truyền thống, các ngành, cơ quan đơn vị, địa phương đã tổ chức sáng tạo, áp dụng nhiều hình thức, mô hình PBGDPL mới hiệu quả, tiết kiệm được nguồn lực, phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế-xã hội ở địa phương,

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tiếp tục được đẩy mạnh, sử dụng nhiều ứng dụng mới để tuyên truyển theo phương thức hiện đại như: Hà Nội Media Box, mạng xã hội Lotus, chuyển tải dưới inforghapic, video điện tử, mạng xã hội, fanpage, màn hình Led, qua thiết bị điện tử tại nhà chung cư, khu đô thị, tin nhắn điện tử, thư điện tử...

Triển khai Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý của Thủ đô đã tạo sự lan tỏa ý thức thượng tôn, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thủ đô thực hiện tốt kỷ cương hành chính, công tác phòng, chống dịch và chấp hành pháp luật. Người dân đã bước đầu phối hợp với chính quyền cùng tham gia giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” đã ngày càng phát huy hiệu quả, gắn công tác hòa giải ở cơ sở với phương châm dân vận khéo và các mô hình tự quản cộng đồng tại địa phương. Tỷ lệ hoà giải thành đạt cao 85,51%. Các xã, phường, thị trấn được công nhận, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục đạt cao 557/579 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96,2% (năm 2021: 558/579 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96,37%).

Thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của TP

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó GĐ Sở Tư pháp TP Hà Nội - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP, năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của TP, các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể trên địa bàn TP đã chủ động tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các Luật, Nghị quyết của Quốc hội mới thông qua, các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành năm 2021, 2022; thông tin, tuyên truyền về chủ đề của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và các nhiệm vụ chính trị của TP.

Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL TP tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL với các hình thức phù hợp. Theo đó, tổ chức 6.648 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 2.217.283 lượt người tham dự; tổ chức 60 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 809.736 lượt người dự thi; phát hành 4.942.232 tài liệu PBGDPL, trong đó đăng tải 12.706 tài liệu, tin, bài tuyên truyền pháp luật trên Internet.

Các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác PBGDPL theo kế hoạch đã đề ra, tổ chức 2.132 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 528.374 lượt người tham dự; tổ chức 9 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 76.742 lượt người dự thi; phát hành 2.754.014 tài liệu PBGDPL.

Bên cạnh đó, đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan, tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số 06, Luật Phòng, chống ma túy; kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng; CCHC; phòng cháy, chữa cháy; quản lý và sử dụng pháo; ATGT, vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn lao động; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Đáng chú ý, về công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 13/4/2022 UBND TP ban hành Công văn 1074/UBND-NC về việc hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022, trong đó hướng dẫn đánh giá Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. Hội đồng phối hợp PBGDPL TP đã tham mưu UBND TP chỉ đạo Báo Kinh tế và Đô thị tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của UBND TP với mục tiêu 100% tổ hòa giải được cấp phát miễn phí Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội tới các tổ hòa giải của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. 11 tháng năm 2022, Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội đã phát hành miễn phí 883.578 tờ tới 100% các tổ hòa giải trên địa bàn TP.

Năm 2022, TP tổ chức củng cố, kiện toàn, thành lập mới tổ hoà giải, tổ trưởng và các hòa giải viên được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, toàn TP có 4.964 tổ hòa giải với tổng số 32.024 hòa giải viên. Theo báo cáo của 30/30 quận, huyện, năm 2022, toàn TP đã tiếp nhận tổng số 3.850 vụ việc, số vụ hòa giải thành là 3.186 vụ, số vụ việc chưa giải quyết xong là 124 vụ, đạt tỷ lệ 85,51% cao hơn tỷ lệ hòa giải thành cùng kỳ năm 2021. Mô hình tổ hoà giải 5 tốt: Năm 2022, TP đã có 3.001/4.964 tổ hòa giải đạt “Tổ hòa giải 5 tốt”, đạt tỷ lệ 60,5%.

Các xã, phường, thị trấn được công nhận, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục đạt cao 557/579 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96,2% (năm 2021: 558/579 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96,37%).

Thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, phục vụ công dân

Thời gian qua, Sở Tư pháp TP Hà Nội tăng cường cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu và đa dạng hóa các hình thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) đã và đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP trên địa bàn TP Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng phòng LLTP -Sở Tư pháp TP cho biết, năm 2022, Hà Nội thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phòng LLTP đã tham mưu giúp lãnh đạo Sở Tư pháp trình UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Tư pháp phê duyệt 02 Quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công TP. Đó là Quy trình cấp Phiếu LLTP cho công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội và Quy trình cấp Phiếu LLTP cho người nước ngoài cư trú tại Hà Nội.

Triển khai thực hiện Quyết định 5236/QĐ-UBND của UBND TP phê duyệt Đề án “Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước - Cấp phiếu LLTP”. Trong 11 tháng qua, Phòng LLTP đã tiếp nhận được 01 hồ sơ cấp Phiếu LLTP qua hình thức này. Đối với hồ sơ liên thông giải quyết TTHC: Cấp Phiếu LLTP - Cấp giấy phép lao động với Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2022 đã tiếp nhận giải quyết 55 hồ sơ.

Về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, tính từ 01/01/2022 đến 31/10/2022, số thông tin LLTP nhận được: 20.038; Số thông tin LLTP đã tiếp nhận, kiểm tra, phân loại: 20.038; Số bản LLTP đã lập và cập nhật bổ sung: 13.403 bản; Số lượng thông tin LLTP tồn đọng: 6.635. Công tác cấp Phiếu LLTP, số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu nhận được: 66.113; Số phiếu đã cấp: 65.892. Trong đó số phiếu cấp đúng hạn: 65.232 (đạt 99%), cấp trễ hạn: 660 (chiếm 1%); Số Phiếu LLTP đã cấp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến: 15.790.

Kết quả thực hiện Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 về việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP: Từ ngày đầu tháng 1 đến cuối tháng 10/2022, Sở Tư pháp đã chuyển 66.113 hồ sơ tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, kết quả Trung tâm trả lời Sở Tư pháp: Hồ sơ trả đúng hạn: 65.425 hồ sơ, chiếm 99%; Hồ sơ trả quá hạn: 688 hồ sơ, chiếm 1%”.

Thực hiện Đề án 06, Sở Tư pháp đã chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã đăng ký các sự kiện hộ tịch đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật và cập nhật kịp thời vào Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử TP, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tích hợp, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Đồng thời, xây dựng 03 dự thảo Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử qua Cổng dịch vụ công.

Chú trọng thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, phục vụ công dân, triển khai hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, qua đó giúp người dân tin tưởng, đồng thuận với các hoạt động, công tác quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước.

Sở Tư pháp TP đã chú trọng, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; xây dựng Cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công tác của ngành.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn Thủ đô hiểu rõ các giấy tờ nộp, xuất trình thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công từ ngày 01/01/2023 theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, ngày 28/12/2022, Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội ban hành Công văn số 3647/CV-HĐ.

Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội yêu cầu, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giấy tờ thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị TP, Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, huyện, thị xã, cơ quan báo, đài TP đẩy mạnh tuyên truyền các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ từ ngày 01/01/2023 bao gồm: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh Nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương mình tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền; chú trọng giờ cao điểm tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, loa trong các khu nhà chung cư,..; đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các hình thức tuyên truyền trực quan, qua mạng xã hội và các hình thức khác phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, ngành TP, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và triển khai thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được sửa đổi, bổ sung, đẩy mạnh tuyên truyền giấy tờ nộp, xuất trình thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Cơ quan báo, Đài TP thường xuyên thông tin về các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại mục 1 nêu trên cho người dân, cơ quan, tổ chức khi làm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Đề xuất các giải pháp góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch
Luật PBGDPL góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ pháp luật
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca

Tại Kỳ họp thứ 27, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân: Đỗ Hữu Ca, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song và Nguyễn Đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên về 3 nhóm vấn đề

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên về 3 nhóm vấn đề

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến về chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

Chiều 21/3/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn (Pờ-rạ Xộ-khon) nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.
50 năm“Chiến thắng trở về”: Gặp mặt 552 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

50 năm“Chiến thắng trở về”: Gặp mặt 552 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Sáng 22/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” (3/1973 - 3/2023) của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc hiện đang sinh sốn
Từ hôm nay 22/3, chính thức miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Từ hôm nay 22/3, chính thức miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Từ 0 giờ ngày 22/3, người mua xe mới không kinh doanh dịch vụ sẽ được miễn kiểm định 36 tháng. Nhiều chu kỳ kiểm định của xe cơ giới cũng được kéo giãn để giảm áp lực đăng kiểm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Văn hóa là nguồn lực quan trọng để phát triển Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Văn hóa là nguồn lực quan trọng để phát triển Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng một Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa là cách hiệu quả nhất để phát triển văn hóa của Thủ đô.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tập trung giải quyết những vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-17/3/2023.
Đâu là nguyên nhân chủ quan của việc du lịch Việt Nam “đi trước về chậm"?

Đâu là nguyên nhân chủ quan của việc du lịch Việt Nam “đi trước về chậm"?

Chỉ số về năng lực phát triển du lịch của Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp hạng 52/117 nền kinh tế. Với 6/17 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới, du lịch Việt Nam là một trong ba nước có mức tăng trưởng cao nhất. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần khắc phục.
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Làm rõ đất thế nào được gọi là "nhỏ hẹp" và "xen kẹt"?

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Làm rõ đất thế nào được gọi là "nhỏ hẹp" và "xen kẹt"?

Sáng 14/3, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động