Thứ ba 21/03/2023 21:32
Công an TP Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật

Sáng ngày 3/11, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an Nhân dân.
Tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tham luận. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương…

Tại điểm cầu Công an TP Hà Nội, dự hội nghị có Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng trong Công an TP.

Tham luận với nội dung “Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tại Công an TP Hà Nội”, Đại tá Dương Đức Hải cho biết: Sau 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện, bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Nội dung PBGDPL ngày càng đa dạng, hướng tới tập trung tuyên tuyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến công tác Công an. Hình thức PBGDPL được đổi mới; cán bộ làm công tác PBGDPL được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Những kết quả này góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thứ nhất, Công an TP Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng, cùng các cấp, các ngành tạo chuyển biến tích cực trong công tác PBGDPL, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và Nhân dân TP. Công an TP chủ động đưa nội dung của Luật PBGDPL vào các Hội nghị, họp giao ban, sinh hoạt Đảng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành và thực thi pháp luật của cán bộ, đảng viên; tổ chức thành công nhiều Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật, Luật, Nghị định, Thông tư liên tịch liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về ANTT và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL ngày càng nâng cao. Trên địa bàn thành phố, mối quan hệ phối kết hợp giữa các cấp, ngành chặt chẽ hơn, huy động sự tham gia của cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng dân cư tham gia vào công tác PBGDPL.

Thứ hai, công tác PBGDPL triển khai thực hiện tại Công an TP đã có những bước phát triển mới, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế. Việc ban hành và triển khai thi hành Luật PBGDPL đã tạo cơ sở pháp lý đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, thống nhất, hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai Luật PBGDPL trong CATP được thực hiện chủ động, tích cực hơn, Công an TP kịp thời ban hành Kế hoạch PBGDPL, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, các đơn vị trong Công an TP đã nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL.

Thứ ba, việc triển khai các hoạt động PBGDPL trong thời gian qua, Công an TP đã quan tâm khảo sát nhu cầu; lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng; bước đầu ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong PBGDPL, đồng thời chú trọng PBGDPL cho một số đối tượng, địa bàn đặc thù, chất lượng báo cáo viên pháp luật được quan tâm, có sự đầu tư các nguồn lực; qua đó đã tác động tích cực, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, tạo môi trường thuận lợi, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vấn đề tổ chức PBGDPL cho cán bộ chiến sỹ trong các đơn vị được quan tâm thực hiện, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công tác sơ, tổng kết đánh giá các chương trình, đề án PBGDPL cũng được quan tâm chỉ đạo sát sao hơn, nhiều mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả được áp dụng, nhân rộng góp phần nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong Công an TP nói riêng và toàn TP nói chung.

Thứ tư, việc phối, kết hợp giữa PBGDPL với việc thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", công tác dân vận và công tác giáo dục, đào tạo trong Công an TP đã chủ động trên các mặt tham mưu, tăng cường chỉ đạo, tích cực làm mới các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và chấp hành pháp luật; gắn kết với các phong trào cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp từng lĩnh vực. Thường xuyên duy trì công tác hướng dẫn, vận động quần chúng Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội thông qua đường dây nóng, qua phản ánh trực tiếp, qua hòm thư tố giác tội phạm… góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Trong 10 năm qua, quần chúng Nhân dân đã cung cấp 342.736 tin liên quan đến an ninh trật tự, 56.744 tin khác, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá hàng ngàn vụ án. Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền các tổ dân phố, khu dân cư giải quyết có hiệu quả hơn 20.000 vụ mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân; huy động trên 500.000 lượt quần chúng Nhân dân tham gia công tác tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh phức tạp về an ninh trật tự; tổ chức 21.129 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ trên 70.000 lượt người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, Công an TP thường xuyên đổi mới phong phú nội dung tuyên truyền, vận động, cập nhật kịp thời các vấn đề mang tính thời sự, phù hợp với từng đặc điểm tình hình của TP. Cổng thông tin điện tử của Công an TP đã đăng tải gần 7.000 tin, bài nhằm kịp thời cập nhật, giải đáp các thủ tục hành chính, thông tin về các hoạt động của CATP, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, nhu cầu giải đáp các thủ tục hành chính cho người dân.

Trang fanpage Công an TP Hà Nội tại địa chỉ www.facebook.com/CongAnThuDo tính đến ngày 30/6/2022, trang Facebook của Công an TP đã được 485.990 lượt thích, 546.948 lượt người theo dõi, số người tiếp cận bài viết đạt hơn 60 triệu lượt tương tác, bình luận, chia sẻ bài viết đạt hơn 40 triệu lượt người, đăng tải 1.797 tin, bài…nhằm kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô đến các tầng lớp nhân dân.

Yêu cầu ở một tầm cao hơn với công tác tuyên truyền PBGDPL

Trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác tuyên truyền, PBGDPL cần được thực hiện ở một tầm cao hơn, với một tư duy mới, toàn diện hơn, thiết thực và khoa học hơn. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về an ninh trật tự trong thời gian tới, Công an TP nhận thấy cần tập trung làm tốt một số nội dung.

Trong đó có, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an Nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ trong thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về an ninh trật tự. Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các các đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, PBGDPL;

Phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Công an TP trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện, bảo đảm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ chiến sỹ các đơn vị và nhân dân trên địa bàn TP;

Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, tăng cường số lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ pháp chế trong Công an TP vững vàng về chính trị, hiểu biết toàn diện về pháp luật. Lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tuyên truyền, có lòng nhiệt tình, say mê với công việc giáo dục pháp luật. Chú trọng củng cố, phát huy vai trò của người làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở các đơn vị, thường xuyên kiện toàn, bảo đảm đủ thành phần, có quy chế làm việc rõ ràng để hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cần có chế độ đãi ngộ tương xứng nhằm động viên, khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với đội ngũ làm công tác này để phát huy nội lực cá nhân, tạo thành sức mạnh của toàn lực lượng, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân;

Đổi mới thường xuyên về nội dung và hình thức PBGDPL. Cần khắc phục tình trạng một số nội dung PBGDPL còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Cách thức xây dựng nội dung trong các tài liệu tuyên truyền, phổ biến còn cứng nhắc, khuôn mẫu, chưa phù hợp với trình độ hiểu biết, nhu cầu tâm lý lứa tuổi của từng đối tượng đặc thù, thiếu sự gắn kết với những tình huống pháp luật thực tế nên chưa tạo được sức hút và khơi dậy ý thức tự tìm hiểu pháp luật trong mỗi người dân.

Về hình thức, cần tiếp tục phát huy các hình thức tuyên truyền hiệu quả thời gian qua như thông qua tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, cung cấp các tin bài, cấp phát tài liệu hỏi đáp, tờ gấp, tờ rơi, panô, áp phích, khai thác, tìm hiểu pháp luật qua tủ sách pháp luật, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí... Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền qua tổ chức sân khấu hóa, các trang web, mạng xã hội…;

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông trong hoạt động PBGDPL, ưu tiên các hình thức như: xây dựng các tin, bài, video clip tuyên truyền; tổ chức các cuộc thi trên mạng xã hội; các hoạt động tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử Công an TP, trang Fanpage Công an TP Hà Nội…;

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, PBGDPL với việc tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ chiến sỹ và Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an đơn vị, địa phương đạt được trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các ban, Bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng Công an Nhân dân trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật.
Tiếp tục phấn đấu là phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Tiếp tục phấn đấu là phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Nhờ thực hiện tốt các tiêu chí tiếp cận pháp luật, 6 tháng đầu năm 2022, UBND phường Ngọc Thuỵ đã tổ chức thực hiện ...

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, phổ biến và tư vấn pháp luật về đất đai cho người dân Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, phổ biến và tư vấn pháp luật về đất đai cho người dân

Để hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, vừa qua Phòng Tư pháp, UBMTTQ Việt Nam quận và Hội Luật gia quận Ba Đình đã ...

Thế Vinh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xây dựng văn hóa kinh doanh lấy chữ “Tín” làm trọng

Xây dựng văn hóa kinh doanh lấy chữ “Tín” làm trọng

GS. Bùi Tất Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nêu đề xuất về xây dựng nét đặc trưng văn hóa trong kinh doanh tại Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Xây dựng con người văn minh đồng nghĩa đòi hỏi mọi người phải luôn vươn lên tầm cao của văn hóa

Xây dựng con người văn minh đồng nghĩa đòi hỏi mọi người phải luôn vươn lên tầm cao của văn hóa

Đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội tại Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” do TP Hà Nội tổ chức sáng 21/3.
Hà Nội có 17 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động

Hà Nội có 17 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động

Tính đến ngày 21/3, tại Hà Nội có 17 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Dự kiến trong tuần này, sẽ có thêm 3 trung tâm đăng kiểm khác được mở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội lên 20 đơn vị.
Hải Phòng: Phân luồng giao thông tạm thời nút giao đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5

Hải Phòng: Phân luồng giao thông tạm thời nút giao đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5

Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng vừa có Thông báo 103/TB-SGTVT về phân luồng giao thông tạm thời nút giao đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5...
Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hạ tầng hỗ trợ xe buýt

Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hạ tầng hỗ trợ xe buýt

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội cho biết, muốn giải quyết được tình trạng lấn chiếm hạ tầng hỗ trợ xe buýt thì cần có sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương.
Hạ rào công viên và câu chuyện ý thức, công tác quản lý

Hạ rào công viên và câu chuyện ý thức, công tác quản lý

Tại Hà Nội có công viên Thống Nhất và Cầu Giấy đã được tháo bỏ rào chắn nhằm tạo không gian mở, giúp người dân tiếp cận với khu vực cảnh quan bên trong được dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi hạ rào, hai công viên trở nên lộn xộn, xuất hiện tình trạng xả rác bừa
Thời tiết hôm nay 21/3: Bắc Bộ xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên trong năm

Thời tiết hôm nay 21/3: Bắc Bộ xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên trong năm

Ngày 21/3, Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay xảy ra tại khu vực, tập trung tại Tây Bắc Bộ.
Thời tiết hôm nay 20/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay 20/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn; từ ngày 21/3 ở vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng.
Thời tiết hôm nay 18/3: Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay 18/3: Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/3, Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.
Nghệ An: Cảnh báo, nhắc nhở liên quan thông tin về bắt cóc trẻ em

Nghệ An: Cảnh báo, nhắc nhở liên quan thông tin về bắt cóc trẻ em

Trước một số thông tin liên quan về bắt cóc trẻ em xảy ra tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Vinh vừa có thông báo nhắc nhở, cảnh báo các trường học trước thông tin dư luận, tránh gây hoang mang.
Học sinh Hà Nội thi thử tốt nghiệp THPT khi nào?

Học sinh Hà Nội thi thử tốt nghiệp THPT khi nào?

Gần 87.000 học sinh lớp 12 tại Hà Nội sẽ tham gia bài khảo sát chất lượng, hình thức tương tự thi tốt nghiệp THPT vào hai ngày 7 và 8/4 tới.
TP HCM yêu cầu không cho học sinh tiểu học đi ngoại khóa ngoài thành phố

TP HCM yêu cầu không cho học sinh tiểu học đi ngoại khóa ngoài thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản khẩn gởi các đơn vị trực thuộc yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động