Thứ ba 26/09/2023 15:31
Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn:

Chưa tuân thủ các quy định của pháp luật

Tháng 10/2022, trong một văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Xây dựng nêu quan điểm, khu vực lập Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, không đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và chưa tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng…
Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị… chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên		 Ảnh: T.L
Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị… chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên. Ảnh: T.L

Ngày 26/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ký Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại 2 xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỉ lệ 1/2.000.

Theo đó, Khu tổ hợp có quy mô khoảng 690,3ha, dân số dự kiến khoảng 6.000 đến 11.000 người. Mục tiêu dự án cụ thể hóa quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025 và đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Dự án hình thành gồm tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị hài hòa với cảnh quan tự nhiên, đầy đủ các tiện ích tạo thành điểm đến hấp dẫn về du lịch; bố trí, thiết lập các quỹ đất thích hợp cho khai thác phát triển khu dân cư, hình thành hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đây cũng là cơ sở để mời gọi thu hút đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất theo quy định.

Nằm tại khu vực cửa ngõ của TP Lạng Sơn, dự án kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy giá trị văn hóa bản sắc của người dân địa phương.

Tuy nhiên, tháng 10/2022, trong một văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Xây dựng nêu quan điểm, khu vực lập Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc TP Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc là chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, không đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và chưa tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng.

Văn bản của Bộ Xây dựng khẳng định, Quy hoạch phân khu chưa tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng					 Ảnh: K.H
Văn bản của Bộ Xây dựng khẳng định, Quy hoạch phân khu chưa tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng. Ảnh: K.H

Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010 và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025 được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND, trong đó xác định khu vực lập Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc TP Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc là khu vực đồi núi, không nằm trong khu vực phát triển của Khu kinh tế Đồng Đăng - Lạng Sơn và của TP Lạng Sơn; chưa xác định ranh giới, tính chất và quy mô dân số. Do đó, việc lập Quy hoạch phân khu khu vực nêu trên là chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025.

Bộ Xây dựng cho rằng: “Việc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025 (Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 12/8/2020) trong đó có nội dung điều chỉnh chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, cũng như việc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 26/4/2022) là chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, không đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và chưa tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch”.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND Lạng Sơn sớm lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030 (trên cơ sở văn bản số 490/TTg-CN ngày 06/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh một số quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn), làm cơ sở lập điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn và các quy hoạch phân khu, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của Thủ đô
Cần sớm sửa đổi các quy định pháp lý chưa phù hợp
Khắc Hạnh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động