Thứ năm 08/06/2023 22:04

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý các dự án chậm triển khai ở huyện Mê Linh

Ngày 22/3, UBND TP Hà Nội đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý các dự án chậm triển khai ở huyện Mê Linh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo, thống nhất nguyên tắc về chủ trương phương án xử lý đối với các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách, có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo báo cáo bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1548/STNMT-TTr ngày 13/3/2023.

Thông báo có nội dung, vào ngày 8/3/2023, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì Hội nghị về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 8/6/2022 của UBND TP Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến trao đổi, báo cáo của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND huyện Mê Linh tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát lập lại danh sách các dự án kiến nghị thu hồi và danh sách các dự án kiến nghị tiếp tục triển khai.

Trên cơ sở rà soát của các đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP nêu trên và tổng hợp, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1548/STNMT-TTr ngày 13/3/2023 (kèm biên bản làm việc thống nhất ngày 10/3/2023 của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Mê Linh), Chủ tịch UBND TP chỉ đạo như sau:

Thống nhất nguyên tắc về chủ trương phương án xử lý đối với các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách, có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo báo cáo bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1548/STNMT-TTr ngày 13/3/2023.

Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên, yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành TP và Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tập trung thực hiện nhiệm vụ: Đối với 15 dự án tại Biểu 1 kèm theo Văn bản số 1548/STNMT-TTr ngày 13/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể đối với dự án Khu đô thị Golf Vinashin (các Sở, ngành chưa đề xuất giao nhiệm vụ), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét chỉ đạo theo quy định.

Đối với các trường hợp còn lại, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án, rà soát về quy hoạch; đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2023.

Đối với 49 dự án tại Biểu 2 và Biểu 3 kèm theo Văn bản số 1548/STNMT- TTr ngày 13/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện thủ tục chấm dứt việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án đối với Dự án xây dựng bệnh viện cho người có thu nhập cao và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại xã Tiền Phong trước ngày 30/4/2023.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát tham mưu UBND TP xem xét tháo gỡ thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh (sau khi được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa) và Dự án Trường ĐH Tài chính ngân hàng - Hà Nội, báo cáo UBND TP trước ngày 1/4/2023.

Đối với các dự án còn lại, UBND TP giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính (rõ thời hạn, kết quả thực hiện), tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng; xử lý dứt điểm, báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp chung vào kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội, dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo HĐND TP vào kỳ họp giữa năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu UBND huyện Mê Linh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành TPđể kiểm tra, rà soát; kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng. Thường xuyên báo cáo Huyện ủy Mê Linh để chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật.

Trước đó, UBND huyện Mê Linh đã đề xuất thu hồi, chấm dứt đối với 14 dự án với tổng diện tích 921,1ha chưa thực hiện giải phóng mặt bằng từ trước năm 2008.

Trong đó, 12 dự án chưa giải phóng mặt bằng, UBND huyện đề nghị thu hồi diện tích đất UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao và chấm dứt đầu tư.

Cụ thể, 4 dự án (Khu đô thị mới Việt Á; Khu đô thị mới BMC; Khu đô thị mới Prime Group; Khu nhà ở cao cấp Phương Viên). Những dự án này UBND TP đã có quyết định thu hồi lại diện tích đất UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao từ năm 2018 và 2022, tuy nhiên chưa chấm dứt đầu tư. UBND huyện Mê Linh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP quyết định chấm dứt đầu tư 4 dự án trên.

2 dự án (Khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 và Khu đô thị Mê Linh - Đại Thịnh) đã được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn thống nhất chấm dứt, dừng thực hiện.

Dự án Xây dựng bệnh viện cho người thu nhập cao An Thịnh đã được TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với chủ đầu tư tham mưu TP thu hồi, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực quyết định thu hồi đất của tỉnh Vĩnh Phúc.

2 dự án Trồng cỏ nuôi bò sữa; Khu nhà ở Thanh Lâm công ty Phương Viên, UBND huyện đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP quyết định chấm dứt đầu tư do nhiều năm không thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chưa điều chỉnh quy hoạch và chủ trương đầu tư.

Dự án Trồng hoa, cây cảnh, du lịch sinh thái Hùng Việt bị sạt lở diện tích, chưa điều chỉnh quy hoạch và chủ trương đầu tư đã được TP thống nhất quyết định chấm dứt việc thu hồi đất. Sau đó, chủ đầu tư có nguyện vọng tiếp tục dự án nên UBND huyện đã có văn bản đề nghị UBND TP cho phép công ty tiếp tục thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị mới Sông Hồng Thủ Đô chưa thực hiện xong giải phóng mặt bằng. UBND huyện đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP chấm dứt thực hiện dự án.

Dự án Khu công nghiệp Quang Minh II cũng chưa giải phóng mặt bằng để hoang hóa nhiều năm, UBND huyện kiến nghị Ban quản lý Khu công nghiệp Hà Nội tham mưu UBND TP chấm dứt thực hiện dự án.

Đối với 13 dự án đã giải phóng mặt bằng trên 90% thậm chí có dự án đạt 98 - 99% thuộc nhóm 4, UBND huyện đề nghị UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giao đất theo giai đoạn đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất, đang giải phóng mặt bằng dở dang, đề nghị UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để thống nhất phương án xử lý.

Còn 2 dự án bị loại khỏi hệ thống theo dõi là Khu nhà vườn, chung cư phục vụ cho thu nhập thấp Ấp Tre; Khu nhà ở sinh thái Vietracimex. 2 dự án này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra độc lập, kiểm tra không đủ hồ sơ liên quan được UBND TP chấp thuận, loại khỏi hệ thống theo dõi.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi thư khen 6 huyện về GPMB dự án đường Vành đai 4
Kiến nghị phân cấp, phân quyền để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Đề án 06 là khâu đột phá của chuyển đổi số
Ngô Sơn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động