Thứ ba 21/03/2023 22:22

Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A giải báo chí viết về đề tài "Du lịch qua miền Tây Bắc"

Ngày 3/12, tại Sơn La, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La đã đăng cai tổ chức Giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo (HNB) các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 (Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) và trao giải báo chí viết về đề tài “Du lịch qua miền Tây Bắc năm 2022"
Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A giải báo chí viết về đề tài
Hội nghị giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 năm 2022 tại Sơn La

Toàn Cụm thi đua HNB các tỉnh, TP dọc đường quốc lộ 6 hiện có 1600 hội viên. Năm 2022, Ban chấp hành và Thường trực HNB trong Cụm thi đua luôn quan tâm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên nhà báo, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HNB Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ các tỉnh thành phố.

Công tác tổ chức xây dựng hội, hoạt động nghiệp vụ luôn được HNB các tỉnh quan tâm. Các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được triển khai tổ chức thường xuyên. HNB trong cụm đã hỗ trợ tác phẩm chất lượng cao và tham gia các giải báo chí của Trung ương và địa phương như: Xây dựng đảng, Búa liềm vàng, Báo chí Quốc gia, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế trong công tác hội các địa phương như: kinh phí hoạt động hạn hẹp, công tác phối hợp đào tạo nghiệp vụ chưa đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nhất là công cuộc chuyển đổi số về báo chí. Nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo hội, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hội viên cũng được thẳng thắn đề xuất tại hội nghị...

Năm 2022, Thường trực Hội Nhà báo trong Cụm thi đua đã bám sát chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, TP làm tốt công tác giáo dục chính trị cho hội viên, nhà báo. Hoạt động các cấp Hội trong Cụm được đổi mới, chất lượng và có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc thi, giải báo chí do T.Ư, Cụm thi đua, tỉnh, TP phát động được tổ chức tốt. Các Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở TT&TT, các cơ quan báo chí định hướng công tác tuyên truyền, quản lý và bảo vệ quyền lợi cho hội viên. Đồng thời, chăm lo công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của báo chí trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị cũng diễn ra Hội thảo báo chí với chủ đề "Giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền liên kết phát triển du lịch trong giải đoạn hiện nay". Tham luận của các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các Hội Nhà báo đều khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và các tỉnh, TP về lĩnh vực du lịch. Các đại biểu đã trao đổi về công tác phối tuyên truyền, quảng bá danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du lịch, cách làm du lịch của mỗi tỉnh, TP trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí trong Cụm. Đồng thời, đề xuất các giải pháp trọng tâm về phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền các sự kiện văn hoá, du lịch lớn của các địa phương trong Cụm; giới thiệu các điểm đến hấp dẫn, đặc trưng.

Hội trong Cụm thi đua đã hưởng ứng cuộc thi báo chí về chủ đề Du lịch qua miền Tây Bắc năm 2022 do HNB tỉnh Sơn La phát động, thu hút được 50 tác phẩm có chất lượng tham gia, làm tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó mật thiết, chung sức vì sự phát triển chung của các Hội trong Cụm.

Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A giải báo chí viết về đề tài
Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.
Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A giải báo chí viết về đề tài
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B cuộc thi viết “Du lịch qua miền Tây Bắc” năm 2022.
Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A giải báo chí viết về đề tài
Ban tổ chức giao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.
Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A giải báo chí viết về đề tài
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích cuộc thi viết “Du lịch qua miền Tây Bắc” năm 2022.
Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A giải báo chí viết về đề tài
Lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, TP dọc Quốc lộ 6 ký kết giao ước thi đua.

Sau gần 8 tháng phát động, cuộc thi báo chí với chủ đề Du lịch qua miền Tây Bắc năm 2022, Ban tổ chức đã nhận được 50 tác phẩm được Hội đồng sơ khảo Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Đường 6 chọn gửi về tham gia dự giải gồm 5 loại hình báo chí tham gia, thu hút hơn 20 cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, trung ương trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong Cụm tham gia.

“Nhìn chung các tác phẩm tham gia Cuộc thi đều bám sát chủ đề, bảo đảm nội dung, chất lượng. Hầu hết các tác phẩm có sự tìm tòi sáng tạo, đầu tư công phu về thể loại, nội dung và hình thức thể hiện. Nhiều tác phẩm đi sâu vào phản ánh, nêu bật được những thành tựu, những nỗ lực của Đảng bộ các tỉnh, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cụ thể hoá nghị quyết vào thực tiễn phát triển du lịch, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, mô hình phát triển du lịch, làm giàu chính đáng ở các địa phương, cơ sở...” – ông Đinh Anh Đức đánh giá.

Ban Tổ chức đã chọn các tác phẩm chất lượng cao để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích. Hội Nhà báo TP Hà Nội có 1 tác phẩm đoạt giải A, 1 tác phẩm đoạt giải B, 1 tác phẩm đạt giải C và 2 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Trong đó, báo Kinh tế & Đô thị có 1 tác phẩm đoạt giải A (Loạt bài 5 kỳ “Phát triển du lịch cộng đồng ở Tây Bắc: Chuyên nghiệp mới bứt phá” của nhóm tác giả Thắng Văn – Ngọc Chung) và 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích (Loạt bài 4 kỳ “Du lịch cộng đồng qua miền Tây Bắc: Lấy đà để bứt tốc” của giả Khánh Huy).

Cũng tại hội nghị, Hội Nhà báo các tỉnh, TP trong Cụm đã thông qua nội dung cam kết và ký giao ước thi đua năm 2023. Trong đó phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ như: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với thực hiện Điều lệ Hội, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đồng thời tăng cường tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, TP, Hội Nhà báo trong Cụm.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia, nhất là liên quan đến hoạt động báo chí. Thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua; chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo. Phát huy vai trò của cụm thi đua để đẩy mạnh công tác Hội thông qua các chương trình hội thảo, trao đổi nghiệp vụ…

Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A giải báo chí viết về đề tài

Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình nhận cờ luân lưu đăng cai tổ chức giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, TP dọc đường 6 năm 2023.

Tại hội nghị giao ban, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã nhận cờ luân lưu đăng cai tổ chức giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, TP dọc đường 6 năm 2023 và phát động cuộc thi báo chí với chủ đề "Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trên tiến trình hội nhập”.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022
52 thành viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI: Xây dựng nền báo chí hiện đại và nhân văn
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn (Pờ-rạ Xộ-khon) đã thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật từ ngày 21-22/3/2023.
Thanh Hóa công bố quyết định điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Thanh Hóa công bố quyết định điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Chiều 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử bầu các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại thị trường châu Âu

Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại thị trường châu Âu

Chiều 20/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Iain Frew, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Văn hóa là nguồn lực quan trọng để phát triển Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Văn hóa là nguồn lực quan trọng để phát triển Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng một Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa là cách hiệu quả nhất để phát triển văn hóa của Thủ đô.
Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Là lực lượng nòng cốt tham gia góp ý vào dự thảo các dự án luật, chính sách kinh tế, chương trình an sinh xã hội, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP đang góp phần “nâng tầm” công tác Mặt trận.
Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức

Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức

Chiều 20/3/2023, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp gỡ và cung cấp thông tin cho báo chí nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức (18/5/1963-18/5/2023) và Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023).
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tập trung giải quyết những vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-17/3/2023.
Đâu là nguyên nhân chủ quan của việc du lịch Việt Nam “đi trước về chậm"?

Đâu là nguyên nhân chủ quan của việc du lịch Việt Nam “đi trước về chậm"?

Chỉ số về năng lực phát triển du lịch của Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp hạng 52/117 nền kinh tế. Với 6/17 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới, du lịch Việt Nam là một trong ba nước có mức tăng trưởng cao nhất. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần khắc phục.
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Làm rõ đất thế nào được gọi là "nhỏ hẹp" và "xen kẹt"?

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Làm rõ đất thế nào được gọi là "nhỏ hẹp" và "xen kẹt"?

Sáng 14/3, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động