Thứ tư 08/02/2023 08:15
Chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân

Bài 2: Tập trung nâng cao chất lượng các tổ hòa giải và hòa giải viên

Theo Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, UBND phường Đức Thắng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở.
Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn: “UBND phường Đức Thắng sẽ tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, xã hội, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải”.(ảnh: Văn Biên)
Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn: “UBND phường Đức Thắng sẽ tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, xã hội, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải”. (Ảnh: Văn Biên)

Theo số liệu báo cáo, năm 2022, UBND phường Đức Thắng tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay, đội ngũ hòa giải viên của phường Đức Thắng có tổng số là 25, số lượng hòa giải viên trên đã được kiện toàn từ năm 2019. Năm 2022, có 08 Tổ hòa giải đăng ký thực hiện mô hình Ttổ hòa giải 5 tốt”.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Anh Vân, công chức Tư pháp phường Đức Thắng, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ hòa giải viên được quan tâm, đã cử hòa giải viên tham gia các lớp tập huấn, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật do UBND phường tổ chức thu hút sự tham gia của hòa giải viên các tổ hòa giải trên địa bàn phường, cung cấp tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở góp phần cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải.

“Mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn phường được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải cơ sở”, bà Nguyễn Thị Anh Vân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn, để đạt được kết quả trên, UBND phường đã hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và các vụ việc hòa giải; thường xuyên cung cấp và cập nhật các tài liệu, văn bản pháp luật mới cho các tổ hòa giải. Ngoài ra, định kỳ hàng quý, UBND phường duy trì tổ chức họp giao ban với các tổ hòa giải.

Công tác tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở cũng luôn được chú trọng thực hiện thường xuyên. Mạng lưới tổ hòa giải được kiện toàn đã thu hút nhiều thành phần, lực lượng tham gia như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh.

Định kỳ hàng năm, các tổ trưởng, hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, các kiến thức pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình, hình sự, dân sự, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, giao thông, bảo vệ môi trường.

“Hoạt động hòa giải ở cơ sở ở phường Đức Thắng đã thực sự thu hút được các nguồn lực xã hội cùng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả của phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành cho mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh, gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng tiến bộ”, ông Duẩn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn cũng cho biết, những kết quả đạt được trong công tác hòa giải cơ sở của phường Đức Thắng đạt được trong thời gian qua là rất đáng mừng. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, UBND phường Đức Thắng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

(Còn nữa)

Bài 1: Phố phường bình yên nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL
Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động