Thứ năm 11/08/2022 05:48

Bà con ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NVNONN cần tiếp tục triển khai sâu rộng, thường xuyên, sáng tạo và hiệu quả để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, quan điểm, định hướng và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NVNONN trong giai đoạn phát triển mới của đất nước...
Bà con ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026.

Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị; đồng chủ trì còn có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đến dự Hội nghị trực tiếp có gần 500 đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương; đại diện các cơ quan, tổ chức trong nước; đại diện một số hội doanh nhân, trí thức kiều bào; các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tới gần 200 điểm cầu bao gồm 63 điểm cầu trong nước với sự tham dự của đại diện Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện các Ban, Sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố và các điểm cầu ngoài nước gồm gần 100 cơ quan đại diện VNONN và đại diện hội đoàn, doanh nhân, trí thức kiều bào.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã nêu một số kết quả tồn tại, hạn chế trong công tác này thời gian qua và những điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận 12 và Nghị quyết 169.

Theo đó, tại Kết luận 12, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW về công tác đối với NVNONN; đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

“Đây là lần đầu tiên chủ trương chăm lo cho cộng đồng NVNONN được chính thức nhấn mạnh bằng văn bản, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với bà con ta ở nước ngoài với vai trò là ‘bộ phận không tách rời' của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần mới trong đường lối Đại hội XIII của Đảng đối với phương châm ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng'” - Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nêu.

Về 6 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận 12, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ lớn với những điểm mới, tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước. Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW chỉ rõ: Công tác NVNONN nói chung và công tác đại đoàn kết đối với NVNONN ngày càng được ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm và chú trọng triển khai.

Hội nghị được nghe 8 tham luận của một số ban, bộ, ngành, địa phương tập trung nêu rõ một số vấn đề trọng tâm được nêu trong Kết luận 12, Nghị quyết 169 và kế hoạch triển khai thời gian tới như: Biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt đối với NVNONN; Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng NVNONN thời gian tới; Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; Biện pháp phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thể hiện sự đồng tình với các ý kiến tham luận tại Hội nghị và nội dung tham luận của các cơ quan trong Kỷ yếu Hội nghị. Trên cơ sở ý kiến trao đổi của các đại biểu, Bộ trưởng chia sẻ một số vấn đề trong quán triệt tinh thần, chủ trương, định hướng lớn của Kết luận 12 và Nghị quyết 169 như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu rộng ở các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể về chủ trương, quan điểm, phương châm và các định hướng lớn đã đề ra trong Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị cũng như các nhiệm vụ Chính phủ đã giao trong Nghị quyết 169. Muốn thực hiện đúng đường lối, chủ trương, trước hết cần thống nhất nhận thức, bởi từ nhận thức đúng đắn mới chuyển hóa thành hành động đúng đắn.

Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NVNONN cần tiếp tục triển khai sâu rộng, thường xuyên, sáng tạo và hiệu quả để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, quan điểm, định hướng và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NVNONN trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hai là, đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tiễn để các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về NVNONN mang lại kết quả cụ thể và thiết thực cho đất nước và kiều bào ta. Quán triệt sâu sắc chủ trương rồi, nhưng phải vận dụng linh hoạt, không rập khuôn, cứng nhắc bởi mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi địa bàn có tính chất, đặc thù khác nhau.

Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là NVNONN là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam cần được thấm nhuần trong nhận thức, vận dụng linh hoạt trong các cấp, các ngành, các địa phương.

Theo đó, mỗi ngành, mỗi địa phương cần quan tâm đến bộ phận người dân là NVNONN trong xây dựng và triển khai các chính sách, quy định của ngành, địa phương mình, nhất là đánh giá các chính sách, quy định đó mang lại lợi ích, tạo thuận lợi gì hay gây khó khăn gì đối với bà con. Kết luận 12 tiếp tục khẳng định chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào VNONN đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ trương là vậy, nhưng phương thức, cách làm và mô hình thực hiện ở mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi địa bàn là khác nhau. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”, mong rằng từng ngành, từng địa phương và từng địa bàn xuất phát từ thực tiễn của đất nước, ngành, địa phương và địa bàn của mình, sẽ đề ra và thực hiện hiệu quả các kế hoạch, biện pháp, giải pháp cụ thể, khả thi và thiết thực. Có như vậy, các chủ trương đúng đắn trong các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Bộ Chính trị mới thực sự đi vào cuộc sống.

Bà con ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ba là, công tác NVNONN là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Do vậy, việc tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, các địa phương và tổ chức đoàn thể có vai trò rất quan trọng để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NVNONN.

Cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao (thông qua Ủy ban Nhà nước về NVNONN) và các ngành trong nghiên cứu, tham mưu, điều phối, hướng dẫn và đôn đốc việc triển khai các chủ trương, chính sách đối với NVNONN. Hiện nay, một số tỉnh, thành phố đã lập bộ phận hoặc cử cán bộ chuyên trách về công tác NVNONN. Đây là cách làm phù hợp, cần tiếp tục phát huy ở các địa phương.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Ngoại giao mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các địa phương để triển khai hiệu quả Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ. Trong đó, trọng tâm là: Phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách đối với NVNONN đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhất là tới đây chuẩn bị tổng kết gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa IX;

Đẩy mạnh các giải pháp phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào đóng góp cho phát triển đất nước; Triển khai các biện pháp tổng thể về hỗ trợ kiều bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn, để có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và hội nhập vào xã hội sở tại; Đổi mới, hoàn thiện các chính sách, quy định để tạo thuận lợi cho bà con về nước làm việc, đầu tư, kinh doanh để đóng góp cho phát triển đất nước và quê hương;

Hỗ trợ bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức dạy và học tiếng Việt, quảng bá truyền thống và bản sắc văn hóa đến các thế hệ trẻ trong cộng đồng NVNONN; Xây dựng, triển khai các chính sách, biện pháp củng cố và phát triển các hội đoàn NVNONN thực sự đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa bà con với quê hương, đất nước. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác NVNONN.

Bốn là, công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại. Việc quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công tác NVNONN trong ngành Ngoại giao. Vì vậy, các cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi, nhất là các chủ trương, định hướng và nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước đặt ra đối với công tác NVNONN trong tình hình mới.

Nhân Hội nghị quan trọng này, Bộ trưởng đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận 12 Nghị quyết 169 phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án, chương trình và vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực hiện công tác NVNONN tại địa bàn, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NVNONN. Mỗi Cơ quan đại diện phải luôn xứng đáng là mái nhà chung cho đồng bào ta ở nước ngoài, thấm đượm tình nghĩa đồng bào, “con Hồng, cháu Lạc, phải thương nhau cùng”.

Bộ trưởng dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng”, và hi vọng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý thống nhất và hiệu quả của Nhà nước, sự đồng thuận và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, việc triển khai Nghị quyết 36, Chỉ thị 45, Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, đóng góp quan trọng vào thực hiện khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Lãnh đạo Việt Nam và Campuchia trao đổi Thư mừng Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia
Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực
Gia Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch: “Hà Nội - Viêng Chăn hợp tác cùng phát triển”

Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch: “Hà Nội - Viêng Chăn hợp tác cùng phát triển”

Sáng 10/8, đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại “Hà Nội - Viêng Chăn hợp tác cùng phát triển” tại khách sạn Melia (Hà Nội).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chiều 9/8/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đang ở thăm Việt Nam.
Với tinh thần “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam có nhiều đóng góp cho ASEAN

Với tinh thần “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam có nhiều đóng góp cho ASEAN

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN và 27 năm Việt Nam tham gia ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc có cuộc trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí.
Bộ Công an chưa có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Bộ Công an chưa có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Trong phiên chất vấn và trả lời chất nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hết ngày 31/12/2022 sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị nhưng Bộ Công an chưa có chủ trương thu hồi. Nơi nào thực hiện không đúng, gây phiền nhiễu cho Nhân dân, Bộ Công an sẽ chấn chỉnh.
Bắt buộc dán thẻ thu phí ETC khi đăng kiểm xe ô tô

Bắt buộc dán thẻ thu phí ETC khi đăng kiểm xe ô tô

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường dán thẻ định danh để tham gia dịch vụ thu phí không dừng (ETC).
Trước 15/8 phải có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trước 15/8 phải có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chậm nhất trước ngày 15/8/2022 tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.
Giảm 50% phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin

Giảm 50% phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ; khắc phục ngay các bất cập thu phí không dừng; triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/8/2022.
Hà Nội xây dựng, đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội xây dựng, đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về tổ chức hội thảo, tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật về Thủ đô và tham vấn việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Phiên bản di động