Thứ hai 05/12/2022 18:38

Xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Cùng với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được UBND phường Tây Mỗ quan tâm, chú trọng.
Xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC - UBND phường Tây Mỗ. Ảnh: Duy Linh

Tây Mỗ là phường có diện tích tự nhiên lớn nhất quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (630,2ha), dân số hơn 7.000 hộ với 26.077 nhân khẩu, 14 tổ dân phố. Phường đang có tốc độ đô thị hoá nhanh với nhiều dự án của thành phố, quận đang được triển khai.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, UBND phường Tây Mỗ đã đưa nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngay từ đầu năm và tổ chức triển khai thực hiện tới các ban ngành đoàn thể của phường và các tổ dân phố.

Kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, phường Tây Mỗ có 5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa, với tổng số điểm đạt được là 95,5/100. Trong đó, một số tiêu chí đạt số điểm cao như: Tiêu chí 3 (Về phổ biến, giáo dục pháp luật) đạt 24/25 điểm; Tiêu chí 4 (Về hoà giải ở cơ sở) đạt 9,5/10 điểm; Tiêu chí 5 (Về thực hiện dân chủ ở cơ sở) đạt 20/20 điểm.

Trong năm 2021, UBND phường ban hành 2.250 văn bản, gồm: 255 kế hoạch, 577 quyết định, 300 thông báo, 70 tờ trình, 289 báo cáo, 429 biên bản, 330 công văn, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên theo đúng yêu cầu, tiến độ.

Cũng trong năm 2021, trên địa bàn phường có 38 đơn thư gồm có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, UBND phường đã giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn. Ngoài ra, UBND phường cũng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện trang thiết bị tiếp công dân; có quyết định phân công cán bộ trực tiếp công dân và thông báo lịch trực tiếp công dân hàng quý, năm của lãnh đạo. Các kiến nghị phản ánh qua tiếp công dân được UBND giải quyết đúng thời hạn và thông báo cho người đến kiến nghị, phản ánh bằng hình thức theo quy định của pháp luật.

UBND phường thực hiện 136 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực Nội vụ, Tôn giáo, Tư pháp, Thanh tra, Lao động thương binh xã hội, Văn hoá, Giáo dục đào tạo, Công thương, Địa chính – Xây dựng – Môi trường, Nông nghiệp, Lâm nghiệp. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC đã thực hiện niêm yết đầy đủ 169 TTHC, phân loại các lĩnh vực cụ thể theo quy định.

Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện TTHC, UBND phường đã lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện TTHC. Kết quả, trong năm 2021 đã có 95/100 phiếu trả lời hài lòng về kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhìn chung, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Tây Mỗ thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả, nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, thông qua hình thức tuyên truyền bằng miệng: phường Tây Mỗ đã tập trung phổ biến kịp thời các văn bản luật mới ban hành; tiếp tục tăng cường phổ biến các nội dung pháp luật của Trung ương và địa phương và các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân; trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật về: Cải cách thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chính sách về thuế; an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; phòng, chống tội phạm…

Xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

UBND phường Tây Mỗ tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với chủ đề “Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em” cho các em học sinh trên địa bàn phường.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thông qua hình thức pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Hàng tuần, đài truyền thanh của phường xây dựng các chuyên mục như: Tìm hiểu pháp luật, cải cách hành chính, thuế Nhà nước, quốc phòng an ninh, an toàn giao thông…

Ngoài ra, thông qua sinh hoạt của các hội đoàn thể để trợ giúp pháp lý, đã góp phần tích cực trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, hội viên, đối tượng là người nghèo, gia đình chính sách… Hoạt động tuyên truyền còn được thực hiện thông qua Chi hội Luật gia phường. Thông qua hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, hoà giải cơ sở.

Về hoà giải ở cơ sở, UBND phường Tây Mỗ đã tổ chức cho các tổ hoà giải tham gia tập huấn về công tác hoà giải trong năm. Hỗ trợ tài liệu, phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định; Hướng dẫn, thực hiện các văn bản pháp luật về hoà giải ở cơ sở; Hoà giải viên được bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hoà giải do UBND quận và phường tổ chức.

Kết quả, trong năm 2021, các tổ hoà giải trên địa bàn phường đã tiếp nhận và hoà giải thành công 34/35 vụ việc. Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hoà giải được hoà giải kịp thời theo yêu cầu của các bên. Ngân sách phường hàng năm có bố trí đủ kinh phí thực hiện hỗ trợ cho hoạt động hoà giải, chi thù lao hoà giải viên theo vụ việc.

Theo đánh giá của UBND phường Tây Mỗ, việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật có tác động tích cực đối với việc cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân đối với thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tháo gỡ kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn.

Trên cơ sở vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, kết hợp với đánh giá tổng kết thực tiễn làm rõ những thuận lợi, khó khăn, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ và Nhân dân. Công cuộc cải cách TTHC và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính
Tổ trưởng tổ hoà giải chia sẻ những câu chuyện “khó quên”
Hà Nội duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới
Tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Duy Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong hòa giải ở cơ sở

Phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong hòa giải ở cơ sở

Nhằm thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Ba Vì đã chủ động, quan tâm công tác xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án, đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát và kiện toàn đội ngũ hòa giải tại cơ sở.
Hoàn thiện pháp luật theo hướng mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Hoàn thiện pháp luật theo hướng mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người

Tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ, hình thành đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. CA TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và làm giảm nguy cơ, tội phạm mua bán người.
Giải pháp góp phần thay đổi bộ mặt đô thị

Giải pháp góp phần thay đổi bộ mặt đô thị

Thời gian qua, Hà Nội đã từng bước đưa vào khai thác, vận hành hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông đô thị quan trọng; góp phần tăng khả năng kết nối, giảm ùn tắc giao thông, giải tỏa bức xúc dân sinh, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hà Nội ghi nhận có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội ghi nhận có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đây là thông tin được Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới cung cấp về tình hình xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Hà Nội: Cháy lớn ở Văn Phú, cửa hàng xe máy bị sập hoàn toàn

Hà Nội: Cháy lớn ở Văn Phú, cửa hàng xe máy bị sập hoàn toàn

Vào khoảng 18h29 ngày 4/12, tại căn nhà tạm số 19 khu đất dịch vụ 3 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, cửa hàng sửa chữa xe máy, bất ngờ bốc cháy.
Thời tiết ngày 5/12: Bắc Bộ ngày có mưa rải rác, trời rét

Thời tiết ngày 5/12: Bắc Bộ ngày có mưa rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/12 Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 4/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời tiếp tục rét

Thời tiết ngày 4/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời tiếp tục rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.
Thời tiết ngày 3/12: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Thời tiết ngày 3/12: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 3/12 đến ngày 4/12, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tự học tốt sẽ dẫn đến thành công

Tự học tốt sẽ dẫn đến thành công

Đó là bí quyết học tập để chinh phục những tấm HCV Olympic Tin học quốc tế và khu vực của chàng trai Trần Xuân Bách - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Chàng trai 30 tuổi đạt danh hiệu Thủ khoa nhờ ý chí kiên định

Chàng trai 30 tuổi đạt danh hiệu Thủ khoa nhờ ý chí kiên định

Tốt nghiệp ĐH ở tuổi 30 nhưng Thủ khoa Khuất Quang Hòa - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho rằng việc học chưa bao giờ là muộn, bản thân thà bước chậm còn hơn lùi bước.
Phiên bản di động