Thứ sáu 27/01/2023 06:21

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác tiếp cận và phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” đặt trọng tâm gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó chú trọng công tác chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu của người dân trong điều kiện mới; có các dữ liệu thông tin, xác định rõ trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong cập nhật, quản lý công tác tiếp cận pháp luật.
Thực hiện chuyển đổi số trong công tác tiếp cận và phổ biến, giáo dục pháp luật
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” do TP Hà Nội tổ chức

Đề án 977 vừa được ban hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (Đề án 977). Đề án 977 được ban hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân, đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với phương châm tìm hiểu, tuân theo pháp luật vừa là quyền, vừa là trách nhiệm chủ động của mỗi người dân trong xã hội.

Với mục tiêu đề ra, hoàn thành việc rà soát, đề xuất chính sách, thể chế liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn; nhận thức, trách nhiệm và thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân, đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng cao; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh được bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật; nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong hỗ trợ người dân tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được nâng cao năng lực, phát huy trách nhiệm xã hội trong việc hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật cho người dân.

Đề án 977 cũng xác định 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn gồm: Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; Đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân của các cơ quan, tổ chức.

Việc thực hiện Đề án sẽ giúp tăng cường nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, là cơ sở để đổi mới cách thức tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào thực chất, hướng về cơ sở, đồng thời giúp địa phương có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng đúng nhu cầu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Cũng theo Bộ Tư pháp, đến nay, 100% địa phương đã ban hành văn bản triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021". Các công việc được ưu tiên gồm xây dựng cổng/trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Tổng số tin, bài, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật được đăng tải trên internet là 601.936 tài liệu dưới dạng sổ tay hỏi đáp, tờ gấp, video clip, tiểu phẩm pháp luật, chương trình phóng sự, tọa đàm; các tin, bài viết phản ánh hoạt động tuyên truyền...

Hà Nội tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật

Theo thông tin từ Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội, thời gian qua, TP đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyền.

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác tiếp cận và phổ biến, giáo dục pháp luật
Trong 6 tháng đầu năm, Trang thông tin điện tử phổ biến pháp luật của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã đăng tải trên 2.515 tin, bài, hiện có khoảng 13.000-15.000 người truy cập/1 ngày.

Trong 6 tháng đầu năm, Trang thông tin điện tử phổ biến pháp luật của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã đăng tải trên 2.515 tin, bài, hiện có khoảng 13.000-15.000 người truy cập/1 ngày.

Hội đồng cũng ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình LED (11 video) về những quy định mới của pháp luật về giao thông, phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống tác hại rượu bia, ứng xử trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP cũng tham mưu cho UBND TP tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật qua ứng dụng công nghệ thông tin như cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” bằng hình thức xây dựng vi deo và bình chọn trên website: https://timhieuphapluatmoitruongmang.hanoi.gov.vn, phát động tới cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn TP nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Sở Tư pháp Hà Nội cũng phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng 2 video để tuyên truyền, phổ biến lợi ích, cách thức thực hiện dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến tổ chức, công dân trên địa bàn TP.

Thành phố cũng xây dựng nhiều ứng dụng lồng ghép tuyên truyền PBGDPL như Hà Nội smartcity, Hà Nội Media Box trên ứng dụng Zalo và mạng xã hội Lotus. Nhiều đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền qua fanpage, thành lập nhóm zalo, facebook, tổ chức thi trực tuyến trên mạng như: Sở Thông tin và Truyền thông gửi 1.110 tin, bài trên tài khoản "Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội” đến hơn 140 triệu lượt tài khoản Zalo trên địa bàn thành phố; đăng tải 1.057 tin, bài lên mạng xã hội Lotus; lan tỏa 3.972 lượt tin, bài trên các trang thông tin điện tử tổng hợp...

Trong bối cảnh tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh, có kết nối internet ngày càng tăng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật cần được cải tiến, sáng tạo, nhưng vẫn phải triển khai bài bản, khoa học.

Theo đó, trong năm 2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương sẽ tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức hiệu quả Đề án Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027; Đề án Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027.

Bộ Tư pháp cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương cần ưu tiên nguồn lực cho công tác phổ biến pháp luật, chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác này. Đây là tiền đề để việc tuyên truyền phổ biến pháp luật ngày càng đa dạng, bài bản hơn. Trên cơ sở đó, lấy việc nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật làm thước đo hiệu quả cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng
Toạ đàm về phương pháp đo lường, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Góp phần thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn Thủ đô
Hà Nội duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới
Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động