Thứ sáu 29/09/2023 01:19
Giải đáp chính sách

Thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích

Ngày 10/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi được biết, vừa có hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích, xin quý báo cho biết quy định về việc lập kế hoạch và chế độ thu, nộp?

(Phạm Hải Bắc, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau:

Ngày 10/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, Điều 4 quy định về lập kế hoạch thu, nộp như sau:

1. Đối với Doanh nghiệp (DN):

Căn cứ tình hình kinh doanh của năm báo cáo và kế hoạch kinh doanh của năm kế hoạch, các DN lập kế hoạch đăng ký đóng góp tài chính vào Quỹ của năm kế hoạch (có chia ra theo quý) để gửi Quỹ và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Thời hạn gửi kế hoạch trước ngày 31/7 hàng năm.

2. Đối với Quỹ:

a) Trên cơ sở kế hoạch đăng ký đóng góp tài chính hằng năm (có chia ra theo quý) của các DN, Quỹ rà soát, tổng hợp kế hoạch thu đóng góp của các DN và trình Bộ TT&TT phê duyệt trước ngày 30/9 hằng năm. Kế hoạch thu đóng góp của DN vào Quỹ phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg và là cơ sở để Quỹ thu đóng góp của DN.

b) Căn cứ quyết định của Bộ TT&TT về thời điểm dừng thu đóng góp của DN vào Quỹ, Quỹ thông báo bằng văn bản tới các DN để thực hiện.

3. Đối với Bộ TT&TT:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg , Bộ TT&TT phê duyệt kế hoạch đăng ký đóng góp vào Quỹ hằng năm của DN trước ngày 31/12 để Quỹ làm cơ sở thu đóng góp của DN.

4. Đối với năm đầu tiên thực hiện đóng góp:

a) Trường hợp Bộ TT&TT quyết định thời điểm bắt đầu tính đóng góp trước ngày 30/6 của năm:

- DN lập kế hoạch đóng góp tài chính của các tháng còn lại trong năm (có chia ra theo quý) và kế hoạch đóng góp của năm kế tiếp (có chia ra theo quý) để gửi Quỹ và Bộ TT&TT. Thời hạn gửi kế hoạch trước ngày 31/7 hàng năm.

- Quỹ rà soát, tổng hợp các kế hoạch thu đóng góp (có chia ra theo quý) của các DN (gồm: kế hoạch đóng góp tài chính của các tháng còn lại trong năm và kế hoạch đóng góp của năm kế tiếp) và trình Bộ TT&TT phê duyệt trước ngày 30/9 hằng năm.

b) Trường hợp Bộ TT&TT quyết định thời điểm bắt đầu tính đóng góp từ sau ngày 30/6 của năm:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định về thời điểm bắt đầu tính đóng góp của Bộ TT&TT có hiệu lực, DN gửi Quỹ và Bộ TT&TT kế hoạch đóng góp của các tháng còn lại trong năm (có chia ra theo quý) và kế hoạch đóng góp của năm kế tiếp (có chia ra theo quý).

- Quỹ rà soát, tổng hợp các kế hoạch thu đóng góp (có chia ra theo quý) của các DN (gồm: kế hoạch đóng góp tài chính của các tháng còn lại trong năm và kế hoạch đóng góp của năm kế tiếp) và trình Bộ TT&TT phê duyệt. Thời hạn Bộ TT&TT phê duyệt các kế hoạch đóng góp không chậm hơn ngày 31/12 của năm đó.

Về chế độ thu, nộp, Điều 5 nêu:

1. Đối với DN:

a) Hằng quý, căn cứ kế hoạch đăng ký đóng góp tài chính năm (có chia ra theo quý) đã gửi Quỹ và Bộ TT&TT, DN chủ động nộp tiền vào tài khoản của Quỹ. Thời hạn nộp chậm nhất không quá 20 ngày (đối với các Công ty) và 45 ngày (đối với các Tập đoàn, Tổng công ty) kể từ ngày kết thúc quý.

b) Kết thúc năm tài chính, trên cơ sở báo cáo thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT , doanh thu quyết toán năm, DN xác định số phải nộp trong năm theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và gửi Quỹ. DN thực hiện quyết toán số tiền phải đóng góp tài chính trong năm với Quỹ. Thời hạn quyết toán do Quỹ và DN chủ động quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của DN quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

DN phải nộp đủ số còn thiếu vào Quỹ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết toán với Quỹ. Trường hợp DN đã nộp thừa vào Quỹ thì số nộp thừa được xử lý theo một trong các phương án sau:

- Bù trừ với số tiền phải nộp của kỳ tiếp theo;

- Được Quỹ hoàn trả khi DN không tiếp tục cung ứng các dịch vụ có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ hoặc khi Bộ TT&TT quyết định dừng thu đóng góp theo quy định. Quỹ hoàn trả cho DN trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày DN quyết toán với Quỹ.

c) Khoản đóng góp của DN viễn thông vào Quỹ được quy định tại Thông tư này là khoản chi thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và được hạch toán vào chi phí kinh doanh của DN.

d) Khoản đóng góp tài chính của DN quy định tại Thông tư này được nộp vào tài khoản của Quỹ theo đồng Việt Nam…

B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động