Thứ năm 09/02/2023 00:03
10 năm thi hành Luật PBGDPL:

Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác PBGDPL

Trong những năm qua và đặc biệt từ khi Luật PBGDPL có hiệu lực thi hành, Thành ủy, UBND TP Hà Nội rất quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL hàng năm và giai đoạn. Đến nay, trên địa bàn TP, Luật PBGDPL đã đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác PBGDPL, tạo chuyến biến căn bản về hiệu quả của hoạt động PBGDPL.
-	Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và GĐ Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn trao giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” cho đơn vị đạt giải tại lễ tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL
- Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và GĐ Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn trao giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” cho đơn vị đạt giải tại lễ tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL

Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, 10 năm thi hành Luật, công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL đuợc chú trọng, tǎng cường hơn; nhận thức về trách nhiệm trong triển khai công tác PBGDPL của các ngành, các cấp được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn nhân lực và các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn về số lượng và chất lượng.

Công tác PBGDPL trên địa bàn TP trong những năm qua đã kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần quan trọng tạo chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân Thủ đô, xây dựng người Hà Nội sống và ứng xử có văn hóa pháp lý, văn minh, thanh lịch, góp phần ổn định tình hình ANCT-TTATXH phát triển KT-XH trên địa bàn Thủ đô.

TP đã ban hành, hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và đi vào nền nếp gắn với trách nhiệm của từng công dân, cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác này. Đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác PBGDPL, qua đó đầu tư cả về nguồn nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác PBGDPL.

UBND TP đã kip thời ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL theo chỉ đạo của Trung ương và theo đặc thù trên địa bàn TP để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của TP.

Hội đồng PHPBGDPL TP hoạt động bài bản, thu hút được nhiều ngành, lĩnh vực tham gia. Hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL luôn nhận được chỉ đạo sát sao của Trung ương, Bộ Tư pháp, Thành ủy, theo từng thời điểm, từng giai đoạn phù họp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của TP và phát huy vai trò trong việc tư vấn, tham mưu, định hướng chỉ đạo cho TP trong công tác PBGDPL. Hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL các cấp đi vào nền nếp theo kế hoạch, chương trình cụ thể, được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác phối hợp trong PBGDPL của các ngành, thành viên trong Hội đồng ngày một chặt chẽ, hiệu quả.

Ngành tư pháp TP thể hiện tốt vai trò tham mưu, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu Hội đồng, UBND TP chỉ đạo nội dung và hình thức tuyên truyền trong từng thời điểm, từng giai đoạn. Công tác PBGDPL đã thực sự trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, có sự tham gia vào cuộc của các ngành, các cấp theo tỉnh thần xã hội hóa.

UBND TP đã luôn quan tâm, bố trí kinh phí trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch PBGDPL TP. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng thiết thực hiện quả.

Luật PBGDPL đã đi vào cuộc sống

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, vừa sâu, vừa rộng, ngày càng thu hút đông đảo được đội ngũ cán bộ, công chúc, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn bàn tham gia tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật, thực hiện theo pháp luật sôi nổi trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh thực hiện hình thức PBGDPL truyền thống, các ngành, cơ quan đơn vị, địa phương đã tổ chức sáng tạo, áp dụng nhiều hình thức, mô hình PBGDPL mới hiệu quả, tiết kiệm được nguồn lực, phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình KT-XH ở địa phương, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL.

Việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP đã được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý của Thủ đô đã tạo sự lan tỏa ý thức thượng tôn, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; gắn kết chặt chẽ với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho DN, chú trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô chấp hành tốt các quy định kỷ cương hành chính, pháp luật trong công tác chuyên môn; Ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn TP ngày được nâng cao, đặc biệt là thời gian giãn cách do dịch Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn TP. Đại đa số người dân tự giác thực hiện biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch góp phần đấy lùi dịch bệnh trên địa bàn TP…

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Tỷ lệ người dân tham gia bầu cử trên địa bàn TP Hà Nội đạt cao: 99,16 %, không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, số xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ hòa giải tăng, số vụ việc hòa giải giảm...

Triển khai công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm
PBGDPL hướng về cơ sở, bám sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân
Quận Tây Hồ, Hà Nội: Công tác tuyên truyền PBGDPL đã có sự chuyển biến mạnh mẽ
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thị trường lao động đang cần từ 100.000 - 120.000 vị trí việc làm

Thị trường lao động đang cần từ 100.000 - 120.000 vị trí việc làm

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong quý I/2023 tổng nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội được dự báo đạt từ 100.000 - 120.000 vị trí việc làm.
Hải Phòng chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ

Hải Phòng chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ

UBND các quận, huyện tại Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, xây dựng công trình của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố...
Hà Nội: Thời tiết nồm ẩm, cửa hàng giặt là hoạt động đến 2h sáng

Hà Nội: Thời tiết nồm ẩm, cửa hàng giặt là hoạt động đến 2h sáng

Để đảm bảo có quần áo khô mặc cho cả gia đình, nhiều người đã chọn mua máy sấy, còn người khác chọn cách mang quần áo ra cửa hàng giặt là.
Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế khi tham gia giao thông trong thời tiết sương mù

Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế khi tham gia giao thông trong thời tiết sương mù

Do ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh liên tiếp, trong những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc liên tục xuất hiện tình trạng sương mù dày đặc, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...
Hà Nội lập quy hoạch 4 khu công nghiệp mới

Hà Nội lập quy hoạch 4 khu công nghiệp mới

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.
Hà Nội: Dự kiến khởi công dự án đường Vành đai 4 vào tháng 6/2023

Hà Nội: Dự kiến khởi công dự án đường Vành đai 4 vào tháng 6/2023

Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô được đặt mục tiêu khởi công trong tháng 6/2023, hoàn thành cơ bản trong năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027...
Thời tiết ngày 8/2: Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn và nồm ẩm, trời lạnh

Thời tiết ngày 8/2: Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn và nồm ẩm, trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/2, Bắc Bộ tiếp diễn thời tiết mưa phùn và nồm ẩm ướt; trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.
Thời tiết ngày 7/2: Bắc Bộ duy trì mưa phùn và nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/2: Bắc Bộ duy trì mưa phùn và nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ, trời ít gió.
Thời tiết ngày 6/2: Bắc Bộ mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm

Thời tiết ngày 6/2: Bắc Bộ mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/2, Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới

Đội tuyển Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) với 4 học sinh vừa đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới.
Học sinh Tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Học sinh Tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Hơn 2000 học sinh và phụ huynh cùng thầy cô giáo Trường Tiểu học Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, rộn ràng tham gia Hội chợ Xuân yêu thương 2023 với mục đích ủng hộ bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Vì sao thí sinh không nên tham gia quá nhiều kỳ thi riêng của các Trường Đại học?

Vì sao thí sinh không nên tham gia quá nhiều kỳ thi riêng của các Trường Đại học?

Mới đây, nhiều Trường Đại học (ĐH) thông báo lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (gọi chung là kỳ thi riêng) để xét tuyển đầu vào. Tuy nhiên, liệu thí sinh có nên tham gia quá nhiều kỳ thi này không?
Phiên bản di động