Thứ ba 26/09/2023 00:39

Siết chặt quản lý di vật, hiện vật, xây dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2352/UBND-KGVX về quản lý di vật, hiện vật, xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa.
siet chat quan ly di vat hien vat xay dung tu bo ton tao cac di tich lich su van hoa
Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao nghiêm túc thực hiện quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ đạo sát sao, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp; không để tái diễn và xảy ra hiện tượng mất cắp di vật, hiện vật và tình trạng xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép tại các di tích trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục rà soát, kiểm tra, xây dựng kế hoạch hằng năm hỗ trợ chống xuống cấp các di tích có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, có giá trị đặc trưng, tiêu biểu của UBND thành phố về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố.

Trong công văn này, UBND thành phố giao các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý nhà nước trong công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn; chỉ đạo các phòng ban chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tăng cường công tác quản lý, thực hiện việc rà soát, khắc phục, không để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép; hướng dẫn các Ban quản lý di tích cơ sở, Tiểu ban bảo vệ di tích xã, phường, thị trấn trong việc kiêm nhiệm, kiện toàn tổ chức quản lý, hoàn thiện phương án bảo vệ, tập huấn các quy định về an ninh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tốt công tác trông coi, bảo vệ, vệ sinh môi trường và PCCC tại các di tích.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện rà soát, kiểm kê, thống kê, vẽ sơ đồ bài trí di vật, hiện vật, bổ sung khắc phục hồ sơ còn hạn chế tại các di tích trên địa bàn quản lý, nhất là các di tích xếp hạng từ năm 2010 trở về trước, làm cơ sở cho công tác bảo vệ, bảo quản di vật, hiện vật theo đúng quy trình, đảm bảo tính khoa học.

Khi xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép tại các di tích, UBND cấp huyện phải báo cáo ngay UBND thành phố. Sau năm 5 ngày làm việc, địa phương nơi để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép không báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp thì Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo thành phố phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo, nhà tu hành đang trụ trì (hoặc trông nom) các cơ sở tôn giáo (chùa) thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và quy định pháp luật liên quan, không để xảy ra việc xây dựng không phép, sai phép; đồng thời, tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khi tự ý xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép, tránh tình trạng đánh mất phong cách kiến trúc truyền thống, làm biến dạng kiếu thức, sắc thái tại các di tích (nếu có)…

Thanh tra thành phố phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra liên ngành các quận, huyện, thị xã, tổ chức thanh tra các trường hợp xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép tại các di tích, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng nêu trên tại các di tích trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện công tác điều tra, trấn áp, khắc phục, không để xảy ra và tái diễn tình trạng mất cắp di vật, hiện vật tại các di tích trên địa bàn quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục rà soát, kiểm tra, bàn giao số liệu đạc họa bản đồ theo kế hoạch của UBND thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố, phục vụ việc khoanh vùng bảo vệ di tích trong quá trình xếp hạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng chồng chéo, chậm tiến độ, ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng công việc.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp, kiểm tra, quản lý di vật, hiện vật; công tác xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo tại các di tích trên địa bàn thành phố.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động