Chủ nhật 28/05/2023 21:04

Quy chế khắc phục hạn chế, vướng mắc đảm bảo thời hạn cấp Phiếu LLTP

Năm 2021, Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp đã cấp được tổng số 555.370 phiếu LLTP (giảm 19,1% so với năm 2020). Việc giải quyết các yêu cầu cấp Phiếu LLTP ngày càng được thực hiện kịp thời, chính xác…
-	Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Năm vừa qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật LLTP; phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH xây dựng Quy chế một cửa liên thông trong cấp Phiếu LLTP và giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP được quan tâm, chú trọng; hệ thống Phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia và các Sở Tư pháp tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu cấp Phiếu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp đã cấp được tổng số 555.370 phiếu LLTP (giảm 19,1% so với năm 2020), trong đó có 356.838 Phiếu số 1 và 198.532 Phiếu số 2. Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và CA các tỉnh/TP tra cứu, xác minh 475.990 trường hợp cho các Sở Tư pháp cấp Phiếu.

Luật LLTP năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cơ bản đầy đủ về cơ chế phối hợp, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn trao đổi, cung cấp, tra cứu và xác minh thông tin LLTP giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP và các cơ quan có liên quan như Tòa án, VKS, CQCA, THADS, cơ quan có liên quan thuộc Bộ Quốc phòng... để xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu LLTP.

Pháp luật về LLTP đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và thời hạn cấp Phiếu LLTP nói chung và trong trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích nói riêng.

Tại Nghị định số 111/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật LLTP và Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLTP-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP đã quy định cụ thể về cơ chế phối hợp và trách nhiệm của mỗi Ngành (Tư pháp, CA, TADN, VKS) ở Trung ương và địa phương trong phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP.

Để bảo đảm kết quả cấp Phiếu LLTP chính xác, bảo đảm thời hạn cấp Phiếu LLTP theo quy định của pháp luật, Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Tư pháp và Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an đã xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP.

Nhờ đó, những hạn chế, vướng mắc trong công tác cấp Phiếu LLTP được khắc phục, bảo đảm thời hạn cấp Phiếu LLTP, nhiều địa phương đã bảo đảm 100% thời hạn cấp Phiếu LLTP đúng và sớm thời hạn.

Quy chế phối hợp số 02 đã quy định rất cụ thể trách nhiệm của Trung tâm LLTP quốc gia, cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ, Sở Tư pháp cũng như quy trình phối hợp tra cứu, xác minh thông tin. Do đó, để Phiếu LLTP cấp ra với kết quả chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Tại Hà Nội, theo báo cáo công tác tư pháp năm 2021 của UBND TP, năm qua Sở Tư pháp đã nghiên cứu xây dựng 2 đề án thí điểm về việc “Ủy quyền cho UBND cấp huyện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ LLTP” và thực hiện điểm cơ chế “Giao DN bưu chính công ích thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, số hóa, trả kết quả giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp” theo Đề án kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Sở Tư pháp đã cải tiến, thực hiện chặt chẽ quy trình cấp Phiếu LLTP. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan và ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính LLTP. Từ đó, rút ngắn thời hạn giải quyết việc cấp Phiếu LLTP cho công dân.

Kết quả, năm 2021 Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP 45.998 lượt công dân. Đã giải quyết xong và cấp 46.726 Phiếu LLTP, trong đó phiếu số 01 là 39.499 và phiếu số 2 là 7.227.

Việc thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến tiếp tục đã đạt kết quả tốt, giúp mang lại hiệu quả cao, nhất là trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến là 38.818 hồ sơ (chiếm 84%); 7.180 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; 510 hồ sơ liên thông cấp Phiếu LLTP– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Năm qua, Sở Tư pháp TP đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp, các địa phương khác trong công tác xác minh cho công dân nhằm kịp thời thực hiện xóa án đối với các trường hợp đủ điều kiện; thực hiện việc chuyển, nhận thông tin LLTP qua mạng trực tuyến và qua bưu điện. Thực hiện Quy chế 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29-6-2018 về việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, 100% hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP được chuyển và nhận trên phần mềm.

Theo Bộ Tư pháp, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác LLTP, Bộ Tư pháp đang giao cho Trung tâm LLTP quốc gia nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm Phần mềm tự động hóa xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu LLTP. Phần mềm này cơ bản sẽ tự động hóa toàn bộ hầu hết các nghiệp vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu LLTP, việc tiếp nhận các thông tin vào cơ sở dữ liệu được nhanh chóng, chính xác.

Bên cạnh đó, các cán bộ làm công tác LLTP không phải thực hiện nhiều thao tác, nhập thông tin thủ công và mất nhiều thời gian để xử lý các nghiệp vụ về LLTP như hiện nay và giải quyết triệt để việc tồn đọng thông tin LLTP. Phần mềm đang được thử nghiệm tại Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động