Thứ ba 28/03/2023 02:02

Phát hiện nhiều sai phạm, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ Công ty đấu giá Bắc Trung Nam sang cơ quan điều tra

Quá trình vào cuộc xác minh quy trình đấu giá tài sản đối với Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam, Thanh tra Bộ Tư pháp đã chỉ ra nhiều vi phạm như: Danh mục tài sản đấu giá không thực tế không đầy đủ; Biên bản đấu giá không ghi rõ tư cách pháp lý của đại diện người trúng đấu giá…
Phát hiện nhiều sai phạm, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ Công ty đấu giá Bắc Trung Nam sang cơ quan điều tra
Thanh tra Bộ Tư Pháp đã chuyển hồ sơ liên quan tới Công ty Bắc Trung Nam sang Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Ảnh: G.B.

Không đăng Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia

Ngày 20/7/2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn Cao su) có Quyết định số 181/QĐ-HĐQTCSVN về việc phê duyệt kế hoạch thanh lý vườn cây cao su để tái canh năm 2022. Theo đó: “Diện tích đề nghị thanh lý 2021 là 6.313,36 ha… Theo Quyết định nói trên, Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú (sau đây gọi tắt là Công ty Đồng Phú) có 593,82ha được thanh lý 2021 tái canh 2022”.

Ngày 17/9/2021, Tập đoàn Cao su Việt Nam có công văn gửi Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty Đồng Phú (cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Đồng Phú) trong đó có nội dung: Tài sản thanh lý theo đơn vị báo cáo đến ngày 28/7/2021: Diện tích: 593,82ha; Nguyên giá: 18.571.364.608 đồng; Đã khấu hao: 18.123.551.773 đồng; Giá trị còn lại: 447.812.835 đồng; Nguồn vốn: Điều lệ; Hiện giá: 11.981.781.007 đồng.

Ngày 29/9/2021, Công ty Đồng Phú có Quyết định số 115/QĐ-HĐQTCSĐP về việc thanh lý vườn cây cao su kinh doanh với nội dung: Thanh lý 539,82ha diện tích vườn cây cao su (VCCS); Nguyên giá: 18.571.364.608 đồng; Giá trị còn lại: 447.812.835 đồng; Hiện giá: 11.981.781.007 đồng. (Theo danh sách kèm theo Quyết định nói trên: Nông trường cao su (NTCS) An Bình: 189,27ha; NTCS Tân Lợi 108,79ha, NTCS Tân Lập: 78,88ha; NTCS Tân Thành: 98,61ha và NTCS Thuận Phú: 121,27ha).

Ngày 06/10/2021, Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam có Chứng thư thầm định giá số 008/TS.21PNVC, xác định giá của 34 lô cây cao su thanh lý thuộc 05 nông trường của Công ty Đồng Phú.

Về phía Công ty Đồng Phú đã ra Thông báo số 811/TB-CSĐP lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá. Tài sản đấu giá là vườn cây cao su, diện tích 194ha; giá khởi điểm là 49.160.000.000 đồng. Tuy nhiên, công ty không đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản nên đã bị Thanh tra Bộ Tư pháp xử phạt vi phạm hành chính.

Sau khi biết thông tin Công ty Đồng Phú đang lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam (gọi tắt Công ty Bắc Trung Nam) có đơn xin dự xét chọn tổ chức bán đấu giá gửi Công ty Đồng Phú với nội dung đề nghị được lựa chọn là tổ chức đấu giá lô tài sản vườn cây cao su thanh lý năm 2021 để tái canh năm 2022 với tổng giá khởi điểm: 49.160.000.000 đồng.

Ngày 02/11/2021, Công ty Đồng Phú có Tờ trình số 827/TTr-CSĐP đề nghị Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là Công ty Bắc Trung Nam. Về danh mục các lô đấu giá, tổng cộng diện tích là 193,7ha, 76.887 cây, Công ty Đồng Phú có Tờ trình số 833/TTr-CSĐP đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty duyệt với giá: 40.765.732.280 đồng.

Đấu giá có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ngày 05/11/2021, Công ty Bắc Trung Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá, đồng thời có Thông báo bán đấu giá số 0511/TBBTN với nội dung: Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký: Giờ hành chính từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021. Đọc được thông báo trên, đã có 25 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

Ngày 22/11/2021, Công ty Bắc Trung Nam tổ chức cuộc đấu giá trực tuyến, điều hành cuộc đấu giá với sự tham gia của 25 khách hàng.

Giá khởi điểm là 40.765.732.280 đồng, qua 117 lần trả giá (39 lần trả giá hợp lệ, 78 lần trả giá bị từ chối), khách hàng trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Gỗ Bình Định với giá trúng là 61.965.732.280 đồng (cao hơn giá khởi điểm 21 tỷ đồng).

Sau khi Công ty Bắc Trung Nam tổ chức cuộc đấu giá, có một số cá nhân, tổ chức có đơn khiếu nại, tố cáo với nội dung cuộc bán đấu giá nói trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thanh tra đột xuất

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra đột xuất đối với Công ty Bắc Trung Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Đông Phú.

Trong Kết luận Thanh tra ngày 06/01/2023, Thanh tra Bộ Tư pháp đã chỉ ra một loạt vi phạm liên quan đến Công ty Bắc Trung Nam như: Hợp đồng dịch vụ đấu giá quy định bước giá không đúng với Văn bản quy định bước giá của người có tài sản; Ban hành Quy chế đấu giá không phù hợp về thời gian theo quy định pháp luật; Biên bản đấu giá không ghi rõ tư cách pháp lý của đại diện người trúng đấu giá.

Đối với vi phạm trong việc lập: “Biên bản đấu giá không ghi rõ tư cách pháp lý của đại diện người trúng đấu giá”, Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ rõ: “Người trúng đấu giá tại cuộc đấu giá do Công ty Bắc Trung Nam thực hiện là Công ty Cổ phần Gỗ Bình Định… đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Gỗ Bình Định là bà Nguyễn Thị Minh Hiếu. Tuy nhiên, tại mục chữ ký của người mua trúng đấu giá lại là Lương Văn Hưng. Biên bản đấu giá không ghi ông Hưng có vai trò, chức vụ gì trong Công ty Cổ phần Gỗ Bình Định, không xác định được tư cách pháp lý của ông Lương Văn Hưng là không đầy đủ.

Trong quá trình giải trình, Công ty Bắc Trung Nam có cung cấp bổ sung Giấy ủy quyền (không đề ngày tháng lập văn bản) của đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Gỗ Bình Định ủy quyền cho ông Lương Văn Hưng.

Giấy ủy quyền nói trên không ghi nội dung ủy quyền cụ thể cho ông Hưng là đại diện Công ty tham gia cuộc đấu giá nhưng căn cứ phạm vi ủy quyền trong giấy ủy quyền; thời hạn có hiệu lực của giấy ủy quyền và thời điểm tổ chức cuộc đấu giá cho thấy: việc ông Lương Văn Hưng tham gia cuộc đấu giá, ký biên bản đấu giá là nằm trong phạm vi đại diện đã được xác định trong giấy ủy quyền theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 141 Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, Biên bản cuộc đấu giá không ghi vai trò, chức vụ của ông Hưng tại Công ty Cổ phần Gỗ Bình Định là chưa đầy đủ”.

Phát hiện nhiều sai phạm, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ Công ty đấu giá Bắc Trung Nam sang cơ quan điều tra
Công ty Đồng Phú thừa nhận có chuyện tài sản đấu giá là vườn cây cao su, diện tích 194ha nhưng khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá, tài sản đấu giá chỉ có 193,37ha.

Đối với Công ty Đồng Phú (người có tài sản), Thanh tra Bộ Tư pháp đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện đấu giá như: Tài sản được thông báo để lựa chọn tổ chức đấu giá không thống nhất với tài sản thực tế đưa ra đấu giá; Danh mục tài sản đấu giá thực tế không đầy đủ theo phê duyệt của người có thẩm quyền; Không thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

Về: “Tài sản được thông báo để lựa chọn tổ chức đấu giá không thống nhất với tài sản thực tế đưa ra đấu giá”. Thanh tra Bộ phát hiện: “Ngày 26/10/2021, Công ty Đồng Phú có Thông báo số 811/TB-CSĐP lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá. Theo Thông báo nói trên, tài sản đấu giá là vườn cây cao su, diện tích 194ha; giá khởi điểm là 49.160.000.000 đồng. Tuy nhiên, khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá, tài sản đấu giá lại chỉ có 11 lô cao su với tổng diện tích là 193,37ha, giá khởi điểm 40.765.732.280 đồng là không có sự thống nhất về trình tự, thủ tục xác định tài sản đấu giá”.

Tại Công văn số 531/C$ĐP-KH ngày 11/8/2022 của Công ty Đồng Phú ghi nhận sai sót nói trên.

Đối với: “Danh mục tài sản đấu giá thực tế không đầy đủ theo phê duyệt của người có thẩm quyền”, Thanh tra Bộ chỉ rõ vi phạm: “Ngày 03/11/2021, Chủ tịch HĐQT Công ty Đồng Phủ phê duyệt danh mục tài sản đấu giá cụ thể: 11 lô cao su diện tích 193,37ha, tổng số cây là 76.887 cây. Tuy nhiên, danh mục tài sản đấu giá quy định tại Điều 2 Hợp đồng dịch vụ lại không có tổng số cây theo như phê duyệt của Chủ tịch HĐQT Công ty Đồng Phú”.

Tại Công văn 531/CSĐP-KH ngày 11/8/2022 của Công ty Đồng Phú cũng thừa nhận việc làm nói trên là chưa đúng chỉ đạo của cấp trên.

Về vi phạm: “Không thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản”, Thanh tra Bộ nhấn mạnh: “Hành vi không thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản của Công ty Đồng Phú là hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ, Đoàn thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính và Chánh thanh tra Bộ Tà pháp đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đồng Phú”.

Chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT

Trước việc một số cá nhân, tổ chức có đơn khiếu nại, tố cáo với nội dung cuộc bán đấu giá nói trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp khẳng định, đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra, làm rõ 03 nội dung sau:

Việc vận hành trang đấu giá trực tuyến của Công ty Bắc Trung Nam có bị can thiệp bất hợp pháp trong quá trình tổ chức cuộc đấu giá hay không?

Có việc Công ty Bắc Trung Nam ép buộc khách hàng đăng ký tham gia đấu giá khi thu các khoản tiền liên quan chi phí đăng ký tạo tài khoản, duy trì tài khoản, phí đấu giá thử nghiệm hay không?

Việc Công ty Bắc Trung Nam quy định tại điểm c Điều 9 Quy chế đấu giá số 2211-21-02/BTN ngày 05/11/2021: Người tham gia đấu giá không được trả giá 02 lần liên tiếp (chỉ được trả giá lần tiếp theo khi đã có người trả giá cao hơn giá của mình đã trả trước đó) có gây thiệt hại, làm ảnh hưởng kết quả cuộc đấu giá hay không?

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Nhà báo và Công luận
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động