Thứ bảy 13/08/2022 17:17
Đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô:

Hỗ trợ cao nhất cho doanh nghiệp thực hiện đề tài, đề án khoa học công nghệ

Áp dụng mức ưu đãi hỗ trợ cao nhất đối với các DN thực hiện đề tài, dự án ươm tạo công nghiệp, đổi mới công nghệ có các sản phẩm tạo ra từ hoạt động ứng dụng công nghệ ươm tạo – là một trong những nội dung đề xuất bổ sung Luật Thủ đô trong chính sách Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước
Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước

Thực tiễn khoa học công nghệ của Thủ đô còn hạn chế

Trình bầy tại Tọa đàm khoa học về chính sách “Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo” do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức, TS Dương Thanh Mai, Chuyên gia Ban chỉ đạo/Chuyên gia Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi cho biết, với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới khu vực thì việc đề xuất những nội dung sửa đổi trong Luật Thủ đô là cần thiết.

Theo TS Dương Thanh Mai, thực tiễn khoa học công nghệ của Thủ đô còn có những hạn chế. Hà Nội chưa khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế về nguồn nhân lực khoa học công nghệ rất lớn trên địa bàn. Cũng chưa huy động được các nguồn lực xã hội và DN đầu tư phát triển và thị trường KHCN; việc khuyến khích đổi mới sáng tạo còn chưa đạt hiệu quả mong muốn. Cùng với đó, thị trường KHCN manh mún, chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn hạn chế, nhất là sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng KHCN của Thủ đô. Các nghiên cứu khoa học chưa được ứng dụng một cách nhanh chóng, đồng thời Hà Nội cũng chưa có cơ chế để hỗ trợ phát triển mạnh ICT để theo kịp tốc độ phát triển nhanh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Trong khi đó, trên địa bàn TP có 80% các trường đại học, viện nghiên cứu, 82% phòng thí nghiệm quốc gia, 69% số giáo sư, phó giáo sư, TS của cả nước. Đồng thời Hà Nội là đầu mối giao lưu về hợp tác khoa học công nghệ với nhiều TP, quốc gia, cơ sở nghiên cứu trên thế giới. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, TP chưa khai thác, sử dụng, phát huy được tiềm năng, lợi thế này để đưa khoa học công nghệ của Thủ đô trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đến hết năm 2021, TP mới chỉ có 115 DN được cấp chứng nhận là DN khoa học công nghệ trong khi mục tiêu của giai đoạn 2011 – 2020 là 350 DN, 1 vườn ươm CNTT. Số lượng DN có sản phẩm thương mại từ kết quả nghiệm vụ khoa học công nghệ chỉ chiếm vài chục trong số hơn 325 nghìn DN đăng ký trên đia bàn TP. Trước thực tiễn đó, theo TS Dương Thanh Mai, cần thiết bổ sung một số nội dung cụ thể về khoa học công nghệ trong Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phù hợp với chỉ đạo của các văn kiện, chương trình của Hà Nội, đồng thời cũng phù hợp với Hiến pháp 2013.

Cơ chế áp dụng mức ưu đãi hỗ trợ cao nhất

Cụ thể về chính sách thu hút nguồn lực phát triển khoa học và công nghệ Thủ đô đề nghị bổ sung về quy định mức thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức công tác trong ngành khoa học và công nghệ, các nhà khoa học, chuyên gia đang làm việc cho Thủ đô; quy định các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ, trao quyền tự chủ trong quản lý để thu hút chuyên gia, nhà khoa học giỏi chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm hoặc đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ của Thủ đô; các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do thủ đô Hà Nội đề xuất, đặt hàng; TP được thí điểm xem xét, phong tặng danh hiệu Công trình sư, Tổng Công trình sư cho các nhà khoa học và công nghệ làm việc ở Thủ đô.

Sử dụng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy DN tham gia hoạt động ươm tạo, đổi mới công nghệ, ươm tạo DN, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thủ đô. Theo đó, được thí điểm triển khai mô hình tổ chức đầu tư mạo hiểm có sử dụng một phần ngân sách TP và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thu hút, thúc đẩy khởi nghiệp, ươm tạo DN, đổi mới công nghệ; Được thí điểm hợp tác đầu tư, có chính sách hỗ trợ hình thành trung tâm nghiên cứu ở một số DN thuộc các ngành, lĩnh vực ưu tiên nhằm phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm; áp dụng mức ưu đãi hỗ trợ cao nhất (tương đương các mức ưu đãi cho DN công nghệ cao) đối với các DN thực hiện đề tài, dự án ươm tạo công nghệ, đổi mới công nghệ có các sản phẩm tạo ra từ hoạt động ứng dụng công nghệ ươm tạo

Về cơ chế hỗ trợ, chuyển giao, ứng dụng kết quả, sản phẩm từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp TP, được áp dụng chính sách chuyển giao không bồi hoàn tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ do TP thực hiện. Việc chuyển giao được thực hiện trên cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ năng lực triển khai phát triển sản phẩm với các điều kiện, cam kết phục vụ thị trường Thủ đô; Được ban hành cơ chế hợp tác, chuyển giao và hỗ trợ DN làm chủ công nghệ lõi trong lĩnh vực CNTT và truyền thông phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng chính quyền số. Được áp dụng cơ chế thủ nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mô hình kinh tế mới.

TS Hoàng Xuân Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, cần làm rõ mục tiêu, định hướng “Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á” trên tiêu chí gì, chỉ số nào, từ đó mới đưa ra giải pháp chính xác. Theo ông, Hà Nội nên tập trung vào “chính sách vượt trội” chứ không nên tập trung vào “chính sách đặc thù”. Sắp tới, chính sách chung của quốc gia sẽ có nhiều thay đổi nên xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, nếu không sẽ lỗi thời, lạc hậu.
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động