Chủ nhật 24/09/2023 11:10
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh:

Hình thành trục mô hình “chính quyền số - công dân số”

Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu HĐND TP và cử tri quan tâm.
Hình thành trục mô hình “chính quyền số - công dân số”
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời chất vấn một số vấn đề đại biểu nêu.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, siết chặt kỷ cương hành chính

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, để chuẩn bị phục vụ kỳ họp, UBND TP đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, thỏa đáng 357 ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND Thành phố và cử tri Thủ đô trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.

Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 08/11/2022 của Thường trực HĐND TP về giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo rà soát việc giải quyết kiến nghị của tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó đôn đốc giải quyết 278 kiến nghị còn tồn tại; kết quả tới nay, 100% các kiến nghị của cử tri đã được UBND TP trả lời; riêng năm 2022 đã giải quyết xong 386/573 kiến nghị (đạt tỷ lệ 67,4%); tính lũy kế từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay đã giải quyết xong 1.143/1.370 (đạt tỷ lệ 86,4%) kiến nghị cử tri.

“Thông qua nắm bắt, giải quyết kiến nghị cử tri, các cơ quan chức năng của Thành phố đã có chuyển biến tích cực trong việc tháo gỡ những bức xúc trong thực tiễn, những vướng mắc và bất cập trong cơ chế quản lý, điều hành, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô” - Chủ tịch UBND TP nói.

Trong đó, điển hình là UBND TP đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm trưởng ban để tập trung chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng mới 06 công viên; cải tạo chỉnh trang 5 công viên và cải tạo, nâng cấp 45 công viên, vườn hoa để phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Đồng thời UBND TP đã chỉ đạo dừng việc bán vé vào cửa từ ngày 01/01/2023 và hạ thấp hàng rào công viên Thống Nhất để tạo không gian mở với khu vực đường Trần Nhân Tông và phố Nguyễn Đình Chiểu.

Trong năm 2022, thực hiện Quy chế phối hợp mới được ký kết giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội - Thường trực HĐND – UBND - MTTQ Việt Nam thành phố, với sự hỗ trợ tích cực, vào cuộc từ sớm, từ xa của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND TP và sự tham gia phản biện chính sách kịp thời của MTTQ Việt Nam TP trong việc xây dựng các tờ trình về cơ chế, chính sách, UBND TP đã chuẩn bị 72 nội dung trình các kỳ họp của HĐND TP cơ bản đảm bảo quy trình, chất lượng và tiến độ, được đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân.

Hình thành trục mô hình “chính quyền số - công dân số”
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời chất vấn.

Trong đó có nhiều nội dung quan trọng về cơ chế chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư, giao dự toán ngân sách, phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền, quy định các mức thu, mức chi…, là cơ sở pháp lý để thu hút và khơi thông nguồn lực, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ rõ còn một số khó khăn, tồn tại mà cử tri và nhân dân đã có kiến nghị và tại phiên chất vấn ngày hôm nay một số vị đại biểu đã đề nghị Thành phố cần quan tâm, khắc phục.

Đó là, kỷ cương hành chính có chuyển biến nhưng chậm và chưa đạt yêu cầu; Chuyển đổi số còn chậm; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên vẫn thấp so với mục tiêu đề ra; Tổng thu ngân sách tăng khá cao so cùng kỳ và ước cả năm vượt dự toán, tuy nhiên kết quả một số khoản thu, khu vực thu còn thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ; Thực hiện các khâu đột phá còn nhiều khó khăn, nhất là về phát triển kết cấu hạ tầng; tình hình tai nạn giao thông và cháy nổ trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp…

Đối với những tồn tại nói trên, UBND TP xác định có một số việc đã được nhận diện nhiều năm những chưa được khắc phục triệt để, nguyên nhân khách quan, chủ quan cũng đã được các cấp, các ngành chỉ rõ.

“Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cùng với thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”,… để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, năm 2023 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, khó khăn có thể còn nhiều hơn năm 2022.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nguồn lực của Thành phố có hạn nhưng phải giải quyết nhiều vấn đề nội tại về cơ cấu kinh tế lạc hậu, quá tải về hạ tầng, ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND TP cho biết, UBND TP đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023.

Đó là, quyết liệt đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Chính phủ, UBND TP; Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, khắc phục triệt để hạn chế tồn tại đã chỉ ra năm 2022.

Đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện và phát triển hạ tầng số để cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí; hình thành trục mô hình “chính quyền số - công dân số” nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Chỉ đạo đưa vào ứng dụng, vận hành đồng bộ các phần mềm phục vụ đổi mới công tác quản lý, điều hành của UBND Thành phố để chính thức áp dụng trên toàn địa bàn Thành phố từ đầu năm 2023 như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố; Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố với 171 thông số báo cáo; Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao; Hệ thống theo dõi giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Hình thành trục mô hình “chính quyền số - công dân số”
Quang cảnh Kỳ họp.

Việc khai thác vận hành các Hệ thống trên sẽ giúp Thành phố kiểm điểm, đôn đốc có hiệu quả việc thực hiện các Chương trình công tác và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao đảm bảo tiến độ, là cơ sở thông tin, dữ liệu để theo dõi, đánh giá cán bộ công chức, cơ quan đơn vị, làm căn cứ để xem xét thi đua khen thưởng và quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ, công chức.

“Quan điểm cải cách hành chính của Thành phố là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng vẫn là con người. Bản chất của cải cách hành chính là thái độ của cán bộ, công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở thiết kế quy trình giải quyết công việc phù hợp” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Đồng thời với việc đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách và định hướng dài hạn phát triển Thủ đô.

Kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thứ hai, tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại với 10 nhiệm vụ trọng tâm là: Giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; phát triển các mô hình kinh tế mới; Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động KHCN, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; Sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu theo chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; thực hiện hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Theo Chủ tịch UBND TP, TP sẽ tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND Thành phố với Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên… phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023.

Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19
Thủy Tiên - Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động