Thứ năm 02/02/2023 02:30

Hà Nội xây dựng, triển khai, quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.
Hà Nội xây dựng, triển khai, quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo
Hà Nội xây dựng, triển khai, quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo

Kế hoạch xác định rõ các mục tiêu về xây dựng, triển khai, quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố thời gian tới. Trong đó, giai đoạn 1 (quý III-2022) sẽ triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo thành phố đối với báo cáo kinh tế - xã hội tới một số sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 2 (quý IV-2022) sẽ triển khai Hệ thống thông tin báo cáo thành phố đối với báo cáo kinh tế - xã hội tới tất cả các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, bảo đảm 100% báo cáo kinh tế - xã hội của thành phố được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố.

Trong giai đoạn 3 (năm 2023), sẽ triển khai Hệ thống thông tin báo cáo thành phố đối với các chế độ báo cáo còn lại tới tất cả các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Qua đó, bảo đảm 100% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của thành phố không phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố. 100% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Thông qua các mục tiêu trên nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác lập báo cáo, thống kê và thực hiện báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương từ cấp xã đến cấp thành phố được thống nhất, dùng chung trên địa bàn toàn thành phố.

Đặc biệt là tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực; dữ liệu báo cáo bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”, tiến tới thiết lập báo cáo theo thời gian thực, báo cáo số thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tổng hợp, phân tích dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu sẵn có và hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của thành phố (BigData).

Đây còn là công cụ hỗ trợ công tác theo dõi, quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền thành phố nhanh chóng, kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tổ chức hiệu quả công tác thu nhập, nhập và phân tích dữ liệu; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố trong phạm vi thành phố; được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Mặt khác, bảo đảm minh bạch, thống nhất về thông tin, số liệu; rõ trách nhiệm trong việc phối hợp, cung cấp và chia sẻ thông tin báo cáo giữa các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS, ICT Index, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch.

Khai trương Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành và Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Hà Nội: Chủ động quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động