Thứ ba 06/06/2023 19:34

Hà Nội: Rà soát, bãi bỏ các TTHC phải nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

Ngày 17/2, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội: Rà soát, bãi bỏ các TTHC phải nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
Hà Nội sẽ rà soát hệ thống văn bản và tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC phải nộp, xuất trình là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy để phù hợp, thống nhất với quy định của Nhà nước.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; sự tham gia đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TP.

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của TP và tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy để phù hợp, thống nhất với quy định của Nhà nước.

Tăng cường các biện pháp, giải pháp quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến người dân, cơ quan, tổ chức việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ đồng thời với các lợi ích của tài khoản định danh điện tử công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID, tăng tỷ lệ người dân tham gia thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Về nội dung, TP Hà Nội thực hiện công bố thủ tục hành chính theo quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị rà soát, xác định danh mục thủ tục hành chính và tham mưu Quyết định công bố thủ tục hành chính có quy định thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy. Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý I/2023.

Tổ chức công khai và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính sau khi ban hành Quyết định công bố và ban hành quy trình nội bộ cơ quan thực hiện các sở, ngành theo lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.

Thực hiện ngay sau khi ban hành Quyết định công bố TTHC và Quyết định ban hành quy trình nội bộ. Rà soát, xây dựng quy trình điện tử, xây dựng và tích hợp dịch vụ công trực tuyến.

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thành phần thủ tục hồ sơ cần phải xuất trình là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi công dân thực hiện các giao dịch hành chính.

Tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của TP để đảm bảo việc sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện từ tháng 1/2023, hoàn thành trước quý II/2023.

Khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, được thực hiện ngay sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Tập trung cấp CCCD cho toàn bộ công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa cấp CCCD gắn chíp điện tử; công dân đủ 14 tuổi trở lên đã cấp CMND 12 số/CCCD nhưng chưa được cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện thông báo số định danh đến toàn bộ công dân đã được cấp số định danh. Đảm bảo tất cả các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố đều được khai thác và sử dụng Danh tính điện tử, Tài khoản định danh điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh đồng thời sẵn sàng thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ gắn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan với nhiều nội dung, hình thức linh hoạt, sáng tạo qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân trong quá trình thực hiện.

UBND TP giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn TP.

Hà Nội: Tập trung số hóa sổ hộ tịch
Hà Nội hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết các TTHC khi bỏ sổ hộ khẩu giấy
Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về cư trú thay thế sổ hộ khẩu
Những thủ tục hành chính thay đổi từ 2023 người dân cần biết
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động