Thứ bảy 04/02/2023 16:54

Hà Nội: Kịp thời khen thưởng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3959/UBND-NC về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
Tranh minh họa
Tranh minh họa

Theo nội dung công văn trên, nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố, phát động phong trào thi đua một cách mạnh mẽ trong tầng lớp Nhân dân, giai tầng xã hội để thi đua thực tế hơn, tránh hình thức, thấm sâu từng cơ quan, đơn vị, tạo nên phong trào quần chúng; đồng thời tránh hiện tượng “chạy” thành tích, dùng thành tích khen thưởng để nâng lương, thăng cấp hàm, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. Tăng cường khen thưởng theo thẩm quyền, trong đó quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp, trường hợp đặc biệt tiêu biểu xuất sắc có thể đề nghị khen thưởng cấp cao hơn. Khi xét và đề nghị khen thưởng cần lưu ý “thành tích đến đâu khen đến đấy”, không nhất thiết khen lần sau phải cao hơn lần trước. Chú trọng phát hiện nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để kịp thời khen thưởng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, xây dựng và điều chỉnh, hoàn thiện quy chế, tiêu chí xét khen thưởng và các quy định, văn bản về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Quan tâm nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng, coi đây là khâu quan trọng, quyết định đến hiệu quả và chất lượng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Ngoài việc lưu ý khi thực hiện xét, đề nghị khen thưởng và phong tặng danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân, UBND thành phố còn chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác thẩm định thành tích và đề nghị khen thưởng; kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại; kiến nghị với thành phố và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chủ động phát hiện, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng nói chung và công tác khen thưởng nói riêng để thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất và trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động