Thứ năm 08/06/2023 06:34

Hà Nội ban hành quy định mới về quản lý các dự án đầu tư công

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 15/QĐ-UBND về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn...
Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 3 tại Hà Nội. Ảnh min họa: Khánh Huy
Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 3 tại Hà Nội. Ảnh min họa: Khánh Huy

Quyết định 15/QĐ-UBND của TP Hà Nội ban hành kèm theo quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của TP Hà Nội.

Nguyên tắc quản lý các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hà Nội là đảm bảo các quy định pháp luật về đầu tư công, pháp luật xây dựng và pháp luật liên quan, quy định cụ thể trong quy định và các văn bản liên quan.

Các chương trình, dự án đầu tư công phải bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của địa phương và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường; phù hợp với quy định về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Nhà nước và thành phố Hà Nội; thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực, không để thất thoát, lãng phí...

UBND TP Hà Nội cũng quy định đầu mối thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp thành phố quản lý trong phạm vi tổng vốn vốn đầu tư công trung hạn được Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền thông báo cho giai đoạn sau, tổng vốn đầu tư công trung hạn được Quốc hội, HĐND thành phố quyết định bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương và số vốn tăng thu, thưởng vượt thu của ngân sách cấp thành phố (nếu có) dành cho đầu tư phát triển trừ các chương trình, dự án thuộc thâm quyền quyết định chu trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài chính là đầu mối chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên để đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các hạng công trình thiết yếư có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong cơ sở đã có của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội thuộc cấp thành phố quản lý, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 115/ 2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9-4-2022 và thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28-8-2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội.

A.H
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động