Thứ bảy 10/12/2022 04:41

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 91/TB-MTTQ-BTT về Tiến độ vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 (Tính đến ngày 31-3-2021).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Qua tổng hợp, đến 31-3-2021, có 116 đầu mối đơn vị đã vận động ủng hộ với số tiền: 20.702.145.154 đồng (Hai mươi tỷ bảy trăm linh hai triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn một trăm năm mươi bốn đồng) Trong đó: Số tiền đã nộp về tài khoản Quỹ của Thành phố là : 4.546.823.354 đồng; Số tiền đã tiếp nhận được đang chuyển về Quỹ Thành phố: 16.155.321.800 đồng

Để kịp thời tổng hợp nguồn lực đợt vận động và báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; Các đơn vị đã đăng ký ủng hộ kịp thời chuyển số tiền vận động được về tài khoản Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố để tổng hợp báo cáo Thành ủy; Các đơn vị kết quả vận động bước đầu còn thấp cần đẩy mạnh công tác vận động ủng hộ đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu vận động Quỹ.

Đề nghị Sở Tài chính Thành phố: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố xác định mức kinh phí ủng hộ Quỹ theo 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập của từng đơn vị để đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Ha Nội tại Công văn số 289-CV/VPTU ngày 20-01-2021 và cung cấp số liệu 1 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đầu mối các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố để phối hợp thực hiện theo Công văn số 2199/VP-KT ngày 19-3-2021 của Văn phòng UBND Thành phố (gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố: số 29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: Banphongtraomthn@gmail.com, tonghopmthn@gmail.com).

Trân trọng đề nghị các Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị phụ trách ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 theo nội dung của Công văn số 289-CV/VPTU ngày 2000102021 về việc tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn Thành phố.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện việc báo cáo tiến độ vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” trong đó ghi rõ nguồn vận động từ 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nguồn vận động khác.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô đã tích cực triển khai, vận động, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021. Trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu đã đề ra.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động