Thứ năm 02/02/2023 01:44
Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 3/1/2023, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Những hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục bắt buộc

Những hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục bắt buộc

Ngày 7/11/2022, Bộ Công an ban Thông tư số 48/2022/TT-BCA quy định nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc.
Những quy định trại viên phải nghiêm chỉnh chấp hành

Những quy định trại viên phải nghiêm chỉnh chấp hành

Ngày 7/11/2022, Bộ Công an ban Thông tư số 48/2022/TT-BCA quy định nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc.
Điểm mới về căn cứ đình chỉ, tạm đình chỉ khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án

Điểm mới về căn cứ đình chỉ, tạm đình chỉ khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án

Ngày 13/12/2022, Quốc hội thông qua Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND.
Lý do tòa chấp thuận yêu cầu của người vợ?

Lý do tòa chấp thuận yêu cầu của người vợ?

Hội đồng Thẩm phán TAND TC vừa thông qua Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả.
Phân công thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án

Phân công thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án

Ngày 15/12/2022, TAND TC ban hành Thông tư số 01/2022/TT-TANDTC quy định việc phân công thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Toà án.
Giải đáp một số vướng mắc trong công tác xét xử

Giải đáp một số vướng mắc trong công tác xét xử

Ngày 27/12/2022, TAND TC có Công văn số 206/TANDTC-PC thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử.
Chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Ngày 23/12/2022, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.
Sửa đổi quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Sửa đổi quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh

Nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh

Ngày 20/12/2022, Bộ VHTT&DL ban hành Thông tư số Số: 15/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
Thế nào là người thi hành công vụ?

Thế nào là người thi hành công vụ?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 quy định, người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí trong cơ quan Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án hoặc người khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án.
Người bạo lực gia đình có thể phải làm công việc phục vụ cộng đồng

Người bạo lực gia đình có thể phải làm công việc phục vụ cộng đồng

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, sửa đổi, bổ sung các hành vi bạo lực gia đình; nhóm đối tượng được áp dụng tương tự.
Quyền hạn của Cảnh sát cơ động

Quyền hạn của Cảnh sát cơ động

Ngày 14/11/2022, Bộ Công an ban hành Thông tư số 54/2022/TT-BCA quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động.
Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý

Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý

Yêu cầu trợ giúp pháp lý chỉ được thụ lý khi có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 7 và phù hợp với quy định của Luật này.
Thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý

Thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý

GĐ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước lập danh sách những người làm việc ở Trung tâm có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 của Luật này gửi Sở Tư pháp đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý.
Tập sự trợ giúp pháp lý

Tập sự trợ giúp pháp lý

Viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư được tập sự trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước.
Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý

Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý

Khi chấm dứt thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp về việc chấm dứt thực hiện trợ giúp pháp lý và chuyển hồ sơ vụ việc chưa hoàn thành đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý được Sở Tư pháp giao để tiếp tục thực hiện.
Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở Tư pháp với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước với luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý về việc thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về dân sự.
Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Biên chế và kinh phí hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước do UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương quyết định.
Hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện trợ giúp pháp lý

Hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện trợ giúp pháp lý

Nghiêm cấm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý.
Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Ngày 10/1/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 81/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018.
Trợ giúp cho người khuyết tật trong lĩnh vực tư pháp

Trợ giúp cho người khuyết tật trong lĩnh vực tư pháp

Trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách nổi trội về trợ giúp trong lĩnh vực tư pháp dành cho người khuyết tật. Quyền trợ giúp pháp lý của người khuyết tật được ghi nhận ngay từ khi có Luật Trợ giúp pháp lý 2006 (quy định người khuyết tật không nơi nương tựa được trợ giúp pháp lý), đến nay tiếp tục được kế thừa tại Luật Trợ giúp pháp lý 2017 (quy định người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý).
Người khuyết tật có được trợ giúp pháp lý miễn phí

Người khuyết tật có được trợ giúp pháp lý miễn phí

Nghiêm cấm người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý có hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý và uy tín của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.
|< < 1 2 3 4 5 >
Phiên bản di động