Thứ hai 05/12/2022 18:43
Giải đáp chính sách

Chi lương, phụ cấp các khoản phải nộp theo lương

Ngày 1-3-2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định số Số 4291/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các CQCĐ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi được biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quy định mới ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn (CQCĐ). Vậy, xin quý báo cho biết, quy định mới như thế nào?

(Trần Hải Minh, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau: Ngày 1-3-2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định số Số 4291/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các CQCĐ. Theo đó, Điều 7 nêu về chi lương, phụ cấp các khoản phải nộp theo lương như sau:

1. Chi lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương

Các CQCĐ phải tuân thủ quy định của Đảng, Nhà nước và của Tổng Liên đoàn về tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc... chế độ tiền lương, phụ cấp lương, phụ cấp cán bộ công đoàn và các khoản phải đóng theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn.

Đối với lao động hợp đồng trong các CQCĐ khi được chỉ định kiêm nhiệm các công việc khác của đơn vị sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo mức lương được giao kết trong hợp đồng lao động.

2. Các CQCĐ chi hỗ trợ tinh giản biên chế, chế độ thôi việc đối với công chức trong các CQCĐ; chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử; tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 1035/HD-TLĐ ngày 7-7-2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công đoàn không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong tổ chức Công đoàn.

3. Thanh toán tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Các CQCĐ thanh toán tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính Phủ. Cụ thể:

- Việc thanh toán tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của từng cơ quan phải được quy định trong quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn của cơ quan về nguyên tắc, đối tượng, quy trình và thủ tục thanh toán,...

- Cán bộ, công chức, lao động được cấp có thẩm quyền cho phép ký hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là CBCC) trong các CQCĐ những ngày đi công tác, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn đã được thanh toán tiền công tác phí thì không thanh toán tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

- CBCC trong các CQCĐ được phân công trực cơ quan trong các ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần được bố trí nghỉ bù, hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn, không thanh toán tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

- Người lao động làm nhân viên lái xe, tạp vụ, bảo vệ trong các CQCĐ theo chế độ hợp đồng lao động, việc thanh toán tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm căn cứ vào quy định của pháp luật về hợp đồng lao động và phải quy định trong quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn của cơ quan.

- Các CQCĐ đã khoán biên chế và biên chế cán bộ (bao gồm cả lao động hợp đồng) vượt chỉ tiêu do cấp có thẩm quyền giao thì không được thanh toán tiền làm thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Chi bổ sung thu nhập tăng thêm từ kết quả khoán quỹ lương và kinh phí quản lý hành chính căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17-10-2005 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ ngày 28-10-2021 của TLĐ về Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

5. Chi tiền lương, tiền công lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và chi hoạt động cho lao động thường xuyên theo hợp đồng: thực hiện theo Khoản 10 Điều 6 quyết định này.

Đ.P
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động