Thứ tư 08/02/2023 07:19

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà chung cư

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BXD về QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5-7-2021 và thay thế Thông tư 21/2019/TT-BXD (ngày 31-12-2019) về QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà chung cư.

Điểm mới của QCVN 04:2021/BXD đó là thay đổi một số nội dung, áp dụng theo 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới là QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng và QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Cụ thể, QCVN 04:2021/BXD quy định hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà và hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải tuân thủ các quy định của QCVN 06:2021/BXD. Theo đó, cần bảo đảm các yêu cầu sau: Khi chưa có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà hoặc không bảo đảm lưu lượng, áp lực nước chữa cháy (cột áp) thì phải có nguồn nước dự trữ bảo đảm lưu lượng nước chữa cháy của hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà ít nhất trong 3 giờ.

Nhà có chiều cao phòng cháy, chữa cháy lớn hơn 50m phải có họng nước chữa cháy cho lực lượng chữa cháy bố trí ở mỗi tầng, cửa căn hộ xa nhất của tầng phải nằm trong phạm vi 45m tính từ họng nước chữa cháy (có tính toán đến đường di chuyển). Họng chờ phải đặt trong khoang đệm ngăn cháy (khoang đệm của buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc khoang đệm của thang máy chữa cháy).

Hệ thống họng chờ cấp nước chữa cháy cho lực lượng chữa cháy phải có họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà để tiếp nước từ xe hoặc máy bơm chữa cháy và được nối với đường ống cấp nước chữa cháy trong nhà.

Các họng nước chữa cháy trong nhà phải bố trí tại những nơi dễ tiếp cận sử dụng. Lưu lượng cần thiết của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được lấy theo tiêu chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp dụng, riêng đối với nhà có chiều cao phòng cháy, chữa cháy trên 50m và diện tích sàn của mỗi tầng lớn hơn 1.500m2, các tầng ở phải bảo đảm lưu lượng nước chữa cháy cho không ít hơn 4 tia phun chữa cháy, mỗi tia phun có lưu lượng 2,5l/s trong khoảng thời gian chữa cháy tính toán nhưng không ít hơn 1 giờ. Mỗi điểm của tầng phải bảo đảm có hai họng nước chữa cháy phun tới đồng thời.

Đường thoát nạn, lối thoát nạn và lối ra khẩn cấp trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải tuân thủ quy định của QCVN 06:2021/BXD và QCVN 10:2014/BXD. Lối đi thoát nạn, sảnh giữa nhà phải bảo đảm hệ số trao đổi không khí không nhỏ hơn 4 lần/h theo thể tích của sảnh...

QCVN 04:2021/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao đến 150m hoặc có đến 3 tầng hầm, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.

Đối với nhà chung cư cao trên 150m hoặc có từ 4 tầng hầm trở lên, thì ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này còn phải bổ sung các yêu cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ thuật công trình phù hợp với các đặc điểm riêng về phòng chống cháy của nhà chung cư đó, trên cơ sở tài liệu chuẩn được phép áp dụng theo quy định của pháp luật. Các yêu cầu và giải pháp này phải được thẩm duyệt của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động