Thứ hai 02/10/2023 15:25
Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân

Bài 3: Công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Đình Hà khẳng định, công tác PBGDPL trên địa bàn luôn được Đảng ủy và UBND phường đặc biệt quan tâm chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn phường.
Công tác PBGDPL trên địa bàn luôn được Đảng ủy và UBND phường đặc biệt quan tâm chỉ đạo
Công tác PBGDPL trên địa bàn luôn được Đảng ủy và UBND phường đặc biệt quan tâm chỉ đạo. (Ảnh: Tuyết Nhi)

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết, hoạt động PBGDPL phường có vai trò quan trọng, là đầu mối phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn.

Do đó, khi luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, UBND phường đã ban hành kế hoạch đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu cho UBND phường phối hợp với các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường tổ chức triển khai kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn phường.

“Để nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, trong những năm qua UBND phường luôn chú trọng công tác kiện toàn Hội đồng PBGDPL khi có sự thay đổi về thành viên; xây dựng các Kế hoạch, văn bản triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu. Qua đó xác định các nhiệm vụ cụ thể, phân công sự phối hợp giữa các cơ quan và từng thành viên của Hội đồng trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật”, ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, hàng năm, để triển khai Ngày pháp luật Việt Nam có chất lượng, hiệu quả, căn cứ văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND phường Xuân La đã ban hành Kế hoạch và các văn bản tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Theo đó chỉ đạo nghiêm túc Ngày pháp luật tại cơ quan và trên địa bàn phường, quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước, phát triển xã hội, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật. Đồng thời chú trọng tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh tới cơ sở, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam để mọi người đều được tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Dũng, trong những năm qua, UBND phường đã lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu cho UBND phường phối hợp với các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Việc hướng dẫn, chỉ đạo xác định cụ thể đối tượng, hình thức, nội dung tuyên truyền ở từng thời điểm, giai đoạn.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, hiệu quả, thiết thực, nội dung tập trung vào các chính sách, quy định mới, các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua;các chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp như: Hiến pháp năm 2013, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; phòng chống tội phạm; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông đường bộ; các quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

“Từ năm 2013-2022, UBND phường đã tổ chức 23 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật, với 2970 người tham dự; tham gia 07 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 3791 người tham gia”, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng thông tin.

Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Đình Hà khẳng định, công tác PBGDPL trên địa bàn luôn được Đảng ủy và UBND phường đặc biệt quan tâm chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn phường.

Theo ông Nguyễn Đình Hà, hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng PBGDPL các cấp, UBND phường Xuân La đã chủ động xây dựng kế hoạch và tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật phòng, chống ma túy; Luật bảo vệ môi trường;

Luật doanh nghiệp; Luật người lao động Việt nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật thanh niên... các văn bản thi hành pháp luật; các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và TP Hà Nội; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội, của quận Tây Hồ.

Tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của TP cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... theo đúng chương trình, kế hoạch hàng năm của TP Hà Nội và quận Tây Hồ.

Bài 1: Hoạt động hòa giải ở cơ sở tác động tích cực đến công tác tuyên truyền, PBGDPL
Bài 2: Cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân
Tuyết Nhi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động