Chủ nhật 28/05/2023 16:43
Giải đáp chính sách

Tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí

Ngày 13/3/2023, Bộ VH,TT&DL ban hành Quyết định số 562/QĐ- BVHTTDL ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VH,TT&DL.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi được biết, vừa có quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VH,TT&DL. Xin quý báo cho biết việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí được quy định như nào?

(Nguyễn Mai Hương, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau:

Ngày 13/3/2023, Bộ VH,TT&DL ban hành Quyết định số 562/QĐ- BVHTTDL ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VH,TT&DL. Theo đó, việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí được quy định:

Tại Điều 6 nêu về quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của Bộ VHTT&DL:

1. Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối theo dõi, tiếp nhận công văn, phản hồi câu hỏi của các cơ quan báo chí; cung cấp thông tin về cơ quan báo chí cho các cơ quan, đơn vị; thực hiện điểm báo hàng ngày để kịp thời theo dõi, tổng hợp, tham mưu Bộ trưởng những vấn đề được báo chí và dư luận xã hội quan tâm.

2. Khi nhận được thông tin cần cung cấp cho báo chí, người phát ngôn tham mưu, đề xuất Bộ trưởng phương án giải quyết và phát ngôn:

a) Đối với những nội dung Lãnh đạo Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Tổ chức để Lãnh đạo Bộ trả lời phỏng vấn của cơ quan báo chí, phóng viên.

- Gửi nội dung đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt đến cơ quan báo chí, phóng viên bằng văn bản hoặc thông qua hòm thư điện tử (trong trường hợp không gặp mặt, trả lời phỏng vấn trực tiếp).

b) Đối với nội dung Thủ trưởng các đơn vị tham mưu quản lý Nhà nước thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này:

- Trường hợp Văn phòng Bộ trực tiếp nhận nội dung, câu hỏi của báo chí, phóng viên: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Văn phòng Bộ chuyển nội dung, câu hỏi đến Thủ trưởng đơn vị để thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phóng viên theo phạm vi được Bộ trưởng ủy quyền.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị trực tiếp nhận nội dung, câu hỏi từ báo chí, phóng viên: Chủ động tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phóng viên theo phạm vi được Bộ trưởng ủy quyền.

- Sau khi thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phóng viên, Thủ trưởng đơn vị gửi nội dung về Văn phòng Bộ (bằng văn bản hoặc email) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Về trình tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của các Cục thuộc Bộ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này, Điều 7 nêu:

1. Cục trưởng trực tiếp nhận thông tin từ báo chí chủ động trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

2. Đối với nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc vượt quá thẩm quyền, Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Bộ hoặc trao đổi với người phát ngôn để chuyển đơn vị khác thực hiện theo quy định.

Điều 8 quy định về phối hợp chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo chí:

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với người phát ngôn chuẩn bị nội dung, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc để Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Khi có yêu cầu của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp xử lý và chuẩn bị nội dung thông tin báo chí đầy đủ, nghiêm túc và đúng thời hạn.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTT&DL (sau đây viết tắt là Quy chế) quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn, quy trình tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTT&DL.
Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động