Thứ năm 02/02/2023 01:25

Tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững hơn!

“Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

Chiều 13-10, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ, với chủ đề Đại hội “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, cùng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

tao tien de quan trong de tiep tuc phan dau xay dung thu do phat trien nhanh va ben vung hon
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Đại hội

“Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ với những thành tựu to lớn hơn; toàn Đảng, toàn dân ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, gồm 71 đồng chí. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố gồm 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết, đại diện tiêu biểu hơn 45 vạn đảng viên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

tao tien de quan trong de tiep tuc phan dau xay dung thu do phat trien nhanh va ben vung hon
Các đại biểu tham dự Đại hội

“Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô trong suốt chiều dài phát triển và những năm qua.

Đại hội chân thành cảm ơn các các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố; đồng chí, đồng bào các địa phương trong cả nước, đã thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hà Nội, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, Bí thư Thành ủy nói.

Đại hội cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Văn kiện Đại hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố.

Bí thành ủy Vương Đình Huệ cũng bày tỏ cảm ơn với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, đặc biệt là các đồng chí Thường trực Thành ủy: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đào Đức Toàn. “Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, Đại hội đánh giá cao và trân trọng cảm ơn quá trình cống hiến, công lao của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”, Bí thành ủy Vương Đình Huệ nói.

tao tien de quan trong de tiep tuc phan dau xay dung thu do phat trien nhanh va ben vung hon
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII ra mắt tại Đại hội

Theo Bí thư Thành ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân Thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững hơn. Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh thuận lợi, thời cơ lớn, song chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội, Bí thư Thành ủy đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể Thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về Nghị quyết XVII của Đảng bộ Thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, Đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, hành động quyết liệt; tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương liên quan để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Chúng ta tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô sẽ đoàn kết, đồng lòng, chung sức, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống Văn hiến - Anh hùng - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Thành phố vì hoà bình, hữu nghị và sáng tạo, mãi xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của đồng bào và chiến sỹ cả nước; sánh vai với Thủ đô các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”.

Phương Thảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động