Thứ tư 08/02/2023 07:18

Sở GD&ĐT Nghệ An: Không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp

Liên quan tới công tác thu, chi trong cơ sở giáo dục công lập tại tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023, về phần vận động tài trợ Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu công khai, minh bạch, không ép buộc…
Sở GD&ĐT Nghệ An: Không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp
Mức thu học phí tại các trường công lập ở Nghệ An năm nay có sự thay đổi

Hướng dẫn việc thu, chi trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ban hành văn bản số 1888/SGD&ĐT-KHTC. Văn bản này hướng dẫn chi tiết, quy định các khoảng thu, mức thu, trong đó đáng chú ý việc áp dụng mức thu mới về học phí ở các khu vực, vùng và nội dung liên quan tới vấn đề tài trợ giáo dục.

Theo đó, về học phí sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 14, ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Cụ thể, đối với vùng thành thị, mức học phí 3 cấp học mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông là như nhau, đều 300.000 đồng/học sinh/tháng; Đối với vùng nông thôn, cấp mầm non và trung học cơ sở là 100.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học phổ thông là 200.000 đồng/học sinh/tháng; Vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cấp mầm non và trung học cơ sở chỉ là 50.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học phổ thông là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức thu học phí học trực tuyến (học online) đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập bằng 80% mức học phí học trực tiếp. Học sinh có hộ khẩu thường trú ở vùng nào thì đóng học phí theo vùng đó…

Về tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập, mức thu tối đa là 200.000/học sinh/tháng để chi trả tiền thuê khoán người nấu ăn và chi phí tổ chức bán trú các cấp học. Còn đối với các cơ sở giáo dục được hưởng chính sách theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, mức thu tối đa là 100.000/học sinh/tháng.

Yêu cầu đơn vị tính toán chi phí hợp lý để tổ chức nấu ăn bán trú; tương xứng với quy mô trường lớp, học sinh và mặt bằng thuê khoán người lao động trên địa bàn; đồng thời cân đối phần ngân sách được hỗ trợ để đề xuất mức thu phù hợp với khả năng đóng góp của người học.

Không áp dụng thu để thuê khoán người nấu ăn đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về khoản thu để tổ chức thi thử cho học sinh cuối cấp, không quá 50.000/học sinh/môn học.

Về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, nhà trường không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân. Không quy định mức tài trợ tối thiểu, tuyệt đối không được giao chỉ tiêu vận động tài trợ cho từng lớp (hoặc từng giáo viên chủ nhiệm). Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo (hoặc là điều kiện để đánh giá xếp loại thi đua).

Nghiêm cấm thu các khoản trái quy định, ép buộc đóng góp, vận động tài trợ trái quy định...
Nghiêm cấm thu các khoản trái quy định, ép buộc đóng góp, vận động tài trợ trái quy định...

Đối với các khoản thu hộ - chi hộ, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường tổ chức lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh để tổ chức thực hiện. Ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý các khoản thu chi đầu năm học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn; Xây dựng cơ chế giám sát việc vận động tài trợ tại các cơ sở giáo dục, chỉ đạo các bộ phận liên quan phê duyệt kế hoạch và quyết toán các khoản vận động tài trợ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi tại các cơ sở giáo dục; Kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu và thu chi sai quy định, xử lý các trường hợp sai phạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý các khoản thu chi của các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các khoản thu chi không đúng quy định.

Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan xem xét các khoản thu theo đề nghị của các nhà trường, cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, từng đơn vị theo phân cấp quản lý (không cào bằng các mức thu). Trình UBND cấp huyện thống nhất bằng văn bản trước khi tổ chức thực hiện đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường.

Sở GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu và thu sai quy định, xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm trái quy định. Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân, cha mẹ học sinh kịp thời phản ánh các khoản thu chi không đúng quy định.

Các khoản thu theo quy định gồm: Học phí, giá dịch vụ trông giữ xe tại các trường học; bảo hiểm y tế học sinh. Các khoản đóng góp tự nguyện gồm: Tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; Quỹ Đoàn; Quỹ Đội.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đó là: Dạy học 2 buổi/ngày hoặc dạy thêm, học thêm cấp học Trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và Bổ túc trung học phổ thông (BT THPT);

Dạy học 2 buổi/ngày hoặc dạy thêm, học thêm cấp học Trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện thí điểm trường trọng điểm chất lượng cao; Học nghề cấp học BT THPT và Thi nghề phổ thông; Tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục; Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè; Chương trình, hoạt động giáo dục tăng cường; Dịch vụ phục vụ học sinh.

45 năm quan hệ Việt Nam – Liên Hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hoà bình, hợp tác và phát triển
Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu
Việt Nam đề nghị các đối tác phát triển hỗ trợ mạnh mẽ về chuyển giao công nghệ
Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động