Thứ tư 29/03/2023 09:58

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP giao.

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP, UBND quận, huyện, thị xã; các cơ quan, tổ chức khác trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ giao.

Tất cả nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch; tuân thủ Quy chế làm việc của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP và các quy định khác có liên quan; Bảo đảm tính chủ động, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã, tổ chức, cá nhân có liên quan; đề cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ giao.

don doc kiem tra viec thuc hien nhiem vu cua chinh phu thu tuong giao
Ảnh minh hoạ

Kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, quản lý, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND TP; gắn kết với chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, hồ sơ công việc chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã; thực hiện liên thông từ Văn phòng UBND TP đến các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã theo Hệ thống phần mềm dùng chung của UBND TP.

Bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được liên tục, thông suốt trên hệ thống công nghệ thông tin của TP; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống hành chính nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành cua UBND TP; đảm bảo bí mật Nhà nước, an toàn, an ninh mạng trong quá trình theo dõi, trao đổi xử lý thông tin.

Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND TP và UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi, kiểm tra thông tin cập nhật về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao trên Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ và số liệu trong các báo cáo của cơ quan mình và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu cập nhật. Văn phòng UBND TP có trách nhiệm kiểm tra rà soát lại kết quả thực hiện của các đơn vị.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về thời hạn cập nhật và tính chính xác, đầy đủ của các thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Quy chế này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04-01-2016 của UBND TP về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động