Chủ nhật 25/09/2022 00:22
Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

8g ngày 12-10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trong mọi tình huống; diện mạo đô thị, nông thôn có bước chuyển biến mới, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, khang trang, hiện đại hơn.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới.

“Để có được những kết quả đó, chúng ta càng thấm thía bài học “Dân là gốc” và vai trò, công sức đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, chủ thể của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đại hội trân trọng cảm ơn và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sự đồng lòng chung sức cùng làm nên những kết quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ qua”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ TP cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, những khó khăn, bất cập và những điều chưa làm được trong quá trình phát triển Thủ đô. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, nhưng chưa tạo được các “đột phá lớn”, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của TP; chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn chậm được cải thiện.

doan ket dan chu ky cuong sang tao phat trien
Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 11 đến 13-10-2020.

“Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Đảng bộ Hà Nội xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, cùng với việc góp ý xây dựng các Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP, các đại biểu cần tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

“Phát huy kết quả thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, bám sát Đề án công tác nhân sự, nắm chắc quy chế bầu cử để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành các đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết, có uy tín trong tổ chức đảng và nhân dân. Chú trọng phát hiện, lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có uy tín, triển vọng, thông qua hành động thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

doan ket dan chu ky cuong sang tao phat trien
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Đại hội.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên

Trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ TP khóa XVI, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nêu: Nhiệm kỳ qua hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. CCHC được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và DN.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP đi vào cuộc sống. Thành ủy đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

TP đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo). Kinh tế Thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải thiện; Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, tích cực hỗ trợ DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc, giai đoạn 2016-2020 đạt 25 tỷ USD, gấp 3,9 lần giai đoạn 2011-2015.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có chuyển biến tích cực. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ nét. Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú. Các di sản văn hóa-lịch sử được quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị, gắn với phát triển kinh tế du lịch.

Nhiệm kỳ qua, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. CCHC được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và DN. Hoạt động của HĐND các cấp và đoàn đại biểu Quốc hội TP được đánh giá là điểm sáng trong cả nước. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND các cấp được tăng cường. “Năm 2019, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 15 bậc lên vị trí thứ 9; chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) xếp thứ 2 (tăng 7 bậc so với 2015)”, Phó Bí thư Thường trực nêu.

Trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra các kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Phan Diễn cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, tỉnh thành, các vị lão thành cách mạng, đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, công dân Thủ đô ưu tú...

Tham dự Đại hội có 497 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thủ đô.

Vinh dự đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên và hơn 10 triệu nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội bày tỏ: “Từ các cụ cao tuổi, các bậc lão thành cách mạng, hay những người công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, các tôn giáo, các dân tộc, cho tới các cháu thiếu nhi đều có những việc làm thiết thực chào mừng đại hội. Với ý thức trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP bằng nhiều ý kiến tâm huyết, có nội dung sâu sắc và thiết thực”.
P.Thảo-T.An-C.Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động