Thứ tư 31/05/2023 03:47

Cưỡng chế thi hành án ở Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2

Các ông, bà: Nguyễn Thanh Thái, Vũ Hải Long, Nguyễn Đăng Hiếu, Tạ Thiên Lâm, Nguyễn Thị Thu Hằng, Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã ra quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc.
Cưỡng chế thi hành án ở Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2
Trung tâm sát hạch lái xe của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 đang tạm dừng để thực hiện thi hành án.

Mới đây, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án với các ông, bà: Nguyễn Thanh Thái, Vũ Hải Long, Nguyễn Đăng Hiếu, Tạ Thiên Lâm, Nguyễn Thị Thu Hằng, Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2, trụ sở tại số 62 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo đó, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội buộc các ông Nguyễn Thanh Thái, Vũ Hải Long, Nguyễn Đăng Hiếu, Tạ Thiên Lâm và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 bàn giao toàn bộ tài sản, con dấu, tài liệu pháp lý, tài liệu kế toán, tài liệu sản xuất, kinh doanh và quyền quản trị, điều hành mọi hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 cho Hội đồng quản trị, tổng giám đốc và kế toán trưởng mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 được bầu và bổ nhiệm hợp pháp theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2019 và Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 26/4/2019 vào hồi 9h30 ngày 29/12/2022.

Hội đồng quản ttrị mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 gồm bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Phùng Lam Sơn, bà Hoàng Thị Nhu, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Hải Ninh, ông Võ Lâm Thế Vương. Trong đó, ông Phùng Lam Sơn là Tổng giám đốc, bà Hoàng Thị Nhu là kế toán trưởng.

Quyết định cũng nêu, trong trường hợp các ông Nguyễn Thanh Thái, Vũ Hải Long, Nguyễn Đăng Hiếu, Tạ Thiên Lâm và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 không thực hiện, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời gian 5 ngày làm việc để thực hiện nghĩa vụ, hết thời hạn đó sẽ giao cho người có điều kiện thực hiện hoặc chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Trước đó, ngày 1/12/2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm về việc tranh chấp giữa công ty và các thành viên công ty do bị đơn là ông Nguyễn Thanh Thái có đơn kháng cáo.

Theo trình bày của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hoa Việt (Công ty Hoa Việt) trong bản án, từ cuối năm 2015 đến nay, Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) cũ và Tổng giám đốc cũ của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 đã có rất nhiều hành vi trái pháp luật, xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông Công ty, trong đó có cổ đông lớn là Công ty Hoa Việt. Do đó, Công ty Hoa Việt đã khởi kiện ra tòa.

Cụ thể, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trái pháp luật; không chia cổ tức, không cung cấp thông tin cho cổ đông là nguyên đơn trong 3 năm qua 2016, 2017 và 2018 là xâm phạm nghiêm trọng quyền của nguyên đơn. HĐQT và Tổng giám đốc cũ của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 không cung cấp bất kỳ tài liệu, thông tin nào về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho nguyên đơn; Không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo yêu cầu của cổ đông là Công ty Hoa Việt;

Không tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản, tài liệu pháp lý cũng như quyền quản trị, quyền điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 cho HĐQT mới, Tổng giám đốc mới và Kế toán trưởng mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2, được bầu và bổ nhiệm hợp pháp theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 và Nghị quyết HĐQT ngày 26/4/2019.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và các cổ đông trong Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2, ngày 24/4/2019 nguyên đơn đã tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2. Cuộc họp đã được tiến hành hợp pháp với các cổ đông đại diện cho 1.843.400 phiếu chiếm 73,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty dự họp, đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty ô tô số 2 năm 2015.

Tại cuộc họp, đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua bản Điều lệ Công ty để thay thế cho bản Điều lệ năm 2015. Bãi nhiệm 5 thành viên HĐQT cũ gồm ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu, ông Tạ Thiên Lâm và ông Nguyễn Tuấn Anh. Giữ lại 2 thành viên HĐQT cũ gồm ông Lê Văn Đại và ông Võ Lâm Thế Vương. Bầu bổ sung05 người mới vào HĐQT gồm ông Phùng Lam Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Hoàng Thị Nhu, bà Nguyễn Thị Thúy và bà Nguyễn Thị Hải Ninh. Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ cùng ngày 24/4/2019, ông Lê Văn Đại đã có văn bản xin thôi giữ chức thành viên HĐQT. Hiện nay, HĐQT mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 có 6 thành viên.

Ngày 26/4/2019, HĐQT mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 đã tiến hành họp HĐQT bất thường. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc và nhất trí bầu Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Như vậy, sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 ngày 24/4/2019, các ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu và ông Tạ Thiên Lâm đã chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của Công ty. Đồng thời, kể từ ngày 26/04/2019, ông Nguyễn Thanh Thái đã chấm dứt tư cách Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2.

Theo Nghị quyết của HĐQT mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2, các cá nhân trên phải có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài liệu pháp lý, con dấu, hồ sơ tài chính, hồ sơ sản xuất kinh doanh cho HĐQT mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 kể từ ngày 26/4/2019. Tuy nhiên, kể từ ngày nhận được Công văn số 40/CV-HV ngày 25/04/2019 của nguyên đơn gửi ban lãnh đạo, cổ đông Công ty ô tô số 2 thông báo kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 đến nay, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng cũ vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ bàn giao cho HĐQT mới.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 26/2020/KDTM-ST ngày 30/9/2020, TAND thành phố Hà Nội đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH vận tải và du lịch Hoa Việt về việc tranh chấp thành viên công ty với với các bị đơn là ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu, ông Tạ Thiên Lâm và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 và bà Nguyễn Thị Thu Hằng nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2.

HĐXX buộc ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu, ông Tạ Thiên Lâm và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 và bà Nguyễn Thị Thu Hằng nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 phải bàn giao toàn bộ tài sản, con dấu, tài liệu pháp lý, tài liệu kế toán, tài liệu sản xuất, kinh doanh và quyền quản trị, quyền điều hành mọi hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 được bầu và bổ nhiệm hợp pháp theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2019.

HĐXX phúc thẩm nhận định, xét kháng cáo của ông Nguyễn Thanh Thái, Hội đồng xét xử nhận thấy, nguyên đơn (Công ty Hoa Việt) là cổ đông sở hữu 1.838.400 cổ phần phổ thông tương đương với 73,54% vốn điều lệ của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 (theo Số chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 23/7/2015).

Vì vậy, nguyên đơn có quyền yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát hoặc tự đứng ra tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 theo quy định. Sau nhiều lần yêu cầu HĐQT cũ và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 tiến hành triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ nhưng HĐQT cũ và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 không tổ chức, do đó nguyên đơn đã đứng ra triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/4/2019 là đúng với quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ, nội dung và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/4/2019 là hợp pháp, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT bàn bạc và nhất trí bầu Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Như vậy, sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019, các ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu và ông Tạ Thiên Lâm đã chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của Công ty.

Đồng thời, kể từ ngày 26/4/2019, ông Nguyễn Thanh Thái đã chấm dứt tư cách Tổng giám đốc Công ty ô tô số 2. Theo Nghị quyết của HĐQT mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2, các cá nhân là bị đơn này phải có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài liệu pháp lý, con dấu, hồ sơ tài chính, hồ sơ sản xuất kinh doanh cho HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 kể từ ngày 26/4/2019. Việc các các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng cũ vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ bàn giao là chưa thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp.

HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị đơn là ông Nguyễn Thanh Thái, giữ nguyên Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 26/2020/KDTMST ngày 30/9/2020 của TAND thành phố Hà Nội.

Tạm dừng mọi thủ tục hành chính tại Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2 Tạm dừng mọi thủ tục hành chính tại Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần vận tải ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động