Thứ ba 06/12/2022 08:55
Hà Nội

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chương trình đưa ra một số chỉ tiêu gồm: Năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP; Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7-7,5%; Tỷ lệ sản phẩm nộng nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 70% trên tổng sản phẩm nông nghiệp.

Chiều 11-3, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đã trình bày Dự thảo Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025”.

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Đây là một trong ba chương trình mới của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, mục tiêu Chương trình số 07-CTr/TU nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô; Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, mục tiêu Chương trình số 07-CTr/TU nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cụ thể, xây dựng TP Hà Nội trở thành Trung tâm công nghệ cao với tiềm lực nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng chuyển giao công nghệ dẫn đầu cả nước; là đầu tàu cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý, quản trị tiên tiến…

Đồng thời, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP dẫn đầu cả nước vào năm 2025, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2030 và thuộc nhóm dẫn đầu Châu Á vào năm 2045; Trở thành trung tâm cung ứng đào tạo nhuồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng trình độ quốc tế hàng đầu cả nước..; Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị TP, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, xây dựng TP thông minh.

Chương trình đưa ra một số chỉ tiêu gồm: Năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP; Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7-7,5%; Tỷ lệ sản phẩm nộng nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 70% trên tổng sản phẩm nông nghiệp; Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP…

Đồng thời, Chương trình cũng đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho kinh tế Thủ đô; Tăng cường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tăng cường liên kiết hợp tác và hội nhập.

Phấn đấu GRDP bình quân/người đạt 8.300-8.500 USD/năm

Tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình số 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025".

Chương trình số 02-CTr/TU đặt mục tiêu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra; nỗ lực cao nhất để phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Toàn cảnh hội nghị

Từ đó, tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình đưa ra 12 nhóm chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý là phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 7,5-8%; GRDP bình quân/người đạt 8.300-8.500 USD/năm. Cơ cấu kinh tế năm 2025 có dịch vụ 65-65,5%; công nghiệp và xây dựng 22,5-23%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4-1,6%. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 3,1-3,2 triệu tỷ đồng giá hiện hành, tăng 13,5-14,5%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 7-7,5%. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 30%...

Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu trên, dự thảo chương trình xác định yêu cầu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, Thành ủy chỉ rõ việc triển khai thực hiện chương trình phải tiến hành đồng bộ, liên tục, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố...; xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phương Thảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động