Thứ sáu 31/03/2023 04:45
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong:

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các cuộc Thanh tra để tránh chồng chéo

Ngày 5/11, các đại biểu Quốc hội đã tập trung chất vấn nhóm các vấn đề trong lĩnh vực thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn.
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các cuộc Thanh tra để tránh chồng chéo
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, thông qua công tác thanh tra đã phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật còn sơ hở, bất cập, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm, sai phạm. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau:

Đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết từ ngày nhận nhiệm vụ tới nay, đồng chí đã chủ động chỉ đạo hoạt động thanh tra đột xuất liên quan các vụ việc tham nhũng trong ngành thanh tra như thế nào, kết quả ra sao?

Tổng Thanh tra Chính phủ đã thực hiện việc phân cấp, phân quyền theo Nghị định 123 của Chính phủ trong nội bộ cơ quan Thanh tra Chính phủ ra sao, kết quả cụ thể như thế nào?

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong:

Trong thời gian vừa qua đã có nhiều cuộc thanh tra sản xuất có tính phức tạp, quy mô lớn, có nhiều sai phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Qua kết quả thanh tra đã kiến nghị xử lý và chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật. Các cuộc thanh tra đột xuất này đều được tiến hành với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất để kết luận và báo cáo Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Về việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết Thanh tra Chính phủ đang thực hiện phân cấp, phân quyền về theo Luật Công chức, viên chức và thực hiện phân cấp thẩm quyền theo các nghị định của Chính phủ theo trên một số lĩnh vực như về công tác tổ chức cán bộ, phân cấp cụ thể cho các đơn vị sự nghiệp, về công tác tài chính thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước.

Mặc dù việc phân cấp cho các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra không được Luật quy định song trong chỉ đạo điều hành thì Thanh tra Chính phủ đã có một số nội dung thể hiện tinh thần phân cấp, phân quyền. Đó là giao trách nhiệm cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động chủ trì cuộc thanh tra, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, xây dựng quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, giám sát hoạt động thanh tra và trực tiếp tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả thanh tra cũng như dự thảo kết luận trước khi trình Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, vừa qua Thanh tra Chính phủ tiến hành nhiều việc thanh tra đột xuất, năm 2022 thanh tra mua sắm thiết bị phòng chống Covid-19, thanh tra quản lý xăng dầu, quy hoạch các công trình trọng điểm quốc gia, thị trường chứng khoán.

Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông:

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta quyết liệt, đạt nhiều hiệu quả quan trọng, toàn diện. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thất thoát còn thấp, tham nhũng trên một số lĩnh vực còn diễn biến nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Đề nghị Tổng thanh tra cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới?

Bên cạnh đó, còn xảy ra tình trạng cùng một đơn vị, địa phương nhưng trong một thời gian ngắn phải tiếp và làm việc với nhiều đoàn thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành kiểm tra, kiểm toán. Nội dung có thể khác nhau nhưng làm việc liên tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị. Đề nghị Tổng thanh tra cho biết giải pháp trong phối hợp với các cơ quan kiểm tra, kiểm toán để khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp này?

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong:

Về thực trạng ngăn chặn xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chia sẻ đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn, vướng mắc, phức tạp nên luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, các cơ quan theo chức năng đã thực hiện tốt những công việc về thu hồi tài sản tham nhũng và đạt tỷ lệ là năm sau cao hơn năm trước. Kết quả 9 tháng đầu năm 2022, thanh tra tiến hành là đôn đốc, thanh tra 5586 kết luận thanh tra. Qua đó, thu hồi được hơn 1000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 60% và gấp đôi so với năm 2021.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, tỷ lệ thu hồi tham nhũng vẫn còn thấp. Do đó, trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tập trung giải pháp khắc phục như hoàn thiện quy định pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường xử lý sau thanh tra, thi hành án về thu hồi tài sản nhũng. Trong quá trình điều tra và phát hiện dấu hiệu tội phạm phải chủ động có biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản để đảm bảo xử lý. Sau thanh tra thi hành án và kịp thời tháo gỡ khó khăn những quá trình thu hồi và tăng cường hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp để thu hồi tài sản tham nhũng.

Về xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra, kiểm toán, Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã phối hợp với nhau để mà từng bước khắc phục, xử lý chồng chéo. Cơ quan thanh tra và cơ quan kiểm toán đã phối hợp với nhau ban hành quy chế phối hợp triển khai, xử lý chồng chéo từ khâu xây dựng kế hoạch thanh tra cũng như tổ chức thực hiện thanh tra. Trong quá trình tổ chức thanh tra nếu phát hiện ra sự chồng chéo thì giữa 2 cơ quan có sự bàn bạc, trường hợp không xử lý được sẽ báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Kiểm toán nhà nước để trực tiếp trao đổi, thống nhất xử lý.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, sẽ sửa đổi Luật Thanh tra để có quy định về xử lý chồng chéo. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì với Bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các cuộc thanh tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, phát hiện và xử lý chồng chéo, chống trùng lắp trong hoạt động thanh kiểm tra.

Về lâu dài, Thanh tra Chính phủ kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu hoàn thiện pháp luật thanh tra, kiểm toán theo hướng là quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương:

Thực tế qua giám sát cho thấy vẫn còn một số kết luận thanh tra chậm được ban hành, có cuộc thanh tra trên 5 năm vẫn chưa có quyết định. Một số nội dung trong kết luận thanh tra, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng chưa bám sát thực tiễn, tính pháp lý chưa đầy đủ và thuyết phục chưa đảm bảo tính khả thi dẫn đến thời hạn thực hiện kéo dài, khó dứt điểm. Đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ làm rõ?

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong: Về chậm ban hành kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra do nhiều nguyên nhân, chủ quan, khách quan. Trong đó, cuộc thanh tra có vi phạm quy mô lớn, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đối tượng có tính chất phức tạp. Một số quy định pháp luật còn bất cập, đặc biệt là về vấn đề quy định, thời gian báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra. Khối lượng công việc nhiều nhưng lực lượng thanh tra, nhất là Thanh tra Chính phủ rất mỏng và ý thức trách nhiệm của một số thành viên, kỹ năng, năng lực còn hạn chế hay chưa hết trách nhiệm.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội:

Trách nhiệm nêu gương là một trong những yếu tố hàng đầu để có thể xử lý và thực sự là hiệu quả trong kiểm soát quyền lực cũng như tránh lạm quyền trong thực thi công vụ. Với trách nhiệm của người đứng đầu thì Tổng thanh tra Chính phủ đã triển khai những nội dung gì liên quan đến trách nhiệm nêu gương của mình trong hệ thống thanh tra?

Nhiều các vướng mắc hiện nay qua nhiều giai đoạn trong xác định giá đất, đặc biệt là đối với những dự án mà theo kết luận của thanh tra là phải tính lại tiền đất do không thông qua hoạt động đấu thầu, đấu giá với những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Đề nghị Tổng thanh tra cho biết hướng xử lý như thế nào?

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong:

Về vướng mắc trong xác định lại giá đất, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, trong thời gian qua, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra bản án, vướng mắc nổi bật nhất là việc xác định lại giá đất theo kết luận thanh tra, kiểm tra bản án. Để khắc phục vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết Thủ tướng đã có Quyết định 153 để giải quyết tổng thế vấn đề này. Theo đó, các địa phương có khó khăn cần báo cáo Chính phủ, trên cơ sở đó Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị, trên cơ sở đó trình Quốc hội ra Nghị quyết đặc thù giải quyết vấn đề này.

Về trách nhiệm nêu gương, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, trách nhiệm nêu gương đạo đức công vụ luôn luôn phải đề cao, đặc biệt ở người đứng đầu, đồng thời khẳng định bản thân luôn chấp hành, tuân thủ tốt các quy định, nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo chỉ đạo; xem xét báo cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia tiếp công dân.

Đối với phòng chống tham nhũng, cần tuân thủ nghiêm túc quy định về điều Đảng viên không được làm; làm gương, tạo khí thế động lực cho cán bộ trong ngành. Về sai phạm đạo đức công vụ xảy ra, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, cán bộ ngành thanh tra nói chung cơ bản thực hiện quy định về đạo đức công vụ, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt vụ việc xảy ra ở thành tra ngành xây dựng vừa qua. Còn có hiện tượng gây phiền hà, nhũng nhiễu, trục lợi từ người dân trong quá trình công tác.

Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục sửa đổi quy định để kiểm soát chặt chẽ hơn, từng bước giải quyết vấn đề này.

Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai:

Hiện nay nhiều cây xăng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh không bán hoặc bán rất ít, giới hạn chỉ 500.000 đến 600.000 đối với một ô tô đã gây bức xúc cho người dân. Đề nghị Thanh tra Chính phủ cho biết đã chỉ đạo thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu tại hai thành phố này chưa?

Đại biểu Lê Hoàng Anh cũng chuyển câu hỏi này đến Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên:

Theo đó, Bộ đã nhận định tình hình, phân tích nguyên nhân và có giải pháp. Đến nay nhóm giải pháp đề ra vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên những ngày qua, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới.

Những ngày qua, nguồn cung xăng dầu thế giới ngày càng khan hiếm. Tỷ giá ngoại tệ liên tục thay đổi, tăng cao trong tuần cao qua ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu. Cùng với đó, việc tiếp cận vốn ngoại tệ để được bảo lãnh nhập hỗ trợ thanh toán của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối cũng còn khó khăn bởi là do nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện cho vay và bảo lãnh của các ngân hàng. Do đó, tình trạng đứt gãy ích cục bộ nguồn cung trong hệ thống tiếp tục diễn ra thêm ở một số nơi.

Về giải pháp, trước tình hình trên, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành chức năng vào cuộc và các ngành chức năng đều đã và đang làm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình, sự phối hợp giữa Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước và các ngành chức năng đã hiệu quả hơn.

Ngay trong chiều 4/11, Bộ Công Thương đã có ý kiến đồng thuận với Bộ Tài chính để trong kỳ điều hành ngày 11/11 tới thì sẽ cập nhật những chi phí phát sinh. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo cụ thể cho các ngân hàng thương mại xem xét, giải quyết đối với những doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận vốn và bảo lãnh cho việc thanh toán.

Mặt khác, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong cả nước phối hợp với cơ quan chức năng tại địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định hiện hành. Bộ đã có văn bản đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền và phối hợp với Bộ Công Thương cũng như các bộ ngành để giải quyết một cách dứt điểm.

Bộ trưởng Bộ Công thương bày tỏ hy vọng với những nỗ lực trên thì trong những ngày tới tình hình xăng dầu cơ bản được giải quyết.

Công trình vi phạm ở mặt đường lớn mà thanh tra không biết?
Những vấn đề “nóng” trong bốn lĩnh vực sẽ được đưa ra chất vấn
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được lựa chọn để trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội
Đăng Khôi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Chia sẻ kinh nghiệm khu vực và các tiến bộ quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn

Chia sẻ kinh nghiệm khu vực và các tiến bộ quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn

Bà Ramla Al Khalidi, Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam cho biết, bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh đang cản trở tiến trình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống, sinh kế bền vững của người dân không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các nước khác trong khu vực...
Lần đầu tiên ICJ sẽ đưa ra ý kiến về mặt pháp lý liên quan đến biến đổi khí hậu

Lần đầu tiên ICJ sẽ đưa ra ý kiến về mặt pháp lý liên quan đến biến đổi khí hậu

Đại hội đồng LHQ vừa thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết yêu cầu Toà án Công lý quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến tư vấn đối với vấn đề biến đổi khí hậu.
Ả-rập Xê-út đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế

Ả-rập Xê-út đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế

Chiều 29/3/2023, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Bin Ismaeil A. Dahlwy (Mô-hăm-mét Bin Ít-xờ-ma-in An Đa-la-uy) nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Hà Nội: Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho 6 Phó Chủ tịch UBND TP

Hà Nội: Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho 6 Phó Chủ tịch UBND TP

Các Phó Chủ tịch UBND TP được thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành...
Hà Nội lấy ý kiến cấp thành phố về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hà Nội lấy ý kiến cấp thành phố về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 30/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị cấp thành phố đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Báo Lao động Thủ đô long trọng kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Lao động Thủ đô long trọng kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Sáng 30/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023).
Hoan nghênh biện pháp mạnh của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hoan nghênh biện pháp mạnh của Bộ Thông tin và Truyền thông

Việc Bộ TT&TT công bố danh sách các webiste khuyến nghị thương hiệu, nhãn hàng đặt quảng cáo được xem là giải pháp căn cơ nhằm loại bỏ vấn nạn quảng cáo độc hại, sai sự thật đang bùng phát trong thời gian gần đây.
Hà Nội nên xem nghiên cứu khoa học là một tiêu chí đánh giá cán bộ

Hà Nội nên xem nghiên cứu khoa học là một tiêu chí đánh giá cán bộ

"TP Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để khuyến khích, động viên các cán bộ, nhân viên có khát vọng, đam mê nghiên cứu khoa học, để nghiên cứu khoa học trở thành nhu cầu; đồng thời nên coi nghiên cứu khoa học cũng là một tiêu chí đánh giá cán bộ" - GS
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Tăng cường công tác truyền thông chính sách; đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển KTXH... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 18-24/3/2023.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động