Thứ bảy 10/12/2022 12:38

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan

Đây là đề án sẽ được Tổng cục Hải quan triển khai trong thời gian tới để phục vụ công tác chuyển đổi số và hoàn thành mục tiêu xây dựng hải quan số.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan. Cụ thể, Tổng cục đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thành lập Ban chỉ đạo để triển khai kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị.

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan một cách toàn diện, đồng bộ với chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các Bộ, ngành trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN nhằm hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hải quan được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.

Đến năm 2025, hoàn thành hải quan số, trong đó thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về hải quan với hệ thống công nghệ thông tin có mức độ tích hợp cao, có tính mở, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan; thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc - mọi nơi - trên mọi phương tiện và nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thông tin.

Định hướng đến năm 2030 sẽ hoàn thành mô hình Hải quan thông minh. Toàn bộ các chứng từ thuộc hồ sơ hải được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới được số hóa.

Các cảng, cửa khẩu quốc tế trọng điểm được triển khai hệ thống quản lý giám sát hàng hóa tự động; 100% hồ sơ nghiệp vụ kiểm soát hải quan cơ bản được số hóa...

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và công tác quản lý nội ngành; phát triển các hệ thống nền tảng đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ số ngành Hải quan để chia sẻ dữ liệu hệ thống thông tin nội ngành theo mô hình kết nối chia sẻ tập trung; xây dựng các dịch vụ nền tảng để triển khai chính phủ điện tử cơ quan hải quan và hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tổng cục Hải quan cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước về hải quan AI, IoT, Big Data...tạo bước chuyển mang tính đột phá trong thu thập, quản trị, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu và cơ sở dữ liệu tập trung ngành hải quan.

Đồng thời xây dựng và thực hiện mô hình phân tích dữ liệu khoa học phục vụ đắc lực công tác nghiệp vụ cũng như công tác quản lý điều hành các cấp thông qua hệ thống công nghệ thông tin hải quan tích hợp.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động