Thứ năm 08/06/2023 01:35

Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ hoạt động đối ngoại trong năm 2021

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU về hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2021.
Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ hoạt động đối ngoại trong năm 2021
Ảnh minh họa

Kế hoạch nêu rõ, bối cảnh tình hình triển khai hoạt động đối ngoại năm 2021; phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2021. Trong đó nhấn mạnh, trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp cho giai đoạn 2021-2025, căn cứ bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước, công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2021 sẽ triển khai theo các định hướng trọng tâm. Trong đó, chủ động khai thác những cơ hội, tranh thủ điều kiện thuận lợi của môi trường quốc tế để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập và phát triển. Bám sát các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định các mục tiêu đối ngoại trong từng lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại có tính thống nhất và bổ trợ lẫn nhau.

Tổ chức các hoạt động đối ngoại có chọn lọc và ưu tiên, phù hợp với thế mạnh của đối tác và tiềm năng, nhu cầu của thành phố cũng như nguồn lực có hạn trong tình hình mới, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, nhằm duy trì một cách tích cực các cam kết quốc tế đã thiết lập, tranh thủ điều kiện thuận lợi để tăng cường hiệu quả, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương và đa phương giữa thành phố Hà Nội với các thành phố, địa phương trên thế giới và các tổ chức quốc tế, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2021.

Tiếp tục tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp các ngành để tạo bước tiến mạnh mẽ về thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, phát triển văn hóa - xã hội, từng bước tạo dấu ấn riêng của thành phố Hà Nội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô. Huy động tổng hợp nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực theo tầm nhìn đến năm 2025.

Nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, chương trình đối ngoại với các hình thức đa dạng, đổi mới, phù hợp với hoàn cảnh mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong tổ chức các hoạt động đối ngoại.

Phối hợp xúc tiến nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức, chuyên gia quốc tế trong việc xây dựng định hướng, chiến lược của thành phố Hà Nội để thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế nhằm tranh thủ tối đa các điều kiện và nguồn lực quốc tế phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với công nghệ cao, chuyển đổi kinh tế số, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị thông minh và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị. Tập trung triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận với đối tác quốc tế đã được ký kết; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh, tiềm năng của đối tác và nhu cầu, định hướng của thành phố.

Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, phối hợp thực hiện đồng bộ và hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, nhất là các FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP), các cam kết trong WTO và Cộng đồng kinh tế ASEAN. Khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề án cụ thể để triển khai các chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch sau dịch bệnh thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến và liên kết sản phẩm du lịch, nâng cấp chất lượng một số khu, điểm du lịch trọng điểm, triển khai mô hình du lịch thông minh. Xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm truyền thông, tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.

Tập trung nguồn lực để chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các sự kiện quốc gia, quốc tế lớn trong năm 2021 trên địa bàn (SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, các sự kiện kỷ niệm năm tròn, năm chẵn quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước cũng như giữa thành phố Hà Nội với các địa phương nước ngoài...) nhằm tận dụng cơ hội quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam trong khu vực và trên thế giới…

Kế hoạch cũng nêu rõ, các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại năm 2021 của thành phố và tổ chức phân công thực hiện. Qua đó, phát huy vai trò của công tác đối ngoại để góp phần tăng cường phát huy nội lực và nâng cao vị thế quốc tế của Thủ đô và đất nước.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động