Thứ sáu 03/02/2023 00:50

Hà Nội: Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển các cụm công nghiệp

Xác định việc có thêm nhiều cụm công nghiệp ra đời sẽ thu hút làn sóng đầu tư mới trong sản xuất công nghiệp, tạo đột phá trong lĩnh vực này, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nhanh và bền vững, TP Hà Nội đã đưa ra những giải pháp cụ thể giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đầu tư xây dựng cụm công nghiệp.
TP tiếp tục khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2019-2020; thành lập, mở rộng 15-20 cụm công nghiệp mới; bổ sung 4 cụm công nghiệp mới
TP tiếp tục khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2019-2020; thành lập, mở rộng 15-20 cụm công nghiệp mới; bổ sung 4 cụm công nghiệp mới

Không ít thách thức, bất cập

Hiện, Hà Nội hiện có khoảng 70 cụm công nghiệp hoạt động, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Các cụm công nghiệp này hoạt động tại 17 quận, huyện và thị xã với tổng diện tích theo quy hoạch là hơn 1,6 nghìn ha, trong đó, có hơn 1,3 nghìn ha được đầu tư xây dựng hạ tầng, hoạt động ổn định.

Các cụm công nghiệp đã thu hút khoảng hơn 3,8 nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 60 nghìn lao động, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 1.100 tỷ đồng/năm.

Sự hình thành các cụm công nghiệp đã giúp di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư như trước đây.

Tuy nhiên, theo đánh giá, quá trình phát triển các cụm công nghiệp tại Hà Nội còn tồn tại không ít những thách thức, bất cập.

Theo số liệu báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, năm 2021, TP Hà Nội giao kế hoạch khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp. Tuy nhiên, mới có cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng và cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc (huyện Phú Xuyên) được khởi công, còn lại hầu hết đều chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Tháo gỡ từng “nút thắt”

Nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại, lãnh đạo TP Hà Nội đã đưa ra những giải pháp cụ thể giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đầu tư xây dựng cụm công nghiệp.

Cụ thể, ngày 16/3/2022, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022. Mục tiêu đặt ra là tạo bứt phá mạnh mẽ trong phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn TP, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu trong Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Cùng với đó, ngày 17/3/2022, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ trên địa bàn.

Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo để tháo gỡ từng “nút thắt” đang ảnh hưởng đến tiến độ khởi công xây dựng các dự án cụm công nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế.

Một số cụm công nghiệp có tính đặc thù, còn khó khăn, vướng mắc có thể được xem xét xác định thời gian khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước TP về triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính…

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, các chủ đầu tư đã khởi công xây dựng 6 cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng; Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc (huyện Phú Xuyên); Cụm công nghiệp Dị Nậu (huyện Thạch Thất); Cụm công nghiệp Thắng lợi, Cụm công nghiệp Tiền phong - giai đoạn 2 (huyện Thường Tín); Cụm công nghiệp Đan Phượng - giai đoạn 2 (huyện Đan Phượng). Hiện nay, Sở Công thương đang đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã liên quan, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khởi công 38 cụm công nghiệp trên địa bàn TP, gồm: 37 cụm công nghiệp thành lập giai đoạn 2018-2020 và Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên (huyện Thanh Oai) có quyết định thành lập trước năm 2017. Cùng với đó, Sở Công thương đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định dự án đầu tư mới, mở rộng 21 cụm công nghiệp; họp hội đồng lựa chọn chủ đầu tư 8 cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP, trước hết, ngành công thương phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, bám sát chỉ đạo của TP. Cố gắng trong tuần tới, ban hành quy chế quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn. Các Sở, ngành cần kiên định trong vấn đề thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khuyến khích công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; thúc đẩy thêm các khu công nghiệp có quy mô lớn theo hướng sản xuất công nghiệp sạch, công nghệ cao như vi mạch, thiết bị điện tử… để phục vụ xuất khẩu, tạo sự bứt phá cho công nghiệp Thủ đô.

Thời gian tới TP tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách hành chính về đất đai, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư, DN giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai dự án… Qua đó phát huy tối đa hiệu quả của các dự án, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của TP.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước TP về triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định…

Với các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, TP yêu cầu bảo đảm khởi công xây dựng theo đúng tiến độ, chuẩn bị các nguồn lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ; chủ động kêu gọi, thu hút, tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết và ngành nghề đã được phê duyệt; ưu tiên các nhà đầu tư, dự án sử dụng công nghệ mới, kỹ thuật cao, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.

Theo kế hoạch, năm 2022 Hà Nội quyết tâm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp như: Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, cụm công nghiệp làng nghề Yên Từ tại huyện Phú Xuyên; Cụm công nghiệp Đình Xuyên, cụm công nghiệp Phú Thị (giai đoạn 2) huyện Gia Lâm. Ngoài ra tại các huyện Thạch Thất, Đan Phượng, Ứng Hòa, Đông Anh… cũng tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp chưa xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể và đốc thúc để các địa phương này hoàn thành.
Hà Nội tạo bứt phá trong phát triển cụm công nghiệp
Hà Nội: Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng cụm công nghiệp
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ khởi công các cụm công nghiệp
Hà Nội phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng là khâu đột phá
Ngô Sơn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hơn 150 dự án FDI được cấp mới, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước

Hơn 150 dự án FDI được cấp mới, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước

Kết quả thu hút các dự án mới trong tháng 1/2023 được đánh giá là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội cho Việt Nam trong năm mới khi nhiều dự báo cho thấy Việt Nam có thể thu hút từ 36-38 tỷ USD...
Gỡ vướng cho việc giải ngân gói vay hỗ trợ lãi suất 2%

Gỡ vướng cho việc giải ngân gói vay hỗ trợ lãi suất 2%

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Tờ trình về việc triển khai chính sách hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN. Theo đó, một số vướng mắc đã được nhận diện trong quá trình NHNN và các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng khảo sát thực tế tại địa phương.
Tháng 1, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 25.000 tỷ đồng

Tháng 1, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 25.000 tỷ đồng

Số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 1/2023 đạt 24.852 tỷ đồng, đạt 5,8% so với dự toán, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm 2022...
Giá thép hôm nay 2/2: Giá thép trong nước tăng, thế giới giảm

Giá thép hôm nay 2/2: Giá thép trong nước tăng, thế giới giảm

Hôm nay ghi nhận giá thép trong nước tăng nhưng đáng lo ngại khi giá tăng không xuất phát từ nhu cầu thực của thị trường mà do nguyên liệu đầu vào tăng cao. Thị trường thế giới giá thép giảm nhẹ về mức ở mức 4.155 Nhân dân tệ/tấn trên sàn giao dịch...
Giá gas tăng hơn 60.000 đồng/bình 12kg

Giá gas tăng hơn 60.000 đồng/bình 12kg

Từ ngày 1/2, giá gas bán lẻ trong nước tăng mạnh hơn 60.000 đồng/bình 12kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas đã có 1 lần tăng và 1 lần giảm.
Giá xăng dầu hôm nay 2/2: Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay 2/2: Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều

Giá dầu WTI đạt 76,91 USD/thùng, tăng 0,29%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 83,06 USD/thùng, giảm 2,81% vào lúc 6h35 ngày 2/2 theo giờ Việt Nam...
Dự kiến đánh thuế riêng với nhà và đất

Dự kiến đánh thuế riêng với nhà và đất

Luật Thuế bất động sản dự kiến trình Quốc hội năm sau có nội dung đề xuất tách riêng đất ở, nhà ở để tính thuế và cơ quan quản lý sẽ áp thuế suất cao với nhà, đất lấn chiếm, bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng hay sử dụng chưa đúng mục đích...
Giá nhà chung cư sẽ khó giảm do nguồn cung khan hiếm

Giá nhà chung cư sẽ khó giảm do nguồn cung khan hiếm

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, nếu nguồn cung bất động sản vẫn tắc, dòng vốn tín dụng chưa được khơi thông thì giá bán sơ cấp sẽ khó giảm.
Bất động sản quý 1/2023 sẽ ít biến động và khó xảy ra các tình huống mang tính “đột biến”?

Bất động sản quý 1/2023 sẽ ít biến động và khó xảy ra các tình huống mang tính “đột biến”?

Theo đánh giá của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), sát Tết, cùng với những thông tin rao bán “cắt lỗ”, câu chuyện bất động sản đã chạm “đáy” chưa và nên “bắt đáy” bất động sản vào thời điểm nào nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư bất động sản cũng như người mua nhà để ở.
XSMB - KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/2/2023

XSMB - KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/2/2023

XSMB 2/2. XSMB. Xổ số miền Bắc hôm nay 2/2/2023. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/2. XSMB 2/2/2023. Xổ số miền Bắc ngày 2 tháng 2. KQXS miền Bắc.
Kinh tế - xã hội tháng 1/2023 duy trì ổn định

Kinh tế - xã hội tháng 1/2023 duy trì ổn định

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023 do Tổng cục Thống kê công bố vừa qua, tình hình đời sống dân cư tiếp tục được cải thiện, lượng khách quốc tế đến nước ta tăng mạnh do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.
XSMB - KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/1/2023

XSMB - KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/1/2023

XSMB 30/1. XSMB. Xổ số miền Bắc hôm nay 30/1/2023. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/1. XSMB 30/1/2023. Xổ số miền Bắc ngày 30tháng 1. KQXS miền Bắc.
Chứng khoán 2/2: Biến động giằng co quanh mức tham chiếu

Chứng khoán 2/2: Biến động giằng co quanh mức tham chiếu

Thị trường chứng khoán hôm nay (2/2) ghi nhận cổ phiếu vốn hóa lớn phục hồi, VN-Index tăng 1,62 điểm (tăng 0,15%) lên 1.077,59 điểm.
Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau quyết định của FED

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau quyết định của FED

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có cú bớt phá ở cuối phiên để chốt giao dịch với sắc xanh sau thông báo mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Ứng dụng đầu tư chứng khoán Greenway Investment hoạt động bất hợp pháp

Ứng dụng đầu tư chứng khoán Greenway Investment hoạt động bất hợp pháp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng.
Phiên bản di động