Thứ hai 25/09/2023 16:35
Giải đáp chính sách

Có thể khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy

Ngày 13/3/2023, Tổng cục thuế - Bộ Tài chính có Văn bản số 691/TCT-DNNCN về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hỏi: Tôi được biết, vừa có quy định mới triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Xin quý báo cho biết về việc tổ chức triển khai?

(Trần Hải Nam, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau: Ngày 13/3/2023, Tổng cục thuế - Bộ Tài chính có Văn bản số 691/TCT-DNNCN về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Theo đó, việc tổ chức triển khai được quy định như sau:

Thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai:

- Tổ triển khai của Tổng cục Thuế:

+ Thành phần gồm: Lãnh đạo và công chức Vụ QLT DNNCN, Cục CNTT, Vụ TTHT.

+ Nhiệm vụ: Tổ chức triển khai, hỗ trợ Tổ triển khai Cục Thuế thực hiện các nội dung triển khai theo kế hoạch; phối hợp với Tổ triển khai Cục Thuế xử lý các vướng mắc về kỹ thuật và nghiệp vụ.

- Tổ chỉ đạo tại Cục Thuế:

+ Thành phần gồm: 01 Lãnh đạo Cục Thuế là tổ trưởng, các thành viên bao gồm lãnh đạo các phòng: Phòng có chức năng quản lý LPTB đối với ôtô, xe máy, phòng Tuyên truyền và hỗ trợ NNT, phòng Công nghệ thông tin và lãnh đạo các Chi cục Thuế trực thuộc.

+ Nhiệm vụ: Tiếp nhận nội dung triển khai từ Tổng cục Thuế và đôn đốc chỉ đạo Tổ triển khai, các đơn vị liên quan thực hiện; Xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai; Báo cáo kết quả triển khai, các vướng mắc phát sinh (nếu có); Giải quyết chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tham gia triển khai.

- Tổ triển khai tại Cục Thuế:

+ Thành phần gồm: 01 lãnh đạo phòng, 01 chuyên viên các phòng: Phòng có chức năng quản lý LPTB đối với ôtô, xe máy, Phòng TTHT NNT, Phòng CNTT (tại cấp Cục) và 01 Phụ trách, 01 chuyên viên các đội trước bạ và thu khác, tin học (tại cấp Chi cục). Trong đó tổ trưởng là 01 lãnh đạo phòng được giao chủ trì triển khai.

+ Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ do Tổ chỉ đạo triển khai phân công; Phối hợp với tổ triển khai Tổng cục đảm bảo hệ thống ứng dụng sẵn sàng cho triển khai; phối hợp với các Ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ NNT nộp điện tử LPTB.

Lưu ý:

Cục Thuế gửi danh sách Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai về Tổng cục Thuế (Vụ QLT DNNCN) qua hộp thư điện tử tctgiaotoxemay@gdt.gov.vn ngay sau khi thành lập Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai.

Nhiệm vụ của các Vụ/đơn vị tại Tổng cục Thuế và Cục Thuế, Chi cục Thuế:

a. Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm:

- Vụ TTHT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ DNNCN tổ chức công tác tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên website ngành Thuế và các kênh truyền thông khác.

- Cục CNTT có trách nhiệm đảm bảo các vấn đề về kỹ thuật, vận hành ứng dụng và xử lý các sự cố vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình triển khai.

- Vụ DNNCN có trách nhiệm xử lý các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ, phối hợp xử lý sai sót trong quá trình triển khai; đề xuất và báo cáo Tổng cục kết quả, vướng mắc phát sinh và lộ trình, kế hoạch triển khai tiếp theo.

b. Cục Thuế có trách nhiệm:

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, mục đích, lợi ích, cách thức nộp LPTB điện tử qua nhiều hình thức: Phát thanh, truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử của Cục Thuế ... đến NNT;

- Thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai để phối hợp xử lý các vướng mắc, sai sót.

c. Chi cục Thuế có trách nhiệm:

- Bố trí nhân sự và phương tiện thực hiện công tác hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ NNT trong quá trình triển khai;

- Báo cáo và phối hợp Cục Thuế để báo cáo Tổng cục Thuế xử lý các trường hợp sai sót trong quá trình triển khai.

Hàng ngày, thực hiện rà soát dữ liệu tại Ứng dụng QLTB-NĐ tại chức năng Báo cáo > Xem và kết xuất sổ > Sổ theo dõi phát sinh, thu nộp LPTB phương tiện > Chọn thời gian cần kiểm tra > Kết xuất file Excel để kiểm tra dữ liệu tờ khai LPTB điện tử và báo cáo Cục Thuế các trường hợp vướng mắc, sai sót (nếu có) để tổng hợp báo cáo Tổng cục.

Lưu ý:

- Đối với Cục Thuế các tỉnh/TP trực thuộc TW nơi áp dụng mức thu LPTB của ô tô con khác với 10%: Cục Thuế bổ sung các mức thu LPTB của ô tô con; ô tô tải pickup, tải Van (đáp ứng điều kiện về số chỗ ngồi và trọng tải để áp dụng 60% mức thu LPTB ô tô con theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022) với hình thức khai LPTB điện tử để xác định mức thu LPTB cho các tờ khai LPTB điện tử.

- Đối với mức thu LPTB của xe máy đăng ký ở địa bàn áp dụng mức thu 5% theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022: Tổng cục Thuế đã thiết lập danh mục các địa bàn trên toàn quốc áp dụng mức thu 5% của xe máy tại thời điểm hiện tại, nếu có thay đổi về địa bàn hành chính làm cơ sở xác định mức thu 5% của xe máy (thay đổi về TP trực thuộc TW, TP trực thuộc tỉnh, thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở) thì Cục Thuế gửi kịp thời văn bản đến Tổng cục Thuế (Vụ QLT DNNCN) để điều chỉnh bổ sung vào danh mục địa bàn áp dụng mức thu 5% của xe máy theo quy định.

B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động