Thứ ba 28/03/2023 21:43
Sở Tư pháp TP Hà Nội:

Chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

Năm 2022, Ngành Tư pháp thủ đô tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý Nhà nước, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó, tập trung chuyển đổi trong lĩnh vực thủ tục hành chính (TTHC) công. Đặc biệt, thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. PV Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội.
Bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội
Bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội

- Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thì Lý lịch tư pháp luôn chiếm số lượng lớn, công tác cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Xin bà cho biết, thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai công tác này như thế nào?

- Lý lịch tư pháp là giấy tờ pháp lý chứng minh công dân có hay không có án tích. Lý lịch tư pháp là công cụ pháp lý hỗ trợ các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý dân cư, quản lý xã hội.

Trong các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thì TTHC cấp Phiếu Lý lịch tư pháp luôn chiếm số lượng lớn. Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Sở Tư pháp đã ban hành Quy trình nội bộ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, trong đó quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện TTHC, quy định rõ thời hạn giải quyết của từng bộ phận giải quyết hồ sơ, để từ đó nâng cao được trách nhiệm của công chức, nhằm rút ngắn được thời hạn giải quyết TTHC cho công dân.

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã dự thảo quy trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp mức độ 4 đưa lên Cổng dịch vụ công, hiện đang xin ý kiến của Bộ Tư pháp. Theo quy trình thì công dân khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp không phải trực tiếp đến Sở Tư pháp để nộp hồ sơ, công dân chỉ cần truy cập vào Cổng dịch vụ công TP hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia và kê khai theo mẫu Tờ khai trên Cổng dịch vụ công, đăng tải hồ sơ đính kèm và thực hiện việc nộp lệ phí đến Sở Tư pháp thông qua tài khoản của ngân hàng. Việc trả kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp được thực hiện trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến công dân.

- Để triển khai Đề án 06 có hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết TTHC, đặc biệt là trong công tác cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã thực hiện những hoạt động nào?

- Thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; Văn bản số 9746/VP-KSTTHC ngày 27/9/2022 của Văn phòng UBND TP về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến Đề án 06 lĩnh vực tư pháp, gửi kèm Văn bản số 3439/BTP-TTLLTPQG ngày 15/9/2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án 06 đối với việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên cổng dịch vụ công. Sở Tư pháp đã hoàn thiện quy trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp mức độ 4 đưa lên Cổng dịch vụ công, xin ý kiến các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan của TP.

Thực hiện công tác tuyên truyền về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, thông qua các hình thức viết tin, bài trên VOV giao thông, qua trang Tuyên truyền PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP qua Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, (Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội), Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội…

- Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp là một trong 25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06. Thời gian tới, Sở Tư pháp có những kế hoạch gì cần đặt ra trong công tác giải quyết Lý lịch tư pháp? Xin bà cho biết những thuận lợi, tiện ích khi thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua Cổng thông tin điện tử?

- Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp là một trong 25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06. Để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đồng thời bảo đảm tiến độ việc chuyển đổi số toàn diện hướng đến nền hành chính minh bạch, cùng với việc trang bị các thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp khuyến khích cá nhân, tổ chức ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để đăng ký giải quyết TTHC. Thời gian tới, Sở Tư pháp có kế hoạch thực hiện trong công tác giải quyết TTHC cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đó là:

Tăng cường công tác tuyên truyền về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, thông qua các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống cơ quan báo, đài, biên soạn tài liệu phát thanh, xây dựng video clip,… Tiếp tục tăng cường trang bị hệ thống máy tính, máy in, máy scan và mạng Internet phục vụ nhu cầu cập nhật cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp; Bố trí đủ nhân lực thực hiện giải quyết TTHC cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên địa bàn TP; Duy trì, phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp.

Quan tâm chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử cho đội ngũ công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC nói chung và TTHC về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp nói riêng để kịp thời đáp ứng được yêu cầu, rút ngắn được thời hạn giải quyết TTHC, qua đó nâng cao được chỉ số hài lòng, tạo được sự tin tưởng của người dân đối với cơ quan Nhà nước.

Khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua Cổng dịch vụ công sẽ có những thuận lợi, tiện ích sau:

Thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện, công dân có thể đăng ký 24/24 giờ trong ngày và đăng ký bất cứ nơi đâu trên môi trường mạng.

Công dân tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ, trường hợp công dân có thông tin căn cước công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được xác thực và chia sẻ thì công dân không phải tải căn cước công dân đính kèm.

Công dân có thể theo dõi được tình trạng hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của mình đã nộp cho Sở Tư pháp trên website trực tuyến; qua tin nhắn điện thoại; địa chỉ email. Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc giải quyết hồ sơ.

-Trân trọng cảm ơn Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương về cuộc phỏng vấn!

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân làm thủ tục hành chính
Hà Nội cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2023
Hà Nội thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến
Lê Mận
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Yếu cầu kiểm tra ngay việc thực hiện Kết luận thanh tra về cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Yếu cầu kiểm tra ngay việc thực hiện Kết luận thanh tra về cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc thực hiện Kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về các nội dung liên quan.
Hà Nội: Cháy nhà ở Long Biên, 1 phụ nữ tử vong

Hà Nội: Cháy nhà ở Long Biên, 1 phụ nữ tử vong

Thời điểm xảy ra cháy có 2 vợ chồng sinh sống trong căn nhà. Ngọn lửa bùng phát, 2 vợ chồng mỗi người chạy một hướng, người chồng sau đó may mắn thoát nạn còn người vợ thì bị mắc kẹt bên trong đám cháy.
Cặp đôi người Uruguay vui mừng, hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của Công an Hà Nội

Cặp đôi người Uruguay vui mừng, hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của Công an Hà Nội

Ngày 28/3, Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tìm và trao trả tài sản bị thất lạc cho cặp đôi người ngoại quốc...
Đối phó với nhà “siêu mỏng, siêu méo”: Không để xảy ra “việc đã rồi”

Đối phó với nhà “siêu mỏng, siêu méo”: Không để xảy ra “việc đã rồi”

Ngoài những trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo” tồn tại từ nhiều năm trước chưa được xử lý dứt điểm thì nay lại mọc lên không ít các ngôi nhà mỏng và méo hơn ở các tuyến đường mới mở.
Xử lý nghiêm hành vi cố tình vi phạm trật tự đô thị

Xử lý nghiêm hành vi cố tình vi phạm trật tự đô thị

Thiếu tá Trương Quốc Chính – Phó Trưởng CAP Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định, công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông đã được Ban Chỉ đạo 197 phường, mà nòng cốt là lực lượng Công an phường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân cùng chính quyền chung tay giữ gìn văn minh đô thị được đặt lên hàng đầu.
2 xe tải va chạm với ô tô 4 chỗ trên Quốc lộ 1A, giao thông ùn tắc kéo dài

2 xe tải va chạm với ô tô 4 chỗ trên Quốc lộ 1A, giao thông ùn tắc kéo dài

Sau va chạm, chiếc xe ô tô 4 chỗ biến dạng phần sau, xe quay ngang đường giao thông qua khu vực bị ùn tắc...
Thời tiết hôm nay 28/3: Bắc Bộ có mưa rào rải rác, trời rét

Thời tiết hôm nay 28/3: Bắc Bộ có mưa rào rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28/3), ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết ngày 27/3: Bắc Bộ có mưa rào, trời rét, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 27/3: Bắc Bộ có mưa rào, trời rét, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/3, Bắc Bộ có mưa rào, trời rét. Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.
Thời tiết hôm nay 25/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông, trời mát mẻ

Thời tiết hôm nay 25/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông, trời mát mẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.
Hà Nội: Gần 60 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại

Hà Nội: Gần 60 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại

Liên quan đến vụ việc gần 60 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi đi tham quan, tối 28/3, xác nhận vụ việc, đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết hiện các bệnh viện đang tập trung xét nghiệm tìm nguyên nhân, đồng thời tích cực điều trị sức khỏe cho học sinh.
Khai mạc Liên hoan các ban nhạc học sinh THPT TP Hà Nội với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô”

Khai mạc Liên hoan các ban nhạc học sinh THPT TP Hà Nội với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô”

Chiều 28/3, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan các ban nhạc học sinh THPT TP Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô”.
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

Trường Tiểu học Đức Thắng đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức hội nghị tuyên truyền kỹ năng phòng vệ cơ bản và PCCC.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động