Thứ sáu 27/01/2023 05:08
Dự án đường dây 220kV Thái Bình – Thanh Nghị:

Chưa hoàn chỉnh đánh giá tác động môi trường

Mặc dù có hồ sơ gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng Dự án (DA) đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị vẫn chưa thể hiện tiến độ thực hiện DA trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, chưa hoàn chỉnh đánh giá tác động môi trường và các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…
DA đường dây 220kV Thái Bình – Thanh Nghị vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường			     Ảnh: T.L
DA đường dây 220kV Thái Bình – Thanh Nghị vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. (Ảnh: T.L)

Dự án vẫn chưa thể hiện tiến độ thực hiện

DA đường dây 220kV Thái Bình- Thanh Nghị có điểm đầu tại thanh cái 220kV trạm biến áp 220kV Thanh Nghị thuộc xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, còn điểm cuối tuyến đặt tại trụ đầu nối nằm trên tim tuyến đường dây 220kV Thái Bình - Kim Động thuộc xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tổng chiều dài của DA là 58km. DA sử dụng vốn của Tổng Cty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), có tổng mức đầu tư 1.152,191 tỷ đồng.

Ngày 11/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi tới Bộ Xây dựng xin ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư DA đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị, kèm theo đó là Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do Cty CP Tư vấn xây dựng điện 3 lập tháng 4/2022.

Ngày 31/8/2022, Bộ Xây dựng chính thức có văn bản hồi âm do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng kí tên. Nội dung trả lời cho thấy, DA nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016. Theo đó, DA đường dây 220kV Thái Bình Thanh Nghị gồm 02 mạch với chiều dài tuyến đường dây 220kV dài 34km, công trình xây dựng trong giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng DA vẫn chưa thể hiện tiến độ thực hiện. Vì vậy, chủ đầu tư cần hoàn chỉnh bổ sung tiến độ thực hiện DA theo quy định để có cơ sở xem xét, cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư.

Hướng tuyến đường dây thiết kế cần được rà soát, hiệu chỉnh đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành có liên quan nơi tuyến đường dây đi qua. Đồng thời, chú trọng các trường hợp tuyến đường dây qua địa hình phức tạp, vượt nhịp lớn, qua các khu dân cư, khu đô thị và đoạn vượt sông Hồng…

Thuyết minh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng vẫn chưa đầy đủ theo quy định. Như vậy, chủ đầu tư cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan của DA. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng…

Dự án chưa hoàn tất các thủ tục về bảo vệ môi trường

Về căn cứ pháp lý của DA, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực như: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.. và các văn bản liên quan của DA theo quy định.

Liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, theo Bộ Xây dựng, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng DA đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị cần được rà soát, hoàn chỉnh các nội dung về sơ bộ tổng mức đầu tư, đảm bảo các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng DA cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐCP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý DA đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

DA đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị có hướng tuyến đi qua địa phận 02 tỉnh Thái Bình và Hà Nam, do đó UBND các tỉnh có DA đi qua chịu trách nhiệm rà soát, thỏa thuận đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan và không làm ảnh hưởng tới các DA đang thực hiện theo quy định.

Tại văn bản của Bộ Xây dựng cho thấy sự bất cập, đến thời điểm hiện tại, DA vẫn chưa hoàn chỉnh các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Mặt khác, DA vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài DA đường dây 220kV Thái Bình – Thanh Nghị, trước đó trong văn bản ngày 25/7/2022 được Bộ Xây dựng gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến một DA khác mang tên DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu- Thanh Hóa, Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu- Thanh Hóa không thuộc Danh mục các DA lưới điện vào vận hành giai đoạn 2016-2030 trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016. Do vậy, DA cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào quy hoạch ngành điện theo các quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch để có cơ sở xem xét, thẩm định chủ trương đầu tư của DA”.

Nghi án công ty xử lý môi trường buôn bán hàng cấm quy mô lớn
Gắn công tác bảo vệ môi trường với phát triển bền vững
Khắc Hạnh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động