Thứ năm 08/06/2023 05:33

Chính sách thuế đầu năm 2023 có gì thay đổi?

Những điều cần lưu ý về thuế và các thời hạn kê khai quyết toán, lịch báo cáo kê khai thuế đầu năm 2023 quy định như thế nào?
Thời hạn kê khai nộp thuế năm 2023 có gì thay đổi?
Chính sách thuế 2023 có nhiều thay đổi. Ảnh minh họa

Đầu năm là thời điểm bận rộn nhất đối với mỗi một kế toán của các đơn vị, chứng từ, báo cáo cần xử lý trước thời hạn của Tổng cục Thuế. Để có một khởi đầu thuận lợi cũng như tránh khỏi các rủi ro vi phạm theo quy định của thuế và pháp luật. Các đơn vị cần lưu ý thuế, thời hạn kê khai quyết toán và lịch báo cáo kê khai những tháng đầu năm 2023.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Bắt đầu từ ngày 01/01/2023, mức giảm thuế suất thuế GTGT 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP hết hiệu lực và sẽ quay về mức thuế suất 10%.

Ký hiệu lập hóa đơn

Bắt đầu từ 01/01/2023, ký hiệu năm lập hóa đơn là 23 và có số hóa đơn bắt đầu từ 1.

Một số mốc thời gian quan trọng

Ngày 30 tháng 1 năm 2023

  • Thuế môn bài
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Quý IV 2022

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

  • Khai và nộp quyết toán thuế TNDN năm 2022
  • Khai và lập hồ sơ giao dịch liên kết (GDLK)
  • Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho tổ chức

chi trả thu nhập

Ngày 4 tháng 5 năm 2023*

  • Khai quyết toán thuế TNCN cho cá nhân theo phương pháp trực tiếp.

(*) Thời hạn tuân thủ theo quy định là ngày cuối cùng của

Tháng 4 và được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ

Một số lưu ý

Mốc

Tuân thủ về quy định khai và nộp thuế

Khai và nộp hồ sơ khai thuế

Nộp thuế

Ngày 30 tháng 1 năm 2023

Thuế môn bài

Chỉ nộp khi có sự thay đổi về vốn trong năm dương lịch trước

Mức nộp thuế đối với doanh nghiệp:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư (Vnđ)

Mức thuế/ năm (Vnđ)

Mã tiểu mục

Trên 10 tỉ

3 triệu

2862

Dưới 10 tỉ

2 triệu

Đơn vị phụ thuộc

1 triệu

Thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc khác tỉnh phải nộp đến cơ quan thuế quản lý của đơn vị phụ thuộc

Ngày 30 tháng 1 năm 2023

Thuế TNDN tạm tính Quý IV năm 2022

Không áp dụng

Số thuế TNDN tạm nộp cho Quý IV được xác định căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh của quý. Tuy nhiên, tổng số thuế phải nộp tính đến Quý IV không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo tờ khai quyết toán năm.

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

Quyết toán thuế TNDN năm 2022

‘- Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu

03/TNDN) và các phụ lục trong trường hợp áp dụng, gồm phụ lục xác định số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi (các phụ lục Mẫu 03-3/TNDN) đến cơ quan thuế (CQT) quản lý trụ sở chính

- Đồng nộp đến cơ quan thuế quản lý hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN khác tỉnh (phụ lục mẫu 03-3/TNDN)

Đến CQT quản lý trụ sở chính

Số thuế của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế, số thuế được phân bổ cho đơn vị phụ thuộc là cơ sở sản xuất khác tỉnh được nộp đến CQT quản lý hoạt động được hưởng ưu đãi thuế khác tỉnh và CQT quản lý đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất khác tỉnh

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

Khai và lập hồ sơ GDLK

- Nộp các tờ khai kê khai GDLK (Phụ lục I, II và III) cùng với Tờ khai quyết toán thuế TNDN đến cơ quan thuế quản lý trụ sở chính

- Lập và lưu giữ hồ sơ xác định giá GDLK, gồm Hồ sơ quốc gia và Hồ sơ toàn cầu tại thời điểm nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN

Không áp dụng

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

Khai quyết toán thuế TNCN cho tổ chức chi trả thu nhập

- Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (Mẫu 05/QTT- TNCN) cùng với phụ lục đến CQT quản lý trực

tiếp

Đến CQT quản lý

Đơn vị có thực hiện phân bổ thuế TNCN trong năm không cần xác định lại số thuế phân bổ khi quyết toán

Ngày 4 tháng 5 năm 2023

Khai quyết toán thuế TNCN cho cá nhân kê khai trực tiếp

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (Mẫu 02/QTT-TNCN) cùng với phụ lục đến:

Đến CQT nơi nộp tờ khai thuế.

Ngày 4 tháng 5 năm 2023

Có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm

CQT nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm

Đến CQT nơi nộp tờ khai thuế.

Ngày 4 tháng 5 năm 2023

Có thu nhập tiền lương, tiền công hai nơi trở lên bao gồm thu nhập thuộc diện tự khai trực tiếp, và thu nhập đã khấu trừ tại cơ quan chi trả thu nhập

CQT nơi cá nhân có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm

Trường hợp không xác định được nơi có nguồn thu nhập lớn nhất thì nộp hồ sơ tại CQT trực tiếp quản lý cơ quan chi trả thu nhập hoặc nơi cá nhân cư trú

Đến CQT nơi nộp tờ khai thuế.

Ngày 4 tháng 5 năm 2023

Có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện được khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên

CQT quản lý tổ chức chi trả thu nhập nơi người nộp thuế tính giảm trừ gia cảnh

CQT quản lý tổ chức chi trả thu nhập cuối cùng nếu trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức chi trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh

Trường hợp chưa tính giảm trừ gia cảnh ở bất cứ tổ chức chi trả thu nhập nào thì nộp tại CQT nơi cá nhân cư trú

CQT nơi cá nhân cư trú nếu cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đã khấu trừ thuế 10%

CQT nơi cá nhân cư trú nếu trong năm cá nhân có thu nhập tại một hay nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không còn làm việc cho bất cứ tổ chức chi trả thu nhập nào

Đến CQT nơi nộp tờ khai thuế.

Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023
Hà Nội: Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động năm 2023
Dương Kim Quyên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động