Thứ ba 03/10/2023 20:58
Đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân

Bài cuối: Xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đóng vai trò rất quan trọng

Ông Bùi Huy Quang, Chủ tịch UBND phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) khẳng định, việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện các hình thức tuyên truyền, tiếp cận thông tin pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở.
Việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL đã được UBND phường Dương Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật.(ảnh: Tuyết Nhi).
Việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL được UBND phường Dương Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Tuyết Nhi.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTG ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu TCPL; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND quận Hà Đông về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn TCPL, UBND phường Dương Nội đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2021 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn TCPL trên địa bàn phường.

Theo đó, UBND phường Dương Nội đã tuyên truyền, phổ biến về các quy định chuẩn TCPL thông qua các hình thức lồng ghép như sinh hoạt “Ngày pháp luật”, thông qua các hội nghị, đài truyền thanh… để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ về các quy định chuẩn tiếp cận pháp luật qua đó nâng cao nhận ý thức, nhận thức để chấp hành đúng pháp luật.

Ngoài ra, UBND phường Dương Nội cũng chỉ đạo bộ phận Văn hóa – Thông tin, đài truyền thanh phường liên tục đưa tin, bài đúng quy định chuẩn TCPL để tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn đảm bảo về chất lượng truyền tải thông tin.

“Việc theo dõi, kiểm tra trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, TCPL được thực hiện thường xuyên, thông qua báo cáo của các đơn vị. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, thường xuyên kiểm tra, kiện toàn nguồn lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác”, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, để thực hiện công tác chuẩn TCPL có hiệu quả, trên cơ sở văn bản pháp luật quy định, UBND phường phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch theo dõi công tác chuẩn TCPL, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp giúp UBND phường trong việc đánh giá phường đạt chuẩn TCPL; đồng thời phân công từng công chức chuyên môn như Văn phòng - Thống kê, Trưởng Công an phường, Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính Kế toán, Văn hoá - Xã hội, … theo dõi từng tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hàng năm, đều có đánh giá, tự chấm điểm báo cáo UBND phường theo quy định.

Ông Bùi Huy Quang, Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, năm 2021 là năm có đại dịch Covid-19 xảy ra diễn biến phức tạp, đời sống và kinh tế của Nhân dân có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn còn có những thuận lợi, đó là được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận Hà Đông; sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân trong phường, do vậy các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Theo ông Bùi Huy Quang, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường Dương Nội đã chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng phường đạt chuẩn TCPL.

Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên được quan tâm củng cố, kiện toàn đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.

“Công tác xây dựng phường đạt chuẩn TCPL của phường Dương Nội trong những năm qua đã cơ bản có sự phối hợp, gắn kết giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan, để có sự đánh giá một cách khách quan, toàn diện”, ông Bùi Huy Quang nhấn mạnh.

Bài 2: Nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên Bài 2: Nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên

"Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, UBND phường Dương Nội tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, ...

Bài 1: Công tác PBGDPL được triển khai chất lượng, hiệu quả cao Bài 1: Công tác PBGDPL được triển khai chất lượng, hiệu quả cao

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông khẳng định, công tác tuyên truyền, PBGDPL giữ vị trí, vai ...

Tuyết Nhi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động